"Білімал" электронды ортасы

Дәреже: АСУ "Білімал"

.

Нұсқаулық бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы "Білімал.Электронды мектеп»

.

2020-03-16 15:10:21

Скачать Смотреть

Факультативтік журнал

Үшін факультативтік журналымен келесі қадамдарды орындау қажет: 1. Қосу факультативтік пән 2. Болып тағайындалсын оқытушы 3. Құру факультативную тобына 4. Толтыру Журналы""

2017-10-31 06:32:05

Скачать Смотреть

Жүйемен жұмыс істеу нұсқаулығы

Жүйемен жұмыс істеу нұсқаулығы

2016-11-15 09:57:52

Скачать Смотреть

Басшылық оқытушының жоспарлау ауыстыру кезінде жұмыс орны

Басшылық оқытушының жоспарлау ауыстыру кезінде жұмыс орны

2016-11-15 09:51:25

Скачать Смотреть

"Оқушылар Картотекасы" Жүйесімен жұмыс істеу нұсқаулығы

"Оқушылар Картотекасы" Жүйесімен жұмыс істеу нұсқаулығы

2016-11-15 09:47:15

Скачать Смотреть

Оқытушының автоматтандырылған жұмыс орны

Оқытушының автоматтандырылған жұмыс орны

2016-11-15 02:52:04

Скачать Смотреть

"Білімал" электронды білім бері жүйесі

"Білімал" электронды білім бері жүйесі

2016-11-15 02:36:01

Скачать Смотреть