2022 жылға арналған бюджет

Дәреже: 2022 жылға арналған бюджет

Төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспары

Төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспары

2022-03-16 18:25:25

Скачать Смотреть

Мемлекеттік сатып алу жоспары

2022 жылға арналған мемлекеттік сатып алу жоспары

2022-03-16 18:24:22

Скачать Смотреть

Бюджеттік сыныптама бойынша 31.01.2022 жылғы шығыстар бойынша жиынтық есеп

Бюджеттік сыныптама бойынша 31.01.2022 жылғы шығыстар бойынша жиынтық есеп

2022-03-16 18:23:23

Скачать Смотреть