Информация и рекомендация по осуществлению школьного питания

Мектеп асханасы

Дәреже: Школьное питание
Дата: 2021-02-04 09:09:07
Мектеп асханасы
1 ақпаннан бастап №17мектеп – лицейде  барлық санитарлық нормаларды сақтай отырып, 1 сынып оқушыларын тегін тамақтандырды. Кезекші сыныптардың асханаға бару кестесі жасалды. Қарағанды облысы бойынша толыққанды дұрыс тамақтануды ұйымдастыру мақсатында бірыңғай мәзір бекітілді. Мәзірде: сиыр еті гарнир: ұсақ қарақұмық бал қосылған сүт, қара бидай наны. Мектеп асханасының жалға алушысы Щ...

Тамақтану сапасын мониторинг жүргізу жөніндегі комиссиялардың, ведомствоаралық сараптамалық топтардың қызметін жүзеге асыру бойынша ұсынымдар

Дәреже: Школьное питание
Дата: 2020-10-06 10:16:12
Тамақтану сапасын бақылау жөніндегі ведомствоаралық сараптамалық топтың қызметін ұйымдастыру бойынша ұсынымдар   Тамақтану сапасын бақылау жөніндегі ведомствоаралық сараптамалық топ (бұдан әрі – Сараптамалық топ) тамақтану сапасын мониторингтеу жөніндегі комиссиялардың (бракераждық комиссиялардың) қызметінің тиімділігіне жүйелі талдауды жүзеге асырады және балалардың тамақта...

Рекомендации по осуществлению деятельности комиссий по мониторингу за качеством питания, межведомственных экспертных групп.

Дәреже: Школьное питание
Дата: 2020-10-06 10:12:38
Данные рекомендации разработаны в целях активизации деятельности комиссий по мониторингу, межведомственных экспертных групп, введения единого алгоритма их деятельности. В разработке рекомендаций приняли активное участие органы и организации образования, родительская общественность, неправительственные организации. Рекомендации согласованы Министерством здравоохранения Республики Казахстан. Р...

Рекомендации МЭГ

Дәреже: Школьное питание
Дата: 2020-09-23 12:36:44
02.09.2020-ғы № 4496 шығыс хаты 03.09.2020-ғы № 4544 кіріс хаты Тамақтану сапасын бақылау жөніндегі ведомствоаралық сараптамалық топтың қызметін ұйымдастыру бойынша ұсынымдар   1.           Тамақтану сапасын бақылау жөніндегі ведомствоаралық сараптамалық топ (бұдан әрі – Сараптамалық топ)...

Рекомендации комиссии

Дәреже: Школьное питание
Дата: 2020-09-23 12:35:10
02.09.2020-ғы № 4496 шығыс хаты 03.09.2020-ғы № 4544 кіріс хаты Тамақтану сапасына мониторинг жүргізу жөніндегі комиссиялардың (бракераждық комиссиялар) мониторингті жүзеге асыруы бойынша ұсынымдар   1. Тамақтану сапасына мониторинг жүргізу жөніндегі комиссияның міндеттері: - ас блогындағы, асханадағы жұмыстың ұйымдастырылуын; - тама...

Памятка для комиссии

Дәреже: Школьное питание
Дата: 2020-09-23 12:31:12
02.09.2020-ғы № 4496 шығыс хаты 03.09.2020-ғы № 4544 кіріс хаты Білім беру ұйымдарындағы тамақтану сапасына мониторинг жургізу жөніндегі комиссияларға арналған жаднама   1.Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды бойынша талап Эпидемиологиялық маңыздылығы жоғары объектіде асхана жұмысы басталғанға дейін санитариялық-эпидемиологиялық қорытын...

мектеп асханасының ас мәзірі

Дәреже: Школьное питание
Дата: 2020-03-02 10:49:56
мектеп асханасының ас мәзірі

Информация о школьной столовой Школы-лицея № 17

Дәреже: Школьное питание
Дата: 2020-02-27 15:47:33
Информация о школьной столовой Школы-лицея № 17
Информация о школьной столовойШколы-лицея № 17

№17 Мектеп - лицейінің асханасы жайлы ақпараттары

Дәреже: Школьное питание
Дата: 2020-02-27 15:44:48
№17 Мектеп - лицейінің асханасы жайлы ақпараттары Мектепжасындағыбалалардыңтамақтануындаәрмәселеніңмаңызыбар, себебі, балалықшақтаадамныңақыл-ойыменденесініңбүкілөмірлікқорыныңіргесіқалыптасады, алтағам– бұлүшінқажеттіқуатпензаттектердіңалынатынжалғызқайнаркөзі. Ұрпағымыздыңсау, ақылдыжәнебелсендіболыпөсуінекөмектесумақсатындаоқушыныңжасынабайланыстыфизиологиялыққажеттіліктерінқанағаттан...

Протокол о допуске к участию в конкурсе по питанию

Дәреже: Школьное питание
Дата: 2020-02-27 15:08:44
Протокол о допуске к участию в конкурсе по питанию

Протокол об итогах конкурса по организации питания

Дәреже: Школьное питание
Дата: 2020-02-27 10:59:01
Протокол об итогах конкурса по организации питания