Жазғы сауықтыру лагерінің бағдарламасы. Жаз - 2015

Дәреже: Жазғы сауықтыру лагері "Балбұлақ". Жаз - 2017

Жазғы сауықтыру лагері "Балбұлақ". Жаз - 2017

Жазғы сауықтыру лагері "Балбұлақ"

Бағдарлама мазмұны. 1. Түсінік хат. 2. Жазғы лагерді ұйымдастыру мақсаты мен міндеттері. 3. Бағдарламаны жүзеге асыру мазмұны мен формалары. 4. Бағдарламаны жүзеге асыру шарттары. 5. Бағдарламаның тиімділік критерийі. 6. Бағдарламадан күтілетін нәтижелер. 7. Жүзеге асыру тәжірибесінің барлығы. 8. Болжалды жұмыс жоспары. 9. Әдебиет.

2015-05-29 10:44:49

Скачать Смотреть