«Балқаш қаласының №15 мектеп-лицейі» КММ-нің «ӨНЕР және ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАЛАР» бағыты бойынша 2016-2019 ж. арналған мектеп-лицей даму стратегиясына сәйкес 2018-2019 оқу жылының тәрбие жоспары

  

 

 

«Балқаш қаласының №15 мектеп-лицейі» КММ-нің

«ӨНЕР және ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАЛАР»бағыты бойынша

2016-2019 ж. арналған мектеп-лицей даму стратегиясына сәйкес

 2018-2019 оқу жылының  тәрбие жоспары

 Тәрбие

 жұмысының

 модулі: 

«Самұрық»

Миссия

Ұлттық және жалпы адамгершілік құндылықтар бойына тұнған, кең көлемде ойлай білетін, коммуникабельді, ақпаратты  білімге айналдыра алатын құзыретті , табысты тұлға моделі

МДС мақсаты

Назарбаев Зияткерлік мектептерінің отандық үздік тәжірибелерін мектеп – лицейдің оқу – тәрбие үрдісіне еңгізу

Стратегиялық   бағыт

V стратегия   Тәрбиелі ұрпақ  -  тамырлы болашақ!

Мақсаты

Жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар негізінде жан-жақты және үйлесімді дамыған тұлға тәрбиелеу

Міндеттері

 • оқу мен тәрбие үрдісінің бірізділігін қамтамасыз ету

           мектеп-лицей қабырғасындағы оқушылардың ерте жастан мамандық таңдауына және кәсіби бағдарлануына қолайлы

           ортаны жетілдіру.

 • ата-ана мен мектеп арасындағы ынтымақтастық механизмін жетілдіру.
 • «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық патриоттық идеясы мен Патриоттық Актісін жүзеге асыру
 • тәрбие жұмысының негізгі сегіз бағытын іске асыру;
 • «Шаңырақ» қауымдастығы аясында білімді де, өнегелі ұрпақ тәрбиесін қалыптастыруға арналған ата-аналарға арналған семинарлар өткізу
 • Әжелер, аналар, әкелер мектебінің жұмысын жандандыру.
 • «Туған жер» бағдарламасы аясында Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие бағытындағы құндылықтарды бойға сіңіру;
 • «Дені сау ұрпақ-ұлт болашағы» қағидасын басшылыққа ала отырып, салауатты, дені сау ұрпақ тәрбиелеу.

Күтілетін нәтиже, табыс критерийлері

 

 • тәрбиелі, білімді оқушы, өзіндік мақсаты бар тұлға қалыптасады;
 • оқушылардың бірлескен шығармашылық жұмысын көруге болады;
 • басқаруға, шешім қабылдау, дамытуға  ат салысу  үлесі артады;
 • кері байланыс жасау, кемшіліктерін жою дағдылары жетіледі;
 • «Ата-ана – мектеп – оқушы » үштік одақ моделі жетіледі;
 • Ата-аналар қауымдастығы қамқоршылық кеңеске, мектеп өміріне белсене араласады;
 • «Қазақстандық патриотизмді»  бойына сіңірген жас ұрпақ тәрбиеленеді

 

 

Тәрбие жұмысының негізгі бағыттары

Қазақстандық патриотизм және

азаматтық, құқықтық тәрбие

    «Атамекен» 

     «Әділет»

 

Мақсаты:

Жаңа демократиялық қоғамда өмір сүруге қабілетті азаматты және патриотты; тұлғаның саяси, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін; балалар мен жастардың құқықтық санасын, оларда балалар мен жастар ортасындағы қатыгездік пен зорлық зомбылыққа қарсы тұру даярлығын қалыптастыру.

Міндеттері:   

 • отанға, мемлекеттік құрылысқа, мемлекеттік саясатқа,мемлекеттік идеологияға;
 • ҚР конституциясы мен заңнамасына, мемлекеттік рәміздерге (елтаңба, гимн, ту), құқықтық тәртіпке;
 • өз елінің экономикалық және әлеуметтік- мәдени даму саласындағы жетістіктеріне;
 • басқа адамның құндылықтарына, құқықтары мен бостандығына;
 • өз өлкесінің (ауыл, қала, шағын аудан) табиғатына, мәдени- тарихы өміріне;
 • құқықтық білімге, заңдылық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүріс- тұрысына;
 • заң талаптарына, құқықтары мен міндеттеріне;
 • әлеуметтік құндылықтарға құрметпен қарау, мақтаныш сезім және жауапкершілік таныту

Рухани-адамгершілік тәрбиесі.

    «Парасат»

 

 

Мақсаты:

Тұлғаның қазақстандық қоғам өмірінің

жалпыадамзаттық құндылықтарымен, нормаларымен

және дәстүрлерімен келісілген рухани- адамгершілік және

 этикалық ұстанымдарын, моральдық қасиеттерін және

көзқарастарын қалыптастыру.

 

Міндеттері:   

 • мораль мен этиканың көпшілік мақұлдаған нормаларына;
 • өзінің қасиетіне, арына және парызына;
 • ішкі бостандығына және адамгершілік шешім қабылдауына;
 • өзінің жән өзге да халықтардың мәдениетіне, дәстүріне, әдет- ғұрпына;
 • діни құндылықтарға;
 • ой, сөз және іс бірлігіне;
 • өзінің мінез-құлқын жетілдіруге;
 • елдегі ұлтаралық және конфессияаралық келісімге, хлықтар достығына;
 • ар-ұжданымен орындалған қылықтарға;
 • түрлі мәдениет пен нанымның бірлігіне;
 • адамдарға риясыз қызмет етуіне;
 • өз ата-анасына , отан, қоғам алдындағы парызына адамгершілік сезім білдіру.

Ұлттық тәрбие                    

   « Дәстүр»

 

Мақсаты: 

Тұлғаны  ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтарға бағдарлау, ана тілін және мемлекеттік тілді, қазақ халқының, Қазақстан Республикасындағы этностар мен этникалық топтардың мәдиниетін құрметтеуге тәрбиелеу.

Міндеттері:   

-этникалық өзіндік санаға, этникалық сәйкестікке;

- мемлекеттік тілді ана тілін меңгеруіне;

- өз халқының мәдени мұрасына;

- қазақ халқының және өз халқының дәстүрлері мен әдет- ғұрпына;

-Қазақстанның этномәдениетіне;

- этноаралық бейбітшілік пен келісімге мақтаныш

     Зияткерлік

тәрбие,

      ақпараттық

мәдениет

тәрбиесі

 

 

       Мақсаты:

Әр тұлғаның зияткерлік мүмкіндігін,

көшбасшылық қасиеттерін және дарындылығын дамытудықамтамасыз ететін уәждемелік кеңістік құру.

 

      Міндеттері:

 -өмір бойы білім алуына;

- өздігімен білім алуы және алған ақпаратты пайдалану біліктілігіне;

- сыни тұрғыдан ойлау, талдау және алған ақпаратты тиімді пайдалану қабілетіне;

     - зерттеушілік және жобалық қызмет біліктерін, инновацияға қабілеттілікті меңгеруіне;

     - пікірталас жүргізу дағдыларына;

     - жасампаз қызметке;

     - топтағы жұмысқа, корпаративте рухты нығайтуға;

-    - ақпараттың түрлі дереккөздеріне;

     - қажетті ақпарат алу арналары мен іздестіру жолдарына;

     - өз қызметінің түрлі салаларын алынған ақпаратқа;

- Интернет- қауымдастығына қосылу дәрежесіне;

- Интернеттегі девиантты мінез- құлыққа қарсылық білдіру;

- ақпарат дереккөздерін таңдау және талдау жасау, өздігімен іздестіру жолдары мен тәсілдеріне;

- интернет- сауаттылық қалыптастыруға;

- ақпараттық қызметте және байланыс жасауда этикалық нормаларға;

- жоғары ақпараттық мәдениет қалыптастыруға ұмтылу және қызығушылық білдіру;

Отбасы тәрбиесі                  «Мектеп – оқушы – ата-ана»

 

     

Мақсаты:

Ата- аналарды оқыту, бала тәрбиесіндегі олардың психологиялық- педагогикалық құзыреттіліктерін және жауапкершіліктерін арттыру.

Міндеттері:   

-этноәлеуметтік рөлдерге;

-өз отбасына және ұрпақты жалғастыруға;

-адамгершілік қағидаларын қолдау арқылы отбасы және неке құндылықтарын құрметпен, ұқыппен қарау

 

Еңбек,

экономикалық және

экологиялық тәрбие

«Мирас»

«Жерұйық»

 

 

Мақсаты:

Тұлғаның өзін кәсіби анықтауына саналы қарым- қатынасын қалыптастыру, экономикалық ойлауын мәдениетін дамыту

 

Міндеттері:   

-экологиялық даму саласында мемлекеттік саясатқа , атап айтқанда «Жасыл экономика» бағдарламасына;

- экологиялық сауаттылыққа, табиғатқа, қоршаған адамдарға және өзіне;

- «адам-қоғам-табиғат» жүйесіне;

- табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау саласындағы әр түрлі қызметке;

-кәсіби білім мен өнімді еңбекке;

- нарықтық экономика заңдарына құнтты және позитивті көзқарас қалыптастыру;

-экологиялық қауіпсіздік тәртібінің нормаларын сақтауға;

- еңбек қызметінде мақсатқа қол жеткізуге;

- мамандық таңдауына;

- үздіксіз білім негізінде кәсіби жинақылыққа саналы қатынас таныту

Көпмәдениетті және

 көркем-эстетикалық тәрбие                                «Сымбат»

 

Мақсаты:

Білім беру ұйымдарының білім беру кеңістігін тұлғаның өзін-өзі сәйкестендіруінің көпмәдениеттіиортасы ретінде құру, тұлғаның қоғамдағы жалпы мәдени мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру, оның өнердегі және болмыстағы эстетикалық нысандарды қабылдау, меңгеру және бағалау әзірлігін дамыту

Міндеттері:   

- толеранттылық және ғаламдық пікір;

- көпмәдениеттілік және көптілділік;

- мәдениетаралық әрекет;

- мемлекеттік тілді, орыс, ағылшы және өз тілдерді білу;

- қоғамда және қоғамдық орындардағы жалпыға ортақ мінез- құлық нормаларын;

- қарым- қатынас мәдениетін;

- эстетикалық мұраттарға, көркемөнер құндылықтарына;

- шығармашылық ой мен қиялға, шығармашылық қызметті қалыптастыруға қызығушылық, ұмтылыс таныту.

 

Дене тәрбиесі және салауатты өмір салтын               қалыптастыру                                 «Денсаулық»

 

 

 

Мақсаты:

Салауатты өмір салты, дене дамуы және психологиялық денсаулық сақтау, денсаулыққа зиян келтіретін факторларды анықтау біліктілігін ойдағыдай қалыптастыру үшін кеңістік орнату. 

 

 

Міндеттері:   

-денсаулық жағдайының скринингіне;

-әлеуметтік мақсаттар мен рухани қажеттіліктерге;

-теріс ықпалдарға қарсы тұрудың тиімді тәсілдерін меңгеруге;

-табиғи қабілеттерді орынды пайдалануға;

-денсаулық сақтауға және нығайтуға, қауіпсіз және жауапты мінез –құлыққа;

-өмірдегі жаңа жағдаларға сабырлылық;

-қауіпсіздік және өмір сүру әрекетін қамтамасыз етуге;

-денсаулық сақтау ортасын құруға тілегі және даярлық білдіруі.

 

 

 

 

Қазақстандық патриотизм және

азаматтық, құқықтық тәрбие

    «Атамекен» 

     «Әділет»

 

Мақсаты:

Жаңа демократиялық қоғамда өмір сүруге қабілетті азаматты және патриотты; тұлғаның саяси, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін; балалар мен жастардың құқықтық санасын, оларда балалар мен жастар ортасындағы қатыгездік пен зорлық зомбылыққа қарсы тұру даярлығын қалыптастыру.

Міндеттері:   

 • отанға, мемлекеттік құрылысқа, мемлекеттік саясатқа,мемлекеттік идеологияға;
 • ҚР конституциясы мен заңнамасына, мемлекеттік рәміздерге (елтаңба, гимн, ту), құқықтық тәртіпке;
 • өз елінің экономикалық және әлеуметтік- мәдени даму саласындағы жетістіктеріне;
 • басқа адамның құндылықтарына, құқықтары мен бостандығына;
 • өз өлкесінің (ауыл, қала, шағын аудан) табиғатына, мәдени- тарихы өміріне;
 • құқықтық білімге, заңдылық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүріс- тұрысына;
 • заң талаптарына, құқықтары мен міндеттеріне;
 • әлеуметтік құндылықтарға құрметпен қарау, мақтаныш сезім және жауапкершілік таныту

Іс-әрекет/іс-шара

 

Түрі

Өткізу мерзімі

Жауаптылар

Қатысушылар

 

Күтілетін нәтиже

Шығу

1

«Мен –патриотпын!»

Концерн бағытында

ғы білім сабақтары

03.09.2018

Бейсекина К.А

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

1-11 сынып жетекшілері

Оқушылар, ата-аналар, еңбек ардагерлері, қаланың құрметті азаматтары

ҚР конституциясы мен заңнамасына, мемлекеттік рәміздерге (елтаңба, гимн, ту),  мақтаныш сезім және жауапкершілік танытады

Әзірлеме, фото-видео ақпараттар, басылымдарға ақпарат беру

2

«Мектепке жол» акциясы

Қалалық акция

01.09.18 -

30.09.19

Кенжехан А.К

Акшалова А.Т.

Оразан А.Т.

Сынып жетекшілер

Сынып жетекшілер,

ата-аналар

мектеп-лицей оқушылары

Құқықтық тәртіпке басқа адамның құндылықтарына, құқықтары мен бостандығына әлеуметтік құндылықтарға құрметпен қарайды

Фото,ақпарат

3

Қалалық Ата Заң  күніне

арналған іс-шаралар жоспарын құру

Жоспармен таныстыру, тізімін жасау

29.08.2018

Бейсекина К.А

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

 

«ӨНЕР және ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАЛАР» бағыты мүшелері

ҚР конституциясы мен заңнамасына, мемлекеттік рәміздерге (елтаңба, гимн, ту),  мақтаныш сезім және жауапкершілік танытады

Жоспар құру

4

Мектеп-лицейішілік тақырыптық саптық жиындарда ҚР рәміздерін қолдану

Жылдық ақпарат дайындау

жыл бойы

Бейсекина К.А

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

Рахымжанов Қ.М.

Мейрам Ж.Ш.

Сынып жетекшілер,

ата-аналар

мектеп-лицей оқушылары

ҚР конституциясы мен заңнамасына, мемлекеттік рәміздерге (елтаңба, гимн, ту),  мақтаныш сезім және жауапкершілік танытады

Фото,ақпарат

5

Мектепішілік құқықтық білім беру айлығының қорытындысы

Ақпарат беру

қыркүйек

Бейсекина К.А

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

Рахымжанов Қ.М.

Сабыр Л.А.

Мектеп-лицей инспекторы:

 

Заң талаптарын, құқықтары мен міндеттерін біледі

Фото,ақпарат,

мониторинг

6

Мектептің ішкі тәртіп ережесімен танысу. Оқушының құқықтары мен міндеттері.

Ақпарат беру

03-08.09.2018

Бейсекина К.А.

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

Рақымжанов Қ.М.

Сабыр Л.А.

Сынып жетекшілер

 

Мектеп-лицей оқушылары

Мектеп-лицейдің ішкі тәртіп ережелерін біледі

Ақпарат

7

«Мен – мектеп оқушысымын»

 1 сынып ата-аналарымен іс- шара

1 сынып ата-аналарына кеңес

қыркүйек

Бейсекина К.А.

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

Акшалова А.Т.

Оразан А.Т.

Кенжехан А.К.

1-сынып оқушылары, сынып жетекшілері

Диаграммаға сәйкес түрлі санаттағы ата-аналардың болжамды нәтижелері арқылы оқушыға қандай білім қажет екендігін білу, соған жеткізетін тиімді оқытудың әдіс-тәсілдердің қолдану, ата-ананың қызығушылығын арттырады.

Фото, ақпарат, жадынама

8

Оқушылардың сабаққа келімділігін, сырт бейнесін қадағалау

 

Мониторинг жасау

үнемі

Бейсекина К.А

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

Мектеп-лицей оқушылары

жауапкершілік қалыптасады

мониторинг

9

«Жасұлан», «Жасқыран»  ұйымдарын құру,

«Ұланбасын», «Мұрагерді»   сайлау

Сайлау

қыркүйек

Сабыр Л.А.

4-10 сынып оқушылары

Әлеуметтік құндылықтарға құрметпен қарайды, мақтаныш , патриоттық сезім  және жауапкершілік қалыптасады

«Жасұлан», «Жасқыран»  ұйымдары

ның  құрамын бекіту

10

Сыныптарда құқық бұзушылықтың алдын-алу мақсатында құқықтық семинар-практикум өткізу

Семинар-практикум

қазан

Бейсекина К.А

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

Оразан А.Т.

Кенжехан А.К.

Акшалова А.

Жергілікті басқару органдары,құқық қорғау органдары, әділет қызметкерлері, ата-аналар

Басқа адамның құндылықтарына, құқықтары мен бостандығына жауапкершілікпен қарайды

Әзірлеме, фото, ақпарат

11

 «Жасөспірімдер арасында құқық бұзушылықтың алдын-алу» тақырыбында әңгіме өткізу

Ақпарат беру

қазан

Бейсекина К.А

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

Оразан А.Т.

Кенжехан А.К.

Акшалова А.

Мектеп-лицей инспекторы

Сынып жетекшілер,

5-11 сынып оқушылары

Құқықтық санасы қалыптасады

Ақпарат, фото

 

Оқушылармен  мектепте, қоғамдық орындар мен көліктердегі тәртіп нормалары туралы әңгіме өткізу

 

Ақпарат беру

 

қыркүйек

Бейсекина К.А

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

Кенжехан А..К.

Сынып жетекшілер

ҚЮП қызметкерлері

Сынып жетекшілер,

1-11 сынып оқушылары

Қоғамдық орталарда өзін- өзі дұрыс ұстауы қалыптасады

Ақпарат, фото

12

Оқушыларды мектептің  ішкі тәртіп ережелерімен таныстыру

Қолхаттарын жинақтау

3-20.09.2018

1-11 сынып жетекшілері

Сынып жетекшілер,

1-11 сынып оқушылары

Мектеп-лицейдің ішкі тәртіп ережелерімен танысады

қолхаттар

13

Сыныптарда ата-аналар жиналысын өткізу

Хаттамаларын жинақтау

4-11.09.2018

Бейсекина К.А

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

1-11 сынып жетекшілері

Қамқоршылық кеңес мүшелері, ата-аналар комитеті

Диаграммаға сәйкес түрлі санаттағы ата-аналардың болжамды нәтижелері арқылы оқушыға қандай білім қажет екендігін білу, соған жеткізетін тиімді оқытудың әдіс-тәсілдердің қолдану, ата-ананың қызығушылығын арттырады.

хаттама

14

Оқушылардың күнделіктерін тексеру

 «Үздік күнделік» байқауын өткізу

Анықтама жазу

айына 1 рет

«Көшбасшылар» мектебі мүшелері

Сынып жетекшілер,

Жакупова Ш.ТБейсекина К.А

Жакупова Ш.Т.

1-11 сынып оқушылары

Мақтаныш сезім және жауапкершілік таныту

Сараптама мониторингі

15

Мектеп-лицейішілік жалпыға білім беру айлығының қорытындысын шығару

Ақпарат беру

30.09.2018

Акшалова А.Т.

Оразан А.Т.

Кенжехан А.К.

 

Мектеп-лицей оқушылары

Сынып жектешілер

Құқықтық санасы қалыптасады

Сараптама мониторингі

16

«Қыздар сұлу көрінер қылығымен...»

Қыздар жиналысы

 

Тоқсанына     1 рет

Бейсекина К.А

Жакупова Ш.Т.

Кульбаева Б.Т.

Қанат Г.Д.

5-11 сынып жетекшілері

Сынып жетекшілер,

5-11 сыныптың қыз балалары

Өз ата-анасына , отан, қоғам алдындағы парызына адамгершілік сезім білдіреді

Хаттама

17

«Абайлаңыз, балалар!» республикалық ақциясы

Таратпа қағаздар дайындау, ақпарат беру

15-30.09.2018

Бейсекина К.А

Жакупова Ш.Т. Зейноллаева Ж.А.

Сабыр Л.А.

Кенжехан А.К.

1-11 сынып жетекшілері

1-11 сынып оқушылары

Заң талаптарын, құқықтары мен міндеттерін біледі

Фото, ақпарат, жадынама

18

«Балқашым - бағым!» атты қала күніне арналаған апталық.

Ақпарат беру

11.09-

16.09.2018

 Бейсекина К.А.

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

Сабыр Л.А.

Кафедра жетекшілері

1-11 сынып оқушылары, ата-аналар

Өз қаласының табиғатына, мәдени- тарихы өміріне мақтаныш сезімі оянады

 

Ақпарат, әзірлеме

19

«Тәуелсіздік тағылымы» зертханалық орталығына саяхат

Экспонаттармен толықтыру

үнемі

Бейсекина К.А.

Бейсенбай С.

1-11 сынып оқушылары

ҚР конституциясы мен заңнамасын, мемлекеттік рәміздерін (елтаңба, гимн, ту) құрметтейді

Фото, ақпарат

20

Мұғалімдер күні

Өзін-өзі басқару күні

06.10.2018

10 сынып оқушылары

«Көшбасшылар» мектебі

Мектеп-лицей ұстаздары

Жаңа демократиялық қоғамда өмір сүруге қабілетті азамат қалыптасады

Әзірлеме, ақпарат

21

«Жас Өрт сөндіруші -2018 олимпиадасы

Қалалық байқау

қазан

Рақымжанов Қ.М

 

8-10 сынып оқушылары

Заң талаптарына, құқықтары мен міндеттеріне жауакершілік танытады

Фото, ақпарат

 

 “Девиантты”

Оқушылармен жұмыс

Бақылау

үнемі

Кенжехан А.К.

Акшалова А.Т.

Оразан А.Т.

5-11 сынып оқушылары

Құқықтық тәртіпке шақырады

Ақпарат

22

Рәміздер залы

Егемен елдің қол жеткізген табыстары туралы мануал жасау

жыл бойы

Тажкеева С.М.

Сарьаева А.Т.

«Көшбасшылар» мектебі

Сынып жетекшілер

 

Әлеуметтік құндылықтарға құрметпен қарау, мақтаныш сезім және жауапкершілік танытады

Мануал

23

«Заңды білу- заман талабы»

Сынып сағаттары

қараша

1-11 сынып жетекшілері

Жергілікті басқару органдары,құқық қорғау органдары, әділет қызметкерлері,

1-11 сынып оқушылары,

Заң талаптарына, құқықтары мен міндеттеріне жауакершілік танытады

Әзірлеме, ақпарат

24

«Ұланымыз - Ұлы елдің»

Ту ұстаушылар тобы

Ақпарат беру, фото материал

қараша 

Рақымжанов Қ.М

Сабыр Л.А.

«Көшбасшылар» мектебі

Ту ұстаушылар тобы

Еліміздің рәміздеріне құрметпен қарап, мақтаныш сезім және жауапкершілік танытады

ақпарат

25

Мектепке бөлінген ҰОС ардагерлері мен тыл еңбеккерлерінің тізімін тексеру

Ардагерлермен хабарласу, тізімді түгендеу

қараша

Сынып жетекшілер

Сабыр Л.А

 

«Көшбасшылар» мектебі

 

Әлеуметтік құндылықтарға құрметпен қарайды

ақпарат

26

«Балалар құқығын және қызығушылығын қорғау»

Диспут, кездесу

қараша

Зейноллаева Ж.А.

Акшалова А.Т.

Оразан А.Т.

Кенжехан А.К.

Жергілікті басқару органдары,құқық қорғау органдары, әділет қызметкерлері,

Мектеп-лицей оқушылары

Құқықтық білімге, заңдылық және жүріс- тұрысына жауапкершілікпен қарайды

 

ақпарат

27

«Егемен елдің кемеңгер басшысы»

Конференция-семинар

29.11.2018

Башарова Г.Т

Сапарова Г.Б.

Сынып жетекшілер,

8-10 сынып оқушылары

Патриоттық  білім мен өзін өзі жетілдіруге деген құштарлық, беріктік қалыптасады

ақпарат

28

«Жас ұлан ұйымына қабылдау»

Қалалық

«Жас Ұлан» ұйымының слеті

желтоқсан

Сабыр Л.А.

«Көшбасшылар» мектебі

Сынып жетекшілер

5-10 сынып оқушылары

Патриоттық  білім мен өзін өзі жетілдіруге деген құштарлық, беріктік қалыптасады

Фото ,ақпарат

29

Ерлік залындағы материалдарды жаңарту  жұмыстары

Шығармашы

лық жұмыстар

желтоқсан

Башарова Г.Т

Тажкеева С.М.

 

7-сыныптар

Патриоттық  білім мен өзін өзі жетілдіруге деген құштарлық, беріктік қалыптасады

Фотоақпарат

30

1 Желтоқсан- Қазақстан Республикасының Бірінші Президент күні.

«Тәуелсіздік туралы толғау», «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы.

Коучинг

7-8 сыныптар

желтоқсан

Сатбек С.К.

Токмаганбетова А.Б.

Сейткалиева С.Н.

Кутжанова А.М.

1-11 сынып оқушылары

Отанға, мемлекеттік саясатқа, мемлекеттік идеологияға; өз елінің экономикалық және әлеуметтік- мәдени даму саласындағы жетістіктеріне жауапкершілікпен қарайды

Фотоақпарат

31

Тұлғаның өзіне сенімділігін психологиялық дайындау

Аутотренинг

желтоқсан

 

Акшалова А.

Оразан А.Т.

Жуматова И.Ж.

1-11 сынып оқушылары

Өзін өзі жетілдіруге деген құштарлық, беріктік қалыптасады

ақпарат

32

Тәрбиелеу міндетінен қашатын жасөспірімдердің ата-аналарын, асыраушыларын немесе ата-ана құқығын заңды орындаушы тұлғаларды анықтау

Рейд жұмыстары

айына

1 рет

Сынып жетекшілер

Әлеуметтік педагог

Кенжехан А.К.

Акшалова А.Т.

 

Сынып жетекшілер, ата-аналар,

мектеп-лицей оқушылары

Құқықтық білімге, заңдылық және жүріс- тұрысына жауапкершілікпен қарайды

 

ақпарат

33

Орын алған құқық бұзушылықтардың шығу жағдайы мен есеп салдарын терең зерттеу жасап, тиісті шара қолдану.

Зерттеу жұмыстары

үнемі

Сынып жетекшілер

Әлеуметтік педагог

Акшалова А.Т.

Оразан А.Т.

 

Сынып жетекшілер, ата-аналар,

мектеп-лицей оқушылары

Құқықтық білімге, заңдылық және жүріс- тұрысына жауапкершілікпен қарайды

 

ақпарат беру

34

«Тәуелсіздік ұланымыз!»

Оқушыларды «Жас қыран»

ұйымына қабылдау

13.12.2018

Сабыр Л.А.

«Көшбасшылар» мектебі, ұланбасы

5-7 сынып оқушылары

Патриоттық  білім мен өзін өзі жетілдіруге деген құштарлық, беріктік қалыптасады

Фотоақпарат

35

Құқық  әлемінде

Дөңгелек үстел

19.12.2018

Тулкина Д.М.

Мектеп-лицей инспекторы

9 сыныптарҚамқоршылық кеңес мүшелері

Патриоттық  білім мен өзін өзі жетілдіруге деген құштарлық, беріктік қалыптасады

Әзірлеме,

фотоақпарат

36

«Адалдық және сыпайылық- шынайы адам келбеті»

Әңгіме, диспут өткізу

қаңтар

Сулейменова С.С.

Сапарова Г.Б.

Акшалова А.Т.

Оразан А.Т.

8-сыныптар

Қамқоршылық кеңес мүшелері

Құқықтық тәртіпке басқа адамның құндылықтарына, құқықтары мен бостандығына әлеуметтік құндылықтарға құрметпен қарайды

Әзірлеме,

фотоақпарат

37

Соғыс ардагерлері, ауған соғысының ардагерлері, әскери мектеп курсанттарымен кездесу

Кездесу өткізу,

ақпарат беру

қаңтар

Бейсекина К.А

Жакупова Ш.Т.

Рақымжанов Қ.М.

 

Снып жетекшілер, сынып көшбасшылары

Патриоттық  білім мен өзін өзі жетілдіруге деген құштарлық, беріктік қалыптасады

Әзірлеме,

фотоақпарат

38

«Жол тәртібін білейік, аман – есен жүрейік!»

Сынып сағаты, бейнеролик,

мануал

қаңтар

Сейткалиева С.Н.

Рахимбекова К.О.

Бедербекова М.А.

Шуленбаева Г.Ж.

4-сыныптар

Құқықтық тәртіпке басқа адамның құндылықтарына, құқықтары мен бостандығына әлеуметтік құндылықтарға құрметпен қарайды

Әзірлеме,ақпарат, фото, бейнеролик

39

«Елбасы – Жас ұлан – Жас қыран!» қалалық ақпараттық – насихаттау тобының байқауы                 

Байқау

қаңтар

 

Сабыр Л.А.

«Көшбасшылар» мектебі

 

«Жас Ұлан»

үгіт-насихат тобы

Патриоттық  білім мен өзін өзі жетілдіруге деген құштарлық, беріктік қалыптасады

Байқау қорытындысы, марапаттау

 

40

Өз құқығыңды білесің бе?

Сауалнама

қаңтар

Кенжехан А.Т.

Акшалова А.Т.

Оразан А.Т.

 

1-11 сынып оқушылары

Құқықтық білімге, заңдылық және жүріс- тұрысына жауапкершілікпен қарайды

Мониторинг

41

1-11 сынып оқушыларның демалыс кезіндегі қозғалысы

Қолхаттар

қараша, қаңтар, наурыз, мамыр

Бейсекина К.А

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

Сынып жетекшілер

1-11 сынып оқушылары мен ата-аналары

 Құқықтық білімге, заңдылық және жүріс- тұрысына жауапкершілікпен қарайды

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Қолхаттар

42

«Оқушы үні маңызды»

Ашық хаттар жинақтау

үнемі

Акшалова А.Т.

Оразан А.Т.

Сынып жетекшілер

Сабыр Л.А. «Көшбасшылар» мектебі

1-11 сынып оқушылары

Құқықтық тәртіпке басқа адамның құндылықтарына, құқықтары мен бостандығына әлеуметтік құндылықтарға құрметпен қарайды

Ашық хаттармен жұмыс жүргізу

43

«Құқық-әділет пен парасат жолы»

 

Құқықтың алдын-алу кеңесі

айына бір рет

Рақымжанов Қ.М.

Кенжехан А.Т.

Сынып жетекшілер

5-11 сынып оқушылары

Патриоттық  білім мен өзін өзі жетілдіруге деген құштарлық, беріктік қалыптасады

Хаттама

44

«Ауған алауы жадымызда»

Апталық

ақпан

 

Бейсекина К.А

Жакупова Ш.Т.

Башарова Г.Т

Рақымжанов  Қ.М.

Сабыр Л.А.

Сынып жетекшілер

4-11 сыныптар

Құқықтық тәртіпке басқа адамның құндылықтарына, құқықтары мен бостандығына әлеуметтік құндылықтарға құрметпен қарайды

Жоспар, ақпарат

45

«Қалаймын – істей аламын - қажет» оқушы, ата-ана, мұғалім.

Коучинг

Аақпан

Бақытқызы П.

Тайжанова Қ.Б.

6-сынып оқушылары,

 ата-аналары

    Диаграммаға сәйкес түрлі санаттағы ата-аналардың болжамды нәтижелері арқылы оқушыға қандай білім қажет екендігін білу, соған жеткізетін тиімді оқытудың әдіс-тәсілдердің қолдану, ата-ананың қызығушылығын арттырады.                                                                                                                                           

Коучинг жоспары, ақпарат

46

Құқықбұзушылық неден басталады?

Сынып сағаты

02.02.2019

Бейсекина К.А.

Кенжехан А.К.

Акшалова А.Т.

Оразан А.Т.

Сынып жетекшілер

1-11 сынып оқушылары

Құқықтық білімге, заңдылық және жүріс- тұрысына жауапкершілікпен қарайды

 

Әзірлеме, ақпарат

47

Қоғамдық орындағы тәртіп бұзушылық тың алдын-алу

Ақпарат беру

үнемі

Әлеуметтік педагог

Кенжехан А.К.

Акшалова А.Т.

Оразан А.Т.

1-11 сынып оқушылары, ата-аналар

Құқықтық білімге, заңдылық және жүріс- тұрысына жауапкершілікпен қарайды

Ақпарат

48

Жолда жүру ережесі залына қосымша материалдардан көрме жасау.

Шығармашы

лық жұмыстар

үнемі

Құтжанова А.М.

Садыкова Г.

Сулейменова Ж.Н.

1-4 сынып оқушылары, сынып жетекшілер

Құқықтық білімге, заңдылық және жүріс- тұрысына жауапкершілікпен қарайды

Мануалдар, буклеттер

49

Ұландар шеруі

Байқау

сәуір

Рақымжанов  Қ.М.

Сабыр Л.А.

Сынып жетекшілер

5-8 сынып оқушылары

 

Патриоттық  білім мен өзін өзі жетілдіруге деген құштарлық, беріктік қалыптасады

Мараптатау Фото, видео ақпарат

50

«Ер есімі, ел есінде»

Сынып сағаттары, кездесулер

мамыр

Бейсекина К.А

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

Сынып жетекшілер

1-11 сынып  оқушылары, ата-аналар, ҰОС  және ауған соғысы ардагерлері

Әлеуметтік құндылықтарға құрметпен қарайды, мақтаныш , патриоттық сезім  және жауапкершілік қалыптасады

Әзірлеме, ақпарат

51

«Ұлы жеңіске тағзым»

Ашық тәрбие сағаты

08.05.2019

Бақытқызы П.

5 Б сынып оқушылары

Патриоттық  білім мен өзін өзі жетілдіруге деген құштарлық, беріктік қалыптасады.Ардагерлерді құрметтейді

Әзірлеме, ақпарат

52

«Ән- жеңіс серігі» театрландырылған патриоттық әндер байқауы

Қалалық байқау

мамыр

 

Наурызбаев Н.

Нұргазы Г.

Сейткалиева С.Н.

Токмаганбетова А.Б.

7-9 сынып оқушылары

Патриоттық  білім мен өзін өзі жетілдіруге деген құштарлық, беріктік қалыптасады

Марапаттау

53

«Қалқан» әскери-патриоттық ойыны

Әскери ойын

мамыр

 

Рақымжанов Қ.М

 

8-10 сынып оқушылары

Әлеуметтік құндылықтарға құрметпен қарайды, мақтаныш , патриоттық сезім  және жауапкершілік қалыптасады

марапаттау

54

«Ұлан» әскери-патриоттық ойыны

Әскери ойын

мамыр

Тасимбеков Н.У

Рақымжанов Қ.М

 

8-10 сынып оқушылары

Патриоттық  білім мен өзін өзі жетілдіруге деген құштарлық, беріктік қалыптасады

Ақпарат

55

«Ерлікке тағзым»

Мәңгілік алау жанында құрмет күзеті              

мамыр

Тасимбеков Н.У

Рақымжанов Қ.М

 

8-10 сынып оқушылары

Әлеуметтік құндылықтарға құрметпен қарайды, мақтаныш , патриоттық сезім  және жауапкершілік қалыптасады

Ақпарат, фото

56

Қазақстан Республикасы Рәміздер күні

Арнайы жоспар

маусым

Бейсекина К.А

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

Сынып жетекшілер

1-11 сынып оқушылары

ҚР конституциясы мен заңнамасына, мемлекеттік рәміздерге (елтаңба, гимн, ту),  мақтаныш сезім және жауапкершілік танытады

Әзірлеме, ақпарат

57

«Баланың басты ұстазы – ата-ана»

Ата-аналар жиналысы

сәуір

Сынып жетекшілер

 

1-11 сынып

ата-аналары

Диаграммаға сәйкес түрлі санаттағы ата-аналардың болжамды нәтижелері арқылы оқушыға қандай білім қажет екендігін білу, соған жеткізетін тиімді оқытудың әдіс-тәсілдердің қолдану, ата-ананың қызығушылығын арттырады.

хаттама

58

«Жасөспірімдер арасында құқық бұзушылықтың алдын-алу»

Барлық сыныптарға дәріс беру

сәуір

Мектеп инспекторы,

Әлеуметтік педагог

Кенжехан А.К.

5-11 сынып

ата-аналары, оқушылары

Құқықтық білімге, заңдылық және жүріс- тұрысына жауапкершілікпен қарайды

 

Ақпарат, фото

59

Мектептегі және үйдегі тәртіп ережелері.

Сынып сағаты

мамыр

Сынып жетекшілер

 

1-11 сынып  оқушылары

 

Құқықтық білімге, заңдылық және жүріс- тұрысына жауапкершілікпен қарайды

Фотоақпарат, әзірлемелер

 

 

Рухани-адамгершілік тәрбиесі.

    «Парасат»

 

 

Мақсаты:

Тұлғаның қазақстандық қоғам өмірінің

жалпыадамзаттық құндылықтарымен, нормаларымен

және дәстүрлерімен келісілген рухани- адамгершілік және

 этикалық ұстанымдарын, моральдық қасиеттерін және

көзқарастарын қалыптастыру.

 

Міндеттері:   

 • мораль мен этиканың көпшілік мақұлдаған нормаларына;
 • өзінің қасиетіне, арына және парызына;
 • ішкі бостандығына және адамгершілік шешім қабылдауына;
 • өзінің жән өзге да халықтардың мәдениетіне, дәстүріне, әдет- ғұрпына;
 • діни құндылықтарға;
 • ой, сөз және іс бірлігіне;
 • өзінің мінез-құлқын жетілдіруге;
 • елдегі ұлтаралық және конфессияаралық келісімге, хлықтар достығына;
 • ар-ұжданымен орындалған қылықтарға;
 • түрлі мәдениет пен нанымның бірлігіне;
 • адамдарға риясыз қызмет етуіне;
 • өз ата-анасына , отан, қоғам алдындағы парызына адамгершілік сезім білдіру.

Іс-әрекет/іс-шара

 

Түрі

Өткізу мерзімі

Жауаптылар

Қатысушылар

 

Күтілетін нәтиже

Шығу

1

«Оқушы этикеті»

«Қыз Жібек» клубының отырысы

 

 

 

 

 

 

 

 

Қыздар жиналысы

 

 

 

 

 

 

 

 

12.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

Бейсекина К.А.

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

Кульбаева Б.Т.

Қанат Г.Д.

 

 

 

 

 

5-11 сынып қыз балалары, сынып жетекшілер,

«Парасат» аналар мектебі

 

 

 

 

 

Жалпыадамзаттық құндылықтарымен, нормаларымен

және дәстүрлерімен келісілген рухани- адамгершілік және

 этикалық ұстанымдарын, моральдық қасиеттерін және

көзқарастарын қалыптастырады

Хаттама, ақпарат

2

«Оқушы этикеті»

«Серілер» клубының отырысы

 

 

 

Ұлдар жиналысы

 

 

 

13.09.2018

 

 

 

Сәтбек С.К

Тасимбеков Н.У

Рақымжанов Қ.М

Жасымхан Н.М.

 

 

 

5-11 сынып ұл балалары, сынып жетекшілер,

«Ұлағат» әкелер мектебі

 

 

Жалпыадамзаттық құндылықтарымен, нормаларымен

және дәстүрлерімен келісілген рухани- адамгершілік және

 этикалық ұстанымдарын, моральдық қасиеттерін және

көзқарастарын қалыптастырады

Хаттама, ақпарат

3

Республикалық отбасы  күні мерекесіне  орай  «Отбасым- бақыт мекенім»

 

 

Сынып сағаты

 

17.09.2018

 

Сынып жетекшілер

 

Сынып жетекшілер,

1-11 сынып оқушылары

 

Отбасы құндылықтары туралы мағлұмат беріледі, түсініктерін  кеңейедңі Отбасы қасиетінің мән- мағынасын ашып, ұлттық салт- дәстүрді түсініп, құрметтеуге тірбиеленеді.

Ақпарат, әзірлеме

4

Әдептілік залы

«Зиялы сенбідегі» кездесу

 

 

Мектептегі үлгілі отбасылар туралы мәліметтермен толықтыру

 

Әр сенбі сайын

 

Бейсекина К.А.

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

Естенова А.

Рахимберлина А.Н.

Кафедра жетекшілері

 

«Шаңырақ» топтары,

сынып жетекшілер

«Көшбасшылар» мектебі,

мектепалды даярлық топ тәрбиешілері

Адамдарға риясыз қызмет етуге;өз ата-анасына , отан, қоғам алдындағы парызына адамгершілік сезім білдіреді

Мануал, ақпарат

5

1 қазан – Қарттар күні «Қарттарым аман -сау жүрші!»

Кездесулер

01-02.10.2018

Казангапова Р.Ш.

Абдрасыл А.Б.

«Шаңырақ» топтары,

сынып жетекшілер

«Көшбасшылар» мектебі

 

Адамдарға риясыз қызмет етуге;өз ата-анасына , отан, қоғам алдындағы парызына адамгершілік сезім білдіреді

Ақпарат беру, фотоматериал

6

«Қарттарым – асыл қазынам»

 

 

Тәрбие сағаты

 

01.10.2018

 

Рахимбекова К.О.

Сейткалиева С.Н.

Бедербекова М.А.

Шуленбаева Г.Ж.

Адамкулова А.А.

4-сыныптар

Өз ата-анасына , отан, қоғам алдындағы парызына адамгершілік сезім білдіреді

Әзірлеме,ақпарат,

7

Әдеп әліппесі

 

Сынып сағаты

 

 

24.10.2018

Сынып жетекшілер

Кадырбекова М.Б.

Серикова Г.А.

Сартаева А.Т.

Қасқатай Н.

5-сыныптар

 

 

 

Ой, сөз және іс бірлігіне;

өзінің мінез-құлқын жетілдіреді

Ақпарат,әзірлеме

 

 

 

8

«Әкеге қарап ұл өсер, анаға қарып қыз өсер» ата-ана, оқушы, мектеп

Ата-аналар жиналысы

13.11.2018-18.11.2018

 

Бейсекина К.А Сатбек С.К

Сынып жетекшілер

1-11 сыныптар, қамқоршылық кеңес мүшелері, ата-аналар комитеті

Өз ата-анасына , отан, қоғам алдындағы парызына адамгершілік сезім білдіреді

Ақпарат, хаттама

9

«Алтын ұя мектебіме –

 10жыл»

Апталық

05-12.12.2018

Бейсекина К.А

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

 

1-11 сынып жетекшілері,

 мектеп-лицей оқушылары

 

Рухани- адамгершілік және

этикалық ұстанымдары, моральдық қасиеттері және

көзқарастары қалыптасады

Ақпарат, фото –видео материалдар

10

«Үнемі оқитын адам- табысты адам»

акция

желтоқсан

Башарова Г.Т.

 

Сынып жетекшілер, 1-11 сынып оқушылары

Рухани- адамгершілік және

этикалық ұстанымдары, моральдық қасиеттері және

көзқарастары қалыптасады

Әзірлеме,фотоақпарат

11

«Әке жолы – ізгіліктің іздері»

Дөңгелек стол (әкелермен кездесу)

18.10.2018

Сатбек С.С

Тасимбеков Н.У.

Жасымхан Н.М

5-10 сыныптар,

сынып жетекшілер, ата-аналар

Өз ата-анасына , отан, қоғам алдындағы парызына адамгершілік сезім білдіреді

 Ақпарат, әзірлеме

12

Мектеп неге үйретеді? Мектепке неге келеміз?  “Мектеп- екінші үйім”

Ашық тәрбие сағаты

16.04.2019

Сатыбалдина Г.Х.

Жакупова Ш.Т.

Кушелекова М.К

Мырзанбек Б.Қ.

Оразан А.Т.

3 -сынып оқушылары,

ата-аналар

Мораль мен этиканың көпшілік мақұлдаған нормаларына;өзінің қасиетіне, арына және парызына;

ішкі бостандығына және адамгершілік шешім қабылдайды

Ақпарат, әзірлеме

13

«Кітап- өмір ұстазы»

(жылдың үздік оқырманын анықтау)

Оқырман бенефисі

сәуір

Башарова Г.Т

 

«Шаңырақ» топтары,

сынып жетекшілер

«Көшбасшылар» мектебі

Рухани- адамгершілік және

этикалық ұстанымдары, моральдық қасиеттері және

көзқарастары қалыптасады

Ақпарат, мониторниг

14

«Даналық дариясы» 

Бала тәрбиесімен тікелей айналысып отырған ата-әжелермен және жас отбасылардың кездесуі

Дөңгелек стол

наурыз

Сынып жетекшілер, сынып жетекшілер кафедрасы

Кульбаева Б.Т.

Кутжанова А.М.

Серикова Г.А.

Бекенова С.С.

Қамқоршылық кеңес мүшелері, «Ұлағат» әкелер мектебі, «Парасат» аналар мектебі

 Өз ата-анасына , отан, қоғам алдындағы парызына адамгершілік сезім білдіреді

Әзірлеме, фото-фидео ақпарат

 

 

 

Ұлттық тәрбие                    

   « Дәстүр»

 

Мақсаты: 

Тұлғаны  ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтарға бағдарлау, ана тілін және мемлекеттік тілді, қазақ халқының, Қазақстан Республикасындағы этностар мен этникалық топтардың мәдениетін құрметтеуге тәрбиелеу.

Міндеттері:   

-этникалық өзіндік санаға, этникалық сәйкестікке;

- мемлекеттік тілді ана тілін меңгеруіне;

- өз халқының мәдени мұрасына;

- қазақ халқының және өз халқының дәстүрлері мен әдет- ғұрпына;

-Қазақстанның этномәдениетіне;

- этноаралық бейбітшілік пен келісімге мақтаныш

 

Іс-әрекет/іс-шара

 

Түрі

Өткізу мерзімі

Жауаптылар

Қатысушылар

 

Күтілетін нәтиже

Шығу

1

18 қазан –Рухани келісім күні «Рухани келісім-халық бірлігіне бастар жол»

Сынып сағаты

15.10.2018

«Жас өркен» баспасөз орталығы,

Сынып жетекшілер

1-11 сынып оқушылары, ұлт өкілдері, ата-аналар комитеті

Қазақстанның этномәдениетіне;этноаралық бейбітшілік пен келісімге мақтаныш сезім білдіреді

Радиотораптан

хабар,ақпарат

2

Ұлттық орталыққа саяхат

Саяхат-сабақ

кесте бойынша

Жуманова Г.М.

Байсеркина Б.М.

Имухаметова Т.С.

Тергеубаева К.А.

1-сынып оқушылары

Өз халқының мәдени мұрасына; қазақ халқының және өз халқының дәстүрлері мен әдет- ғұрпына құрмет білдіреді

Фотоақпарат

3

«Жаса, Наурыз – жыл басы!»

 Сынып сағаты

18.03.2019

Бейсекина К.А

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

Сабыр Л.А.

Сынып жетекшілер

1-11 сынып оқушылары

Өз халқының мәдени мұрасына; қазақ халқының және өз халқының дәстүрлері мен әдет- ғұрпына құрмет білдіреді

Ақпарат, әзірлеме

4

«Наурыз- көктем мейрамы». Қазақстан халықтарының әдет-ғұрып, салт-дәстүрлері».

Мерекелік іс-шаралар

11-19.03.2019

Сынып жетекшілер

1-11 сынып оқушылары, ұлт өкілдері, ата-аналар комитеті

Өз халқының мәдени мұрасына; қазақ халқының және өз халқының дәстүрлері мен әдет- ғұрпына құрмет білдіреді

Әзірлеме, ақпарат

5

«Достық күмбезі» фестивалі

Қалалық фестиваль

қыркүйек айы

«Көшбасшылар» мектебі

Канат Г.Д.

Сабыр Л.А.

 

5-8 сынып оқушылары, сынып жетекшілер

Қазақ халқының, Қазақстан Республикасындағы этностар мен этникалық топтардың мәдениетін құрметтейді

Қалалық фестивальге қатысу ,ақпарат

6

«Сегіз қырлы, бір сырлы»

Байқау

02.05.2019

Сәтбек С.К

Тасимбеков Н.У.

«Серілер» орталығы

9-10сыныптар

Өз халқының мәдени мұрасына; қазақ халқының және өз халқының дәстүрлері мен әдет- ғұрпына құрмет білдіреді

Әзірлеме, ақпарат

7

Елдің  бірлігі – ең асыл қасиет

Кітап көрмесі,

 

мамыр

Башарова Г.Т

 «Жасөркен» баспасөз орталығы

 

«Көшбасшылар» мектебі

1-11 сынып оқушылары

Қазақстанның этномәдениетіне;этноаралық бейбітшілік пен келісімге мақтаныш сезім білдіреді

ақпарат

8

«Ұлың өсіп ер жетті, қызың өсіп бой жетті»

Ата-аналарға педагогикалық, психологиялық көмек

сәуір

Омаров С.К.

Жуматова И.Ж.

Акшалова А.Т.

Оразан А.Т.

 

8- сыныпоқушылары, ата-аналар комитеті

Қазақ халқының және өз халқының дәстүрлері мен әдет- ғұрпына құрмет білдіреді

Әзірлеме, ақпарат, жадынама

9

«Имандылық жарасады

 ұл-қызға»

Дөңгелек стол

қараша

Жуматова И.Ж.

Тулкина Д.М.

9- сыныпоқушылары, ата-аналар комитеті

Этникалық өзіндік санаға, этникалық сәйкестікке құрмет білдіреді

Әзірлеме, ақпарат

 

 

 

            Зияткерлік

тәрбие,

      ақпараттық

мәдениет

тәрбиесі

 

 

           Мақсаты:

Әр тұлғаның зияткерлік мүмкіндігін,

көшбасшылық қасиеттерін және дарындылығын

дамуды қамтамасыз ететін уәждемелік кеңістік құру

д

 

      Міндеттері:

 -өмір бойы білім алуына;

- өздігімен білім алуы және алған ақпаратты пайдалану біліктілігіне;

- сыни тұрғыдан ойлау, талдау және алған ақпаратты тиімді пайдалану қабілетіне;

     - зерттеушілік және жобалық қызмет біліктерін, инновацияға қабілеттілікті меңгеруіне;

     - пікірталас жүргізу дағдыларына;

     - жасампаз қызметке;

     - топтағы жұмысқа, корпаративте рухты нығайтуға;

-    - ақпараттың түрлі дереккөздеріне;

     - қажетті ақпарат алу арналары мен іздестіру жолдарына;

     - өз қызметінің түрлі салаларын алынған ақпаратқа;

- Интернет- қауымдастығына қосылу дәрежесіне;

- Интернеттегі девиантты мінез- құлыққа қарсылық білдіру;

- ақпарат дереккөздерін таңдау және талдау жасау, өздігімен іздестіру жолдары мен тәсілдеріне;

- интернет- сауаттылық қалыптастыруға;

- ақпараттық қызметте және байланыс жасауда этикалық нормаларға;

- жоғары ақпараттық мәдениет қалыптастыруға ұмтылу және қызығушылық білдіру;

 

Іс-әрекет/іс-шара

 

Түрі

Өткізу мерзімі

Жауаптылар

Қатысушылар

 

Күтілетін нәтиже

Шығу

1

1 қыркүйек -«Білім күні»

 

Салтанатты жиын

02.09.2018

Бейсекина К.А

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

 

1-11 сыныптар

Өмір бойы білім алу,

өздігімен білім алуы және алған ақпаратты пайдалану біліктілігі артады

Ақпарат, әзірлеме

2

Суицидті мінез-құлық түрлері және оның даму динамикасы

Баяндама

қыркүйек

Акшалова А.Т.

Оразан А.Т.

Сынып жетекшілер

5-11 сыныптар

Интернеттегі девиантты мінезқұлыққа қарсылық білдіру

Баяндама, ақпарат,

3

Сынып жетекші – дамытушы тұлға

Сынып жетекшілер отырысы

қазан

Серикова Г.А.

Кутжанова А.М.

1-11 сынып жетекшілері

Сыни тұрғыдан ойлау, талдау және алған ақпаратты тиімді пайдалану қабілеті мен зерттеушілік және жобалық қызмет біліктерін, инновацияға қабілеттілікті меңгереді

ақпарат

4

«Көшбасшылар» залы

 

Көшбасшы оқушылардың суреттерін қою, қадағалау

үнемі

 

Ерменбетова Г.Ө

Жакыпбекова М.Б

Жуманова Г.М.

Сулейменова С.С.

 

Сынып жетекшілер

«Көшбасшылар» мектебі

1-11 сыныптар

 

Өмір бойы білім алу,

өздігімен білім алуы және алған ақпаратты пайдалану біліктілігі артады

ақпарат

5

«Қайнар көзге жол»

 

 

 

 

Интернет байқау

 

 

 

 

қыркүйек-қараша

 

 

 

 

Омаров С.К

Абдрасыл Д.Б

Совет А.

Айтимбетова Э.

Амирханова М.

Серікбаева Ж.

 

 

 

Сынып жетекшілер

«Көшбасшылар» мектебі

1-11 сыныптар

 

 

 

Өздігімен білім алуы және алған ақпаратты пайдалану біліктілігіне ақпарат дереккөздерін таңдау және талдау жасау, өздігімен іздестіру жолдары мен тәсілдеріне;

интернет- сауаттылық қалыптастыруға

 

мониторинг

6

«Түнгі қаладағы балалар»

(сағат 21-ден кейін)

 

Ойын клубы, кафе,көшелерге рейд жасау

үнемі

 

Тасимбеков Н.У

Жасымхан Н.М.

Рақымжанов Қ.М.

Кенжехан А.К.

Сынып жетекшілер

 

5-11 сыныптар, ата-аналар комитеті

 

Ақпараттық қызметте және байланыс жасауда этикалық нормаларды біледі

Ақпарат беру

7

«Компьютер дос  немесе жау?»

Дебат

16.11.2018

Сатыбалдина Г.Х.

Жакупова Ш.Т.

Кушелекова М.К.

Мырзанбек Б.К

Оразан А.Т.

3-сыныптар

Сынып жетекшілер

Пікірталас жүргізу дағдылары жетіледі. Ақпараттық қызметте және байланыс жасауда этикалық нормаларды біледі.

Ақпарат, әзірлеме

8

«Менің сүйікті қалам»

 

фотоколлаждар байқауы

қараша

Омаров С.К.

Совет А.

Айтимбетова Э.

2-8 сыныптар, сынып жетекшілер

Топтағы жұмысқа, корпаративте рухты нығайтуға қалыптастады

Марапаттау

9

«Дарындылар шұғыласы»

 

 

 

 

Мектепішілік үйірмелер жәрмеңкесі

 

 

 

желтоқсан

 

 

 

 

Сулейменова С.С

Жуманова Г.М.

Үйірме жетекшілері

 

 

 

 

1-11 сынып оқушылары

,сынып жетекшілер

 

 

 

 

Өмір бойы білім алуына;

өздігімен білім алуы және алған ақпаратты пайдалану біліктілігі

сыни тұрғыдан ойлау, талдау және алған ақпаратты тиімді пайдалану қабілеті,зерттеушілік және жобалық қызмет біліктерін, инновацияға қабілеттілікті меңгереді

Ақпарат, фотоақпарат

10

Зияткерлік олимпиадаларға қатысуын қадағалау

 

 

Қалалық, облыстық, республикалық , халықаралық олимпиадаларға қатысу

 

үнемі

Мектеп әкімшілігі, сынып жетекшілер

 

 

 

1-11 сынып оқушылары,

сынып жетекшілер

 Өмір бойы білім алуына;

өздігімен білім алуы және алған ақпаратты пайдалану біліктілігі

сыни тұрғыдан ойлау, талдау және алған ақпаратты тиімді пайдалану қабілеті,зерттеушілік және жобалыққызмет біліктерін, инновацияғақабілеттілікті меңгереді

мониторинг

11

«Мың бір мақал, жүз бір жұмбақ»

Брейнг –ринг

03.02.2019

 

Оразалиева А.Ж.

Сапарова Г.Б.

5-7 сыныптар

Өмір бойы білім алу,

өздігімен білім алуы және алған ақпаратты пайдалану біліктілігі артады

Әзірлеме, ақпарат

12

Қауіпті ойындар (компьютерлік, өрт қаіупсіздігі, белсенді дене ойындары).

Сынып сағаты

12.02.2019

Сынып жетекшілер

Сынып жетекшілер, 1-11 сынып оқушылары

Ақпараттық қызметте және байланыс жасауда этикалық нормаларды біледі

Фотоақпарат

13

Жетістіктер галереясы

Мектептің жаңа жетістіктерімен үнемі толықты-рып отыру

үнемі

Ерменбетова Г.Ө

Жакыпбекова М.Б

Жуманова Г.М.

Сулейменова С.С.

Омаров С.К.

Сынып жетекшілер, 1-11 сынып оқушылары

Өмір бойы білім алуына;

өздігімен білім алуы және алған ақпаратты пайдалану біліктілігі

сыни тұрғыдан ойлау, талдау және алған ақпаратты тиімді пайдалану қабілеті,зерттеушілік және жобалық қызмет біліктерін, инновацияға қабілеттілікті меңгереді

Ақпарат

14

«Ақпаратты игеру заман талабы»

Өзін-өзі интелектуалды дамытып отырған оқушыларды анықтау

қараша, сәуір

Ерменбетова Г.Ө

Жакыпбекова М.Б

Жуматова И.Ж.

Сулейменова С.С.

Омаров С.К.

Сынып жетекшілер, 1-11 сынып оқушылары

Өмір бойы білім алуына;

өздігімен білім алуы және алған ақпаратты пайдалану біліктілігі

сыни тұрғыдан ойлау, талдау және алған ақпаратты тиімді пайдалану қабілеті,зерттеушілік және жобалық қызмет біліктерін, инновацияға қабілеттілікті меңгереді

Мониторинг, ақпарат

15

«Бабалар залына» көрме

ұйымдастыру

Рухани жаңғыру бағдарламасын іске асыру

«100 жаңа есім»

Көрме ұйымдастыру

үнемі

Толеуова М.М

Тергеубаева К.А.

 

1-4 сыныптар, сынып жетекшілер

Зерттеушілік және жобалық қызмет біліктерін, инновацияға қабілеттілікті меңгереді

Мануалдар

16

«Балбала» фестивалі

Өнерлі балаларды

анықтау

қараша

Естенова А.

Мектепалды даярлық тобы, «Таңшуақ»  шағын орталығының

тәрбиеленушілері

Әр тұлғаның зияткерлік

мүмкіндігін,көшбасшылық қасиеттерін және    дарындылығын

дамуды қамтамасыз ететін уәждемеліккеңістік құрады

Әзірлеме, ақпарат, марапаттау

17

«Оқып болсаң досыңа бер»

( «Bookcrossing» жобасы)

Оқымыстылар конференциясы

тренинг

жыл бойы

Башарова Г.Т.

 

5-11 сыныптар, сынып жетекшілері

Әр тұлғаның зияткерлік

мүмкіндігін,көшбасшылық қасиеттерін және дарындылығын

дамуды қамтамасыз ететін уәждемеліккеңістік құрады

Ақпарат

18

«Мен жазғы демалысымды қалай жоспарлаймын»

Жыл қорытындысы бойынша рефлексия

мамыр

Сынып жетекшілер

1-11 сыныптар, сынып жетекшілері

Өмір бойы білім алу,

өздігімен білім алуы және алған ақпаратты пайдалану біліктілігі артады

Фотоақпарат, мониторинг

19

«Балам менің болашағым»

Семинар, конференция.

қараша

Естенова А

Рахимберлина А.Н.

тәрбиешілер

 

Мектепалды даярлық тобы, «Таңшуақ»  шағын орталығының

тәрбиеленушілері

Әр тұлғаның зияткерлік

мүмкіндігін,

көшбасшылық қасиеттерін және дарындылығын

дамуды қамтамасыз ететін уәждемелеік кеңістік құрады

 

Әзірлеме, фото, видео ақпарат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отбасы тәрбиесі                  «Мектеп – оқушы – ата-ана»

 

     

Мақсаты:

Ата- аналарды оқыту, бала тәрбиесіндегі олардың психологиялық- педагогикалық құзыреттіліктерін және жауапкершіліктерін арттыру.

Міндеттері:   

-этноәлеуметтік рөлдерге;

-өз отбасына және ұрпақты жалғастыруға;

-адамгершілік қағидаларын қолдау арқылы отбасы және неке құндылықтарын құрметпен, ұқыппен қарау

 

 

 

Іс-әрекет/іс-шара

 

Түрі

Өткізу мерзімі

Жауаптылар

Қатысушылар

 

Күтілетін нәтиже

Шығу

1

«Отбасы- бақыт мекені»

Отбасы күніне арналған іс шаралар.

Жоспар құру

қараша

Бейсекина К.А

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

Сынып жетекшілер

1-11 сыныптар,

 сынып жетекшілер

Адамгершілік қағидаларын қолдау арқылы отбасы және неке құндылықтарына құрметпен, ұқыппен қарайды

Жоспар, ақпарат

2

Отбасында баламен қарым-қатынас жасаудың психологиялық мәселелері

1-5 сынып ата-аналарымен пікірлесу, сауалнама алу

қыркүйек

Акшалова А.Т

Оразан А.Т.

1-5 сынып жетекшілері

1-5 сынып ата-аналары

Ата- аналардың бала тәрбиесіндегі психологиялық- педагогикалық құзыреттіліктері және жауапкершіліктері артады

Сараптама, мониторинг

3

«Отбасымен біргемін»

«Менің жанұям»

Постер жасау А4

10-16.09.2018ж

 

1-сыныптар

Отбасы құндылықтарына құрметпен қарайды

Постер , ақпарат, марапаттау

4

«Мен және менің отбасым», «Менің отбасымның тарихы мен дәстүрлері»

Тәрбие сағаты

қазан

1-11 сыныптар,

 сынып жетекшілер

 

1-11 сыныптар,

 сынып жетекшілер, ата-аналар

Отбасы құндылықтарына құрметпен қарайды

Әзірлеме, ақпарат

5

«Әке – жауапты лауазым»

Семинар-тренинг

қазан

6-сынып жетекшілері

Токмагамбетова А.Б.

Акшалова А.Т.

Канат  Г.Д.

Бақыткызы П.

Тайжанова Қ,Б.

 

 

 

«Ұлағат» әкелер мектебі

«Серілер» ұлдар клубы мүшелері

 

 

Отбасы және неке құндылықтарына құрметпен, ұқыппен қарайды

Әзірлеме, ақпарат

6

«Отбасы – тәрбие бастауы»

 

 

 

Отбасылық форум

 

 

 

желтоқсан

 

 

 

Бейсекина К.А

Жакупова Ш.Т.

Зейноллева Ж.А.

Сынып жетекшілер

 

 

 

 

 

 

 

Қамқоршылық кеңес, ата-аналар комитеті

«Қыз Жібек» қыздар клубы

«Парасат» аналар мектебі

«Ұлағат» әкелер мектебі

«Серілер» ұлдар клубы мүшелері

Отбасы және неке құндылықтарына құрметпен, ұқыппен қарайды

Әзірлеме, фото, видео ақпарат

7

Үлгілі отбасы тәрбиесінің іс-тәжірибелерін насихаттау

 

 

Ата-аналар бұрышы, «Зиялы сенбі» кездесулері

 

 

үнемі

Бейсекина К.А

Жакупова Ш.Т.

Зейноллева Ж.А.

Сынып жетекшілер кафедрасы

 

 

 

 

 

Қамқоршылық кеңес, ата-аналар комитеті

«Қыз Жібек» қыздар клубы

«Парасат» аналар мектебі

«Ұлағат» әкелер мектебі

«Серілер» ұлдар клубы мүшелері

Этноәлеуметтік рөлдерге;

өз отбасына және ұрпақты жалғастыруға;адамгершілік қағидаларын қолдау арқылы отбасы және неке құндылықтарын құрметтейді

Әзірлеме, ақпарат

8

Менің отбасымның мейірімді дәстүрі

Дәстүрлі мерекелік шара, апталық

22.01.2019

Кульбаева Б.Т.

Қанат Г.Д.

Сынып жетекшілер

 

«Парасат» аналар мектебі, «Көшбасшылар» мектебі

Отбасы құндылықтарына

құрметпен қарайды

Әзірлеме, фотоақпарат

9

 

«Толағай» отбасылық спорттық ойыны

 

 

 

 

Спорттық жарыс

 

 

қаңтар

Сулейменова Ж.Н.

Садыкова Г.Д.

2- сыныптар

Ата- аналардың бала тәрбиесіндегі психологиялық- педагогикалық құзыреттіліктері және жауапкершіліктері артады

Марапаттау, ақпарат

10

«Шаңырақ» сайысы

Отбасы сайысы

ақпан

Адамкулова А.А

Рахимберлина А.Н.

 

Мектепалды даярлық топтары

Отбасы және неке құндылықтарына құрметпен, ұқыппен қарайды

марапаттау, ақпарат

11

«Қазыналы Қарағанды»,

 «10 ата-ана кәсіпорында»

 

Әлеуметтік тәжірибе

қаңтар

«Шаңырақ» тобы

Тайжанова Қ.Б

Жасымхан Н.М

3-9 сыныптар,

сынып жетекшілер

Ата- аналардың бала тәрбиесіндегі психологиялық- педагогикалық құзыреттіліктері және жауапкершіліктері артады

Әзірлеме, ақпарат

12

«Тәрбие басы- тал бесік»

Ата-аналардан сауалнама

ақпан

Акшалова А.Т.

1-11 сыныптар

Ата- аналардың бала тәрбиесіндегі психологиялық- педагогикалық құзыреттіліктері және жауапкершіліктері артады

сараптама

13

8 наурыз Халықаралық әйелдер күні!

«Аяулы ана-асылым»

 

Ашық тәрбие сағаты

07.03.2019

Кадырбекова М.

Сартаева А.Т.

Сынып жетекшілеркафедрасы

5-сыныптар

Этноәлеуметтік рөлдерге;

өз отбасына және ұрпақты жалғастыруға;адамгершілік қағидаларын қолдау арқылы отбасы және неке құндылықтарын құрметтейді

Әзірлеме,фотоақпарат,

14

«Мектеп пен отбасы ынтымақтастығы»

Үлгілі жанұялармен кездесу

 

Дөңгелек үстел

мамыр

.

Жум атова  И.Ж.

Бейсекина К.А.

9- сыныптар

Сынып жетекшілер

Ата- аналардың бала тәрбиесіндегі психологиялық- педагогикалық құзыреттіліктері және жауапкершіліктері артады

Әзірлеме, ақпарат

15

«Адам – ардақты ат»

Ата-аналар мен оқушыларға арналған   семинар

үнемі

Акшалова А.Т.

Оразан А.Т.

Садвокасова А.Т.

Сынып жетекшілер

9-11 сыныптар

Этноәлеуметтік рөлдерге;

өз отбасына және ұрпақты жалғастыруға;адамгершілік қағидаларын қолдау арқылы отбасы және неке құндылықтарын құрметтейді

Әзірлеме, ақпарат

16

Білім сапасын арттыруда  ата-ананың рөлі

Ата-аналарға арналған семинар

тоқсан сайын

Сатбек С.К.

Тулкина Д.М.

Садвокасова А.Т.

Сынып жетекшілер

 

1-11 сынып ата-аналары

Ата- аналардың бала тәрбиесіндегі психологиялық- педагогикалық құзыреттіліктері және жауапкершіліктері артады

Әзірлеме, ақпарат

 

 

 

 

 

 

 

Еңбек,

экономикалық және

экологиялық тәрбие

«Мирас»

«Жерұйық»

 

 

Мақсаты:

Тұлғаның өзін кәсіби анықтауына саналы қарым- қатынасын қалыптастыру, экономикалық ойлауын мәдениетін дамыту

 

Міндеттері:   

-экологиялық даму саласында мемлекеттік саясатқа , атап айтқанда «Жасыл экономика» бағдарламасына;

- экологиялық сауаттылыққа, табиғатқа, қоршаған адамдарға және өзіне;

- «адам-қоғам-табиғат» жүйесіне;

- табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау саласындағы әр түрлі қызметке;

-кәсіби білім мен өнімді еңбекке;

- нарықтық экономика заңдарына құнтты және позитивті көзқарас қалыптастыру;

-экологиялық қауіпсіздік тәртібінің нормаларын сақтауға;

- еңбек қызметінде мақсатқа қол жеткізуге;

- мамандық таңдауына;

- үздіксіз білім негізінде кәсіби жинақылыққа саналы қатынас таныту

 

Іс-әрекет/іс-шара

 

Түрі

Өткізу мерзімі

Жауаптылар

Қатысушылар

 

Күтілетін нәтиже

Шығу

  1.     

9,11 сыныптардың алдын-алу еңбекке орналасуы

Форма

І,ІІ

өткізу

10.09.2018

Бейсекина К.А.

9-11 сынып оқушылары

Сынып жетекшілер

Еңбек қызметінде мақсатқа қол жеткізуге; мамандық таңдауына жол ашады

ақпарат

       2

«Оқушылар сарайына қош, келдіңіз!» акциясы

Оқушыларды үйірмелерге тарту

10-14.09.2018

Бейсекина К.А.

Жакупова Ш.Т

Зейноллаева Ж.А.

1-9 сынып жетекшілері

Сынып жетекшілер 1-9 сынып оқушылары,

Еңбек қызметінде мақсатқа қол жеткізуге; мамандық таңдауына жол ашады

ақпарат, мониторинг

     3

«Күз-мереке,күз-береке» мерекесі

 

 

Күзгі балл

14.10.2018

 

 

«Шаңырақ» топ жетекшілері

Сынып жетекшілер кафедрасы

5-10 сыныптар

Сынып жетекшілер

Үздіксіз білім негізінде кәсіби жинақылыққа саналы қатынас таныту

ақпарат, марапаттау

      4

«Мамандықтың бәрі де маңызды»

Конференция

қараша

/күзгі демалыс/

Усманова Ж.Б

Садвокасова А.Т.

Кульбаева Б.Т.

Акшалова А.Т.

 

 

9-11 сыныптар

Еңбек қызметінде мақсатқа қол жеткізуге; мамандық таңдауына жол ашады

 

Әзірлеме, ақпарат,

      5

«Мамандығым - мақтанышым»

Маман ата-аналармен кездесу

қараша, сәуір

Серикова Г.А.

Кутжанова А.М.

«Шаңырақ» топтары

7-9 сыныптар

 

Еңбек қызметінде мақсатқа қол жеткізуге; мамандық таңдауына жол ашады

 

Ақпарат, әзірлеме

      6

15 қараша – Ұлттық валюта теңге күні

 «Ұлттық теңге мақтанышымыз»

Сынып сағаты

13.11.2018

Мырзанбек Б.К

Каскатай Н.

Сынып жетекшілер

1-11 сынып оқушылары

Нарықтық экономика заңдарына құнтты және позитивті көзқарас қалыптастырады

Әзірлеме, ақпарат

      7

Дарындылық шеберханасы

Жетістіктер галереясын толықтыру

қаңтар, мамыр

Сынып жетекшілер, үйірме жетекшілері

1-11 сыныптар.

1-11 сынып оқушылары

Кәсіби білім мен өнімді еңбекке саналы көзқарас танытады

 

Ақпарат, фото суреттер

8

«Нарық еліне саяхат»

Ойын сабақ

10.02.2019

Тулкина Д.М.

Алимбетова С.А.

8-11 сынып жетекшілері

8-10 сыныптар

Нарықтық экономика заңдарына құнтты және позитивті көзқарас қалыптастырады

Ақпарат, әзірлеме

9

«Мен болашақта кім болам?»

Эссе байқауы

наурыз

Шуленбаева Г.Ж.

Тажкеева С.М.

Сынып жетекшілер

4-6 сыныптар

Еңбек қызметінде мақсатқа қол жеткізуге; мамандық таңдауына жол ашады

Мануал, ақпарат

10

Психологиялық танымдық ойын

Танымдық ойын

 

наурыз

Тулкина Д.М.

Акшалова А.Т.

Оразан А.Т.

 

9 сыныптар

Кәсіби білім мен өнімді еңбекке саналы көзқарас танытады

 

Әзірлеме, ақпарат

11

«Экологиялық соқпақ»

 

Таным жорық

наурыз

Кушелекова М.К.

Бакыткызы П.

Каскатай Н.

3-6 сыныптар

Экологиялық сауаттылыққа, табиғатқа, қоршаған адамдарға және өзіне саналы қарым -қатынас орнатады

Әзірлеме, ақпарат

12

«Он саусағынан өнер тамған»

 

Қолөнершілер байқауы

26.03.2019

Тергеубаева К.А.

Толеуова М.М.

 

1-4 сыныптардың сынып жетекшілер

Еңбек қызметінде мақсатқа қол жеткізуге; мамандық таңдауына жол ашады

Әзірлеме, ақпарат, марапаттау

13

«Таза ауа, таза аула»

Апталық

23-28.03.2019

Токмағанбетова А.Б

Бекенова С.С.

5-7 сыныптар

Табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау саласындағы әр түрлі қызметке  көзқарас қалыптастырады

ақпарат

14

«Кәсіптік бағдар – болашаққа жол»

тренинг

17.04.2019

Садвокасова А.Т

Казангапова Р.Ш.

Кульбаева Б.Т

10-11 сыныптар

Кәсіби білім мен өнімді еңбекке саналы көзқарас танытады

 

Әзірлеме, ақпарат

15

Дәстүрлі «Гүлзар» фестивалі

фестиваль

21.04.2019

Бақытқызы П

Токмаганбетова А.Б

 

1 сынып жетекшілері, ата-аналары

Экологиялық даму саласында мемлекеттік саясатқа  «Жасыл экономика» бағдарламасына саналы көзқарсы қалыптасады

ақпарат

16

Қаланың кәсіптік мектептеріне саяхат

Саяхат сабақ

кесте бойынша

Бейсекина К.А.

Жуманова Г.М.

9,11 сынып оқушыларымен жетекшілері

«Шаңырақ»  топтары

Еңбек қызметінде мақсатқа қол жеткізуге; мамандық таңдауына жол ашады

Кесте, ақпарат

17

«Мен жасыл әлемді қолдаймын! 

Туған жеріміздің экологиясы

Сынып сағаты

09.04.2019

Сатбек С.К.

Сынып жетекшілер

5-9 сыныптар

Экологиялық даму саласында мемлекеттік саясатқа  «Жасыл экономика» бағдарламасына саналы көзқарсы қалыптасады

Фотоақпарат, әзірлеме

18

«100 жолдың бірі сіздікі» кәсіптік мектеп өкілдері мен арнаулы оқу орнының қызметкерлерімен кездесу

Үгіт-насихат жұмыстары, таратпа қағаздар

сәуір

Бейсекина К.А.

Жуманова Г.М.

9,11 сынып оқушыларымен жетекшілері

Қаладағы оқу орындарының арнаулы өкілдері

Еңбек қызметінде мақсатқа қол жеткізуге; мамандық таңдауына жол ашады

Ақпарат, жадынама

19

«Туған жерге туың тік!»

Рухани жаңғыру бағдарламасын іске асыру

Түлектер аллеясына ағаш отырғызу

сәуір

Кульбаева Б.Т.

Токмаганбетова А.Б

Бекенова С.С

11- сынып оқушылары

 

Табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау саласындағы әр түрлі қызметке  көзқарас қалыптастырады

Фото ақпарат

20

«Космос және электроника»

Танымдық сабақ

23.04.2019

Омаров С.К

Совет А.

Сынып жетекшілер

5-9 сыныптар

Тұлғаның өзін кәсіби анықтауына саналы қарым- қатынасын қалыптастырады, экономикалық ойлауын мәдениетін дамытады

Әзірлеме,ақпарат, фото

21

Мектеп ауласына

гүлдер отырғызу

Практикалық жұмыс

сәуір-мамыр

Тоқмағанбетова А.Б

Бекенова С.С

Бақытқызы П

5-11 сыныптар

Экологиялық даму саласында мемлекеттік саясатқа  «Жасыл экономика» бағдарламасына саналы көзқарсы қалыптасады

Фото ақпарат

22

«Туған жердің – асыл қазынасы»

Сынып сағаты

14.05.2019

Сапарова Г.Б.

Сулейменова С.С.

8-10 сынып жетекшілері

8-10 сынып оқушылары

Табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау саласындағы әр түрлі қызметке  көзқарас қалыптастырады

Әзірлеме,ақпарат, фото

23

Оқушылардың қоғамдық – пайдалы еңбек және жазғы еңбек практикаларын ұйымдастыру

Еңбек практикасы

мамыр

Сатбек С.К

Токмаганбетова А.Б

Бакыткызы П.

Сынып жетекшілер

5-9 сыныптар

Тұлғаның өзін кәсіби анықтауына саналы қарым- қатынасын қалыптастырады, экономикалық ойлауын мәдениетін дамытады

Ақпарат, мониторинг

24

«Жасай бер,  Жер»

Қалалық байқау

мамыр

Сәтбек С.К

Абдрасыл Д.Б..

 

6-8 сыныптар

Табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау саласындағы әр түрлі қызметке;

нарықтық экономика заңдарына құнтты және позитивті көзқарас қалыптастырады

ақпарат

25

Мектеп ауласының презентациясы

Презентация байқауы

мамыр

Тоқмағанбетова А.Б

Бекенова С.С

Бақытқызы П

5-9 сыныптар

Экологиялық даму саласында мемлекеттік саясатқа  «Жасыл экономика» бағдарламасына саналы көзқарсы қалыптасады

Фото, ақпарат

26

«Менің болашақ мамандығым»

Сауалнама жүргізу

желтоқсан

 

Акшалова А.Т.

Оразан А.Т.

5-10 сыныптар

Еңбек қызметінде мақсатқа қол жеткізуге; мамандық таңдауына жол ашады

Сараптама, мониторинг

27

«Болашақ және бизнес»

Конференция, дөңгелекстол

желтоқсан, мамыр

Ахметова А.К.

Тажкеева С.М. 

7-сыныптар

Тұлғаның өзін кәсіби анықтауына саналы қарым- қатынасын қалыптастырады, экономикалық ойлауын мәдениетін дамытады

Әзірлеме,ақпарат, фото

28

Қысқы бақта бөлме гүлдерін көбейту

Өсімдіктер күтіміне мән

 беру

үнемі

Бақытқызы П

Токмаганбетова А.Б

 

«Қыз Жібек» қыздар клубы

9сыныптар

Экологиялық даму саласында мемлекеттік саясатқа  «Жасыл экономика» бағдарламасына саналы көзқарсы қалыптасады

Фото, ақпарат

29

«Жаз - 2019»

Жазғы практика жұмыстарын ұйымдастыру

маусым-тамыз

Сатбек С.К

Токмаганбетова А.Б

 

5-9 сыныптар

Экологиялық даму саласында мемлекеттік саясатқа  «Жасыл экономика» бағдарламасына саналы көзқарсы қалыптасады

Мониторинг, ақпарат

30

Қауіпсіз жаз. Жаз айларындағы қауіпсіздік ережелері, бос уақытты ұйымдастыру.

Қолхаттар, ата-анамен жұмыс

мамыр

Сынып жетекшілер

Әлеуметтік педагог

Бейсекина К.А.

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

 

1-11 сыныптар

Тұлғаның өзін кәсіби анықтауына саналы қарым- қатынасын қалыптастырады, экономикалық ойлауын мәдениетін дамытады

Ақпарат, қолхаттар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Көпмәдениетті және

 көркем-эстетикалық тәрбие                                «Сымбат»

 

Мақсаты:

Білім беру ұйымдарының білім беру кеңістігін тұлғаның өзін-өзі сәйкестендіруінің көпмәдениеттіиортасы ретінде құру, тұлғаның қоғамдағы жалпы мәдени мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру, оның өнердегі және болмыстағы эстетикалық нысандарды қабылдау, меңгеру және бағалау әзірлігін дамыту

Міндеттері:   

- толеранттылық және ғаламдық пікір;

- көпмәдениеттілік және көптілділік;

- мәдениетаралық әрекет;

- мемлекеттік тілді, орыс, ағылшын және өзге тілдерді білу;

- қоғамда және қоғамдық орындардағы жалпыға ортақ мінез- құлық нормаларын;

- қарым- қатынас мәдениетін;

- эстетикалық мұраттарға, көркемөнер құндылықтарына;

- шығармашылық ой мен қиялға, шығармашылық қызметті қалыптастыруға қызығушылық, ұмтылыс таныту.

 

Іс-әрекет/іс-шара

 

Түрі

Өткізу мерзімі

Жауаптылар

Қатысушылар

 

Күтілетін нәтиже

Шығу

1

«Ұстаз - ұлылардың ұлысы»

Салтанатты саптық жиын, концерттік бағдарлама

26.09.2018-30.09.2018

 

Бейсекина К.А.

Жакупова Ш.Т.

Тасимбеков Н.У

 

1-11 сыныптар,

Мектепалды даярлық сыныптары

 

Шығармашылық ой мен қиялға, шығармашылық қызметті қалыптастыруға қызығушылық, ұмтылыс танытады

Ақпарат беру

2

22 қыркүйек- Қазақстан халықтарының Тілдер күні.

апталық

12-22.09.2018

Сатенова Ш.Ш

Тайжанова Қ.Б

Шет тілдер кафедрасы

5-9 сыныптар

Көпмәдениеттілік және көптілділік,шығармашылық ой мен қиялға, шығармашылық қызметті қалыптастыруға қызығушылық, ұмтылыс танытады

Фотоақпарат

3

«Күзгі бояуларсыры»

Сурет көрмесі

20-23.10.2018

Сулейменова Ж.Н.

Адамкулова А.А.

2-4сыныптар

Эстетикалық мұраттарға, көркемөнер құндылықтарына;

шығармашылық ой мен қиялға,шығармашылық қызметті қалыптастыруға қызығушылық, ұмтылыс танытады

Ақпарат, марапаттау

4

Дәстүрлі «Шоқжұлдыз» өнерлі оқушылар байқауы

Мектепішілік дәстүрлі байқау

3-4.11.2018

Наурызбаев Н.

Зейноллаева Ж.А.

Нұрғазы Г.Н

2-8сыныптар

Эстетикалық мұраттарға, көркемөнер құндылықтарына;

шығармашылық ой мен қиялға, шығармашылық қызметті қалыптастыруға қызығушылық, ұмтылыс танытады

Марапаттау, ақпарат

5

«Айбыны асқақ, тұғыры биік Тәуелсіз Қазақстан»

Сынып сағаты

 

11.12.2018

 

 

Садыкова Г.Д.

Серикова Г.А.

Кульбаева Б.Т.

Сынып жетекшілер

 

2-11 сыныптар

Толеранттылық және ғаламдық пікір; көпмәдениеттілік және көптілділік; мәдениетаралық әрекет ке саналы көзқарастарын танытады

Әзірлеме, ақпарат

6

«Біз – егеменді елдің болашағымыз!»

 

 

Үгіт –насихат тобы

 

 

 

 

13-14.12.2018

 

 

 

Сабыр Л.А..

«Көшбасшылар мектебі»

 

 

Үгіт насихат тобының мүшелері

Толеранттылық және ғаламдық пікір; көпмәдениеттілік және көптілділік; мәдениетаралық әрекет ке саналы көзқарастарын танытады

 

ақпарат

7

 «Жаңа жыл – жаңа нұр»

Мерекелік іс-шаралар

27-30.12.2018

Естенова А.

Рахимберлина А.Н.

Мектепалды даярлық сыныптары

 

1-11 сыныптар

Шығармашылық ой мен қиялға, шығармашылық қызметті қалыптастыруға қызығушылық, ұмтылыс танытады

Әзірлеме, ақпарат

8

«Жарқыра жалындай түс, көгілдір от!»

 

Мерекелік іс-шаралар

25-27.12.2018

Бейсекина К.А.

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

 «Жас мамандар» мектебі

Мектеп-лицей ұжымы

Шығармашылық ой мен қиялға, шығармашылық қызметті қалыптастыруға қызығушылық, ұмтылыс танытады

Әзірлеме, ақпарат

10

Толеранттылық сағаты

 «Біз бәріміз бірдейміз»

Танымдық сабақ

15.01.2019

Тайжанова Қ.Б.

Оразалиева А.Ж.

Сынып жетекшілер

6-7 сыныптар

Толеранттылық және ғаламдық пікір; көпмәдениеттілік және көптілділік; мәдениетаралық әрекет ке саналы көзқарастарын танытады

 

Әзірлеме, ақпарат

11

Әдеп ережелері. Сыпайылық академиясы

Сауалнама,

 алғыс айту

 

18.01.2019

Акшалова А.Т.

Оразан А.Т.

Сабыр Л.А.

Сәулебек М.С.

Сынып жетекшілер

 

Мектепалды даярлық сыныптары

 

Қоғамда және қоғамдық орындардағы жалпыға ортақ мінез- құлық нормаларын;

қарым- қатынас мәдениетін қалыптастырады

 

Фотоақпарат

12

«Қазақ аруы» бағдарламасы

Байқау

28.02-02.03.2019

Бейсекина К.А.

Жакупова Ш.Т.

 

5-8 сыныптар

Шығармашылық ой мен қиялға, шығармашылық қызметті қалыптастыруға қызығушылық, ұмтылыс танытады

Әзірлеме, ақпарат

13

Қыз тәрбиесі – ұлт тәрбиесі

Ток шоу

03.03.2019

Акшалова А.Т.

Қанат  Г.Д.

Кульбаева  Б.Т.

Серикова Г.А.

Сынып жетекшілер

5-11 сыныптар

Қоғамда және қоғамдық орындардағы жалпыға ортақ мінез- құлық нормаларын;

қарым- қатынас мәдениетін қалыптастырады

Әзірлеме, ақпарат

14

«Өмір- гүлі,өмір – жыры Аналар! »

Сынып сағаты

07.03.2019

Толеуова М.М.

Сартаева А.Т.

Алимбетова С.А.

Сынып жетекшілер

1-11 сыныптар

Шығармашылық ой мен қиялға, шығармашылық қызметті қалыптастыруға қызығушылық, ұмтылыс танытады

Әзірлеме, ақпарат

15

«Әдемі-ай» байқауы

 

Байқау

05.03.2019

Байсеркина Б.М.

Бедербекова М.А.

1-4сыныптар

Шығармашылық ой мен қиялға, шығармашылық қызметті қалыптастыруға қызығушылық, ұмтылыс танытады

Әзірлеме, ақпарат

16

Дәстүрлі «Бұрымды қыз» байқауы

Байқау

17.03.2019

Башарова Г.Т..

Токмаганбетова А.Б.

Сапарова Г.Б.

5-8 сыныптар

Шығармашылық ой мен қиялға, шығармашылық қызметті қалыптастыруға қызығушылық, ұмтылыс танытады

Әзірлеме, ақпарат

17

«Сыңғырла, соңғы қоңырау!»

Салтанатты жиын

25.05.2019

Бейсекина К.А.

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А. 

 

Шығармашылық ой мен қиялға, шығармашылық қызметті қалыптастыруға қызығушылық, ұмтылыс танытады

Ақпарат,  әзірлеме, фото,видео

материалдар

 

 

 

Дене тәрбиесі  және салауатты өмір салтын               қалыптастыру                                 «Денсаулық»

 

 

Мақсаты:

Салауатты өмір салты, дене дамуы және психологиялық денсаулық сақтау, денсаулыққа зиян келтіретін факторларды анықтау біліктілігін ойдағыдай қалыптастыру үшін кеңістік орнату. 

 

Міндеттері:   

-денсаулық жағдайының скринингіне;

-әлеуметтік мақсаттар мен рухани қажеттіліктерге;

-теріс ықпалдарға қарсы тұрудың тиімді тәсілдерін меңгеруге;

-табиғи қабілеттерді орынды пайдалануға;

-денсаулық сақтауға және нығайтуға, қауіпсіз және жауапты мінез –құлыққа;

-өмірдегі жаңа жағдаларға сабырлылық;

-қауіпсіздік және өмір сүру әрекетін қамтамасыз етуге;

-денсаулық сақтау ортасын құруға тілегі және даярлық білдіруі.

 

 

Іс-әрекет/іс-шара

 

Түрі

Өткізу мерзімі

Жауаптылар

Қатысушылар

 

Күтілетін нәтиже

Шығу

1

«Денсаулық – келешек кепілі» спорт күні

Спорттық іс-шаралар

09.09.2018

Алимбетова С.А.

Дене тәрбиесі мұғалімдері, сынып жетекшілер

1-11 сыныптар

Әлеуметтік мақсаттар мен рухани қажеттіліктерге даярлық білдіреді

Ақпарат , әзірлеме

2

«Былғары доп»

Мектеп-лицейішілік

футбол жарысы

 

6-7.10.2018

11.10.2018

Дәрігұл Д.Т.

Жасымхан Н.М.

5-7сыныптар

Салауатты өмір салты, дене дамуы және психологиялық денсаулық сақтау,денсаулық сақтау ортасын құруға тілегі және даярлық білдіреді

Ақпарат, нәтиже марапаттау

3

Баскетбол жарысы

Спорттық жарыстар

 

17.10.2018

19.10.2018

21.10.2018

Алимбетова С.А.

Жасымхан Н.М

Какимашова Г.Е.

Балтабай Ж.

 

5-11 сыныптар

Салауатты өмір салты, дене дамуы және психологиялық денсаулық сақтау,денсаулық сақтау ортасын құруға тілегі және даярлық білдіреді

Ақпарат, нәтиже марапаттау

4

Волейболдан біріншілік

(ұлдар,қыздар)

Мектеп-лицейішілік

волейбол жарысы

 

24-28.10.2018

Усманова Ж.

Жасымхан Н.М

Дене тәрбиесі мұғалімдері

 

5-11 сыныптар

Салауатты өмір салты, дене дамуы және психологиялық денсаулық сақтау,денсаулық сақтау ортасын құруға тілегі және даярлық білдіреді

Ақпарат, нәтиже марапаттау

5

«Алтын күз»

қолжалғау спорттық жарысы

қалалық жарыс

07.10.2018

 

Алимбетова С.А

Жасымхан Н.М

Балтабай Ж.

 

9-11 сыныптар

Салауатты өмір салты, дене дамуы және психологиялық денсаулық сақтау,денсаулық сақтау ортасын құруға тілегі және даярлық білдіреді

Ақпарат

6

«Ақ ладья»

Мектеп-лицейішілік турнир

 

07.10.2018

 

КойчумановА.

 

2-7 сыныптар

Салауатты өмір салты, дене дамуы және психологиялық денсаулық сақтау,денсаулық сақтау ортасын құруға тілегі және даярлық білдіреді

Ақпарат, нәтиже марапаттау

7

19 қараша – Халықаралық шылымқорлықтан бас тарту күні

«Темекінің адам ағзасына зияны»

Сынып сағаты

20.11.2018

Алимбетова С.А.

Жасымхан Н.М

Сынып жетекшілер

 

5-11сыныптар

Салауатты өмір салты, дене дамуы және психологиялық денсаулық сақтау, денсаулыққа зиян келтіретін факторларды анықтай алады

Ақпарат , әзірлеме

8

«Ақ ладья»

Шахматтан қала біріншілігі

қараша

КойчумановА.

Оқушылар сарайы

1-11 сыныптар

Әлеуметтік мақсаттар мен рухани қажеттіліктерге даярлық білдіреді

Ақпарат, нәтиже марапаттау

9

ЖИТС  - ғасыр дерті

Радиотораптан хабар

30.11.2018

«Жас өркен» орталығы

«Көшбасшылар» мектебі

Салауатты өмір салты, дене дамуы және психологиялық денсаулық сақтау, денсаулыққа зиян келтіретін факторларды анықтай алады

Ақпарат

10

1 желтоқсан - Бүкіл әлемдік ЖИТС-ке қарсы күні

Апталық

30.11-07.12.2018

Бейсекина К.А.

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

Аткельтирова М.С

5-11сыныптар

Салауатты өмір салты, дене дамуы және психологиялық денсаулық сақтау, денсаулыққа зиян келтіретін факторларды анықтай алады

Ақпарат, әзірлеме

11

«СПИД – ХХІ ғасыр індеті»

Ашық тәрбие сағаты

 

04.12.2018

Жуматова И.Ж.

Кульбаева Б.Т.

Сынып жетекшілер

 9-11 сыныптар

 

Салауатты өмір салты, дене дамуы және психологиялық денсаулық сақтау, денсаулыққа зиян келтіретін факторларды анықтай алады

Әзірлеме, ақпарат

12

Волейболдан біріншілік

(ұлдар,қыздар)

Қалалық волейболдан біріншілік

 

13.11-30.11.2018

02.12.-15.12. 2018

 

Жасымхан Н.М

Тасимбеков Н.У.

Усманова Ж.Б.

Дене шынықтыру мұғалімдері

 8-11 сыныптар

Салауатты өмір салты, дене дамуы және психологиялық денсаулық сақтау,денсаулық сақтау ортасын құруға тілегі және даярлық білдіреді

Ақпарат, нәтиже марапаттау

13

Президент күніне арналған шахматтан

«Ақладья  » турнирі 

Қалалық турнир

01.12-04.12.2018

 

КойчумановА.

 

 

Әлеуметтік мақсаттар мен рухани қажеттіліктерге даярлық білдіреді

Ақпарат, нәтиже марапаттау

14

 

«Толағай» отбасылық спорттық ойыны

 

 

 

 

Спорттық жарыс

 

 

14.12.2018

 

Какимашова Г.Е.

Балтабай Ж.

 

3- 4 сыныптар

Ата- аналардың бала тәрбиесіндегі психологиялық- педагогикалық құзыреттіліктері және жауапкершіліктері артады

Марапаттау, ақпарат

15

«Дені сау ұрпақ – ел болашағы»

Эстафеталық сайыс

Желтоқсан

 

Дәрігұл Д.Т.

Алимбетова С.А.

 

 

6 сыныптар

Салауатты өмір салты, дене дамуы және психологиялық денсаулық сақтау,денсаулық сақтау ортасын құруға тілегі және даярлық білдіреді

Ақпарат, нәтиже марапаттау

16

«Жарақат алудан сақтануға бола ма?» пиротехникалық заттар. Тұрмыстық жарақаттаың алдын алу. Қыс айларындағы қауіпсіздік ережелері.

Сынып сағаты

25.12.2018

Рақымжанов К.М.

Аткельтирова М.С.

Сынып жетекшілер

1-11 сыныптар

Денсаулық сақтауға және нығайтуға, қауіпсіз және жауапты мінез –құлыққа;

өмірдегі жаңа жағдайларға сабырлылық таныта білуге қалыптасады

Фотоақпарат, әзірлемелер

17

Қысқы Президенттік көпсайыс

Қалалық сайыс

Қаңтар- ақпан

Алимбетова С.А

Рақымжанов Қ.М.

Дене шынықтыру мұғалімдері

5-11 сыныптар

Салауатты өмір салты, дене дамуы және психологиялық денсаулық сақтау,денсаулық сақтау ортасын құруға тілегі және даярлық білдіреді

Ақпарат, нәтиже марапаттау

18

«Толағай» отбасылық спорттық ойыны

Спорттық жарыс

08.02.2019

 

Байсеркина Б.М.

 

1- сыныптар

Денсаулық сақтау ортасын құруға тілегі және даярлық білдіреді

Ақпарат, нәтиже марапаттау

19

«Алтын шайба»

Хоккейден қалалық біріншілік

Ақпан

 

Тасимбеков Н.У

Жасымхан Н.М

Дене шынықтыру мұғалімдері

 

8-11 сыныптар

Салауатты өмір салты, дене дамуы және психологиялық денсаулық сақтау,денсаулық сақтау ортасын құруға тілегі және даярлық білдіреді

Ақпарат, нәтиже марапаттау

20

Баскетбол ойыны

Баскетболдан

қалалық біріншілік

Ақпан

Наурыз

Алимбетова С.А

Аскаров М.Ч

Какимашова Г.Е.

Жасымхан Н.М

 

8-11 сыныптар

Салауатты өмір салты, дене дамуы және психологиялық денсаулық сақтау,денсаулық сақтау ортасын құруға тілегі және даярлық білдіреді

Ақпарат, нәтиже марапаттау

21

«Бүкіл әлемдік туберкулезге қарсы күрес күні»

Онкүндік

19.02.19-

28.02.19

Имухаметова Т.С.

Кадырбекова М.Б.

Аткелтирова М.С

Дене шынықтыру мұғалімдері

1-11 сыныптар

Денсаулық сақтауға және нығайтуға, қауіпсіз және жауапты мінез –құлыққа;

өмірдегі жаңа жағдайларға сабырлылық таныта білуге қалыптасады

Фото ақпарат

22

«Әр бір өмір сүрген күнің маңызды, әрбір жеген тамағың маңызды»

Апталық,

 

9-14.04.2019

Аткельтирова М.С

Сүлейменова С.С.

Сынып жетекшілер

1-11 сыныптар

Денсаулық жағдайының скринингіне, денсаулық сақтауға және нығайтуға саналы көзқарастары қалыптастады

Ақпарат

23

Балалар арасындағы жарақаттың алдын-алу

Дәріс-сабақ

Танымдық сабақтар

2.04-30.04.19

Зейноллаева Ж.А.

Тергеубаева К.А.

Толеуова М.М.

Кушелекова М.К.

Бедербекова М.А.

.

 

4-8 сыныптар

аралығында дәріс оқу

Денсаулық сақтауға және нығайтуға, қауіпсіз және жауапты мінез –құлыққа;

өмірдегі жаңа жағдайларға сабырлылық таныта білуге қалыптасады

Әзірлеме, ақпарат ,

24

Денсаулық күні

Спорттық іс-шаралар

сәуір

Алимбетова С.А

Тасимбеков Н.У

Рақымжанов Қ.М.

Жасымхан Н.М

1-11 сыныптар

Салауатты өмір салты, дене дамуы және психологиялық денсаулық сақтау,денсаулық сақтау ортасын құруға тілегі және даярлық білдіреді

Ақпарат, фото-материалдар

25

«Темекішегушілік әлде денсаулық»

Жадынамалар тарату

Дәріс-сабақ

бейнероликтер

мамыр

Сабыр Л.А.

Жасымхан Н.М.

Тулкина Д.М.

Аткельтирова М.С

5-11 сыныптар

Теріс ықпалдарға қарсы тұрудың тиімді тәсілдерін меңгереді

 

Ақпарат, жадынама

26

Жеңіс күніне арналған

Жеңіл атлетикалық қолжалғау

 Қалалық қолжалғау

мамыр

Ерменбетова Г.Ө

Алимбетова С.А

Жасымхан Н.М

Тасимбеков Н.У

Балтабай Ж.

8-11 сыныптар

Салауатты өмір салты, дене дамуы және психологиялық денсаулық сақтау,денсаулық сақтау ортасын құруға тілегі және даярлық білдіреді

Ақпарат, нәтиже марапаттау

27

«Салауатты өмір салтын ұстанамыз»

Сайыс сабақ

 

қаңтар

Сынып жетекшілер

 1-11 сыныптар, ата-аналар

Салауатты өмір салты, дене дамуы және психологиялық денсаулық сақтау,денсаулық сақтау ортасын құруға тілегі және даярлық білдіреді

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          Бекітемін:                                                                                  

                                                                                                                                                                              «Әлихан Бөкейханов атындағы

                                                                                                                                                                              Балқаш қаласының

                                                                                                                                                                                          №15 мектеп-лицейі» КММ-нің

                                                                                                                                                                                          директоры Қ.Ш.Дубирбекова                                                    

                                                                                                                                                                                          _________________________

                                                                                                                                                                                           «___»_____________ 2018ж.                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Балқаш қаласының №15 мектеп-лицейі» КММ-нің

«ӨНЕР және ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАЛАР» бағыты бойынша

2016-2019 ж. арналған мектеп-лицей даму стратегиясына сәйкес

 2018-2019 оқу жылының  тәрбие жоспары

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Балқаш қаласының №15 мектеп-лицейі» КММ-нің

«ӨНЕР және ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАЛАР»бағыты бойынша

2016-2019 ж. арналған мектеп-лицей даму стратегиясына сәйкес

 2018-2019 оқу жылының  тәрбие жоспары

 Тәрбие

 жұмысының

 модулі: 

«Самұрық»

Миссия

Ұлттық және жалпы адамгершілік құндылықтар бойына тұнған, кең көлемде ойлай білетін, коммуникабельді, ақпаратты  білімге айналдыра алатын құзыретті , табысты тұлға моделі

МДС мақсаты

Назарбаев Зияткерлік мектептерінің отандық үздік тәжірибелерін мектеп – лицейдің оқу – тәрбие үрдісіне еңгізу

Стратегиялық   бағыт

V стратегия   Тәрбиелі ұрпақ  -  тамырлы болашақ!

Мақсаты

Жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар негізінде жан-жақты және үйлесімді дамыған тұлға тәрбиелеу

Міндеттері

 • оқу мен тәрбие үрдісінің бірізділігін қамтамасыз ету

           мектеп-лицей қабырғасындағы оқушылардың ерте жастан мамандық таңдауына және кәсіби бағдарлануына қолайлы

           ортаны жетілдіру.

 • ата-ана мен мектеп арасындағы ынтымақтастық механизмін жетілдіру.
 • «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық патриоттық идеясы мен Патриоттық Актісін жүзеге асыру
 • тәрбие жұмысының негізгі сегіз бағытын іске асыру;
 • «Шаңырақ» қауымдастығы аясында білімді де, өнегелі ұрпақ тәрбиесін қалыптастыруға арналған ата-аналарға арналған семинарлар өткізу
 • Әжелер, аналар, әкелер мектебінің жұмысын жандандыру.
 • «Туған жер» бағдарламасы аясында Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие бағытындағы құндылықтарды бойға сіңіру;
 • «Дені сау ұрпақ-ұлт болашағы» қағидасын басшылыққа ала отырып, салауатты, дені сау ұрпақ тәрбиелеу.

Күтілетін нәтиже, табыс критерийлері

 

 • тәрбиелі, білімді оқушы, өзіндік мақсаты бар тұлға қалыптасады;
 • оқушылардың бірлескен шығармашылық жұмысын көруге болады;
 • басқаруға, шешім қабылдау, дамытуға  ат салысу  үлесі артады;
 • кері байланыс жасау, кемшіліктерін жою дағдылары жетіледі;
 • «Ата-ана – мектеп – оқушы » үштік одақ моделі жетіледі;
 • Ата-аналар қауымдастығы қамқоршылық кеңеске, мектеп өміріне белсене араласады;
 • «Қазақстандық патриотизмді»  бойына сіңірген жас ұрпақ тәрбиеленеді

 

 

Тәрбие жұмысының негізгі бағыттары

Қазақстандық патриотизм және

азаматтық, құқықтық тәрбие

    «Атамекен» 

     «Әділет»

 

Мақсаты:

Жаңа демократиялық қоғамда өмір сүруге қабілетті азаматты және патриотты; тұлғаның саяси, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін; балалар мен жастардың құқықтық санасын, оларда балалар мен жастар ортасындағы қатыгездік пен зорлық зомбылыққа қарсы тұру даярлығын қалыптастыру.

Міндеттері:   

 • отанға, мемлекеттік құрылысқа, мемлекеттік саясатқа,мемлекеттік идеологияға;
 • ҚР конституциясы мен заңнамасына, мемлекеттік рәміздерге (елтаңба, гимн, ту), құқықтық тәртіпке;
 • өз елінің экономикалық және әлеуметтік- мәдени даму саласындағы жетістіктеріне;
 • басқа адамның құндылықтарына, құқықтары мен бостандығына;
 • өз өлкесінің (ауыл, қала, шағын аудан) табиғатына, мәдени- тарихы өміріне;
 • құқықтық білімге, заңдылық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүріс- тұрысына;
 • заң талаптарына, құқықтары мен міндеттеріне;
 • әлеуметтік құндылықтарға құрметпен қарау, мақтаныш сезім және жауапкершілік таныту

Рухани-адамгершілік тәрбиесі.

    «Парасат»

 

 

Мақсаты:

Тұлғаның қазақстандық қоғам өмірінің

жалпыадамзаттық құндылықтарымен, нормаларымен

және дәстүрлерімен келісілген рухани- адамгершілік және

 этикалық ұстанымдарын, моральдық қасиеттерін және

көзқарастарын қалыптастыру.

 

Міндеттері:   

 • мораль мен этиканың көпшілік мақұлдаған нормаларына;
 • өзінің қасиетіне, арына және парызына;
 • ішкі бостандығына және адамгершілік шешім қабылдауына;
 • өзінің жән өзге да халықтардың мәдениетіне, дәстүріне, әдет- ғұрпына;
 • діни құндылықтарға;
 • ой, сөз және іс бірлігіне;
 • өзінің мінез-құлқын жетілдіруге;
 • елдегі ұлтаралық және конфессияаралық келісімге, хлықтар достығына;
 • ар-ұжданымен орындалған қылықтарға;
 • түрлі мәдениет пен нанымның бірлігіне;
 • адамдарға риясыз қызмет етуіне;
 • өз ата-анасына , отан, қоғам алдындағы парызына адамгершілік сезім білдіру.

Ұлттық тәрбие                    

   « Дәстүр»

 

Мақсаты: 

Тұлғаны  ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтарға бағдарлау, ана тілін және мемлекеттік тілді, қазақ халқының, Қазақстан Республикасындағы этностар мен этникалық топтардың мәдиниетін құрметтеуге тәрбиелеу.

Міндеттері:   

-этникалық өзіндік санаға, этникалық сәйкестікке;

- мемлекеттік тілді ана тілін меңгеруіне;

- өз халқының мәдени мұрасына;

- қазақ халқының және өз халқының дәстүрлері мен әдет- ғұрпына;

-Қазақстанның этномәдениетіне;

- этноаралық бейбітшілік пен келісімге мақтаныш

     Зияткерлік

тәрбие,

      ақпараттық

мәдениет

тәрбиесі

 

 

       Мақсаты:

Әр тұлғаның зияткерлік мүмкіндігін,

көшбасшылық қасиеттерін және дарындылығын дамытудықамтамасыз ететін уәждемелік кеңістік құру.

 

      Міндеттері:

 -өмір бойы білім алуына;

- өздігімен білім алуы және алған ақпаратты пайдалану біліктілігіне;

- сыни тұрғыдан ойлау, талдау және алған ақпаратты тиімді пайдалану қабілетіне;

     - зерттеушілік және жобалық қызмет біліктерін, инновацияға қабілеттілікті меңгеруіне;

     - пікірталас жүргізу дағдыларына;

     - жасампаз қызметке;

     - топтағы жұмысқа, корпаративте рухты нығайтуға;

-    - ақпараттың түрлі дереккөздеріне;

     - қажетті ақпарат алу арналары мен іздестіру жолдарына;

     - өз қызметінің түрлі салаларын алынған ақпаратқа;

- Интернет- қауымдастығына қосылу дәрежесіне;

- Интернеттегі девиантты мінез- құлыққа қарсылық білдіру;

- ақпарат дереккөздерін таңдау және талдау жасау, өздігімен іздестіру жолдары мен тәсілдеріне;

- интернет- сауаттылық қалыптастыруға;

- ақпараттық қызметте және байланыс жасауда этикалық нормаларға;

- жоғары ақпараттық мәдениет қалыптастыруға ұмтылу және қызығушылық білдіру;

Отбасы тәрбиесі                  «Мектеп – оқушы – ата-ана»

 

     

Мақсаты:

Ата- аналарды оқыту, бала тәрбиесіндегі олардың психологиялық- педагогикалық құзыреттіліктерін және жауапкершіліктерін арттыру.

Міндеттері:   

-этноәлеуметтік рөлдерге;

-өз отбасына және ұрпақты жалғастыруға;

-адамгершілік қағидаларын қолдау арқылы отбасы және неке құндылықтарын құрметпен, ұқыппен қарау

 

Еңбек,

экономикалық және

экологиялық тәрбие

«Мирас»

«Жерұйық»

 

 

Мақсаты:

Тұлғаның өзін кәсіби анықтауына саналы қарым- қатынасын қалыптастыру, экономикалық ойлауын мәдениетін дамыту

 

Міндеттері:   

-экологиялық даму саласында мемлекеттік саясатқа , атап айтқанда «Жасыл экономика» бағдарламасына;

- экологиялық сауаттылыққа, табиғатқа, қоршаған адамдарға және өзіне;

- «адам-қоғам-табиғат» жүйесіне;

- табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау саласындағы әр түрлі қызметке;

-кәсіби білім мен өнімді еңбекке;

- нарықтық экономика заңдарына құнтты және позитивті көзқарас қалыптастыру;

-экологиялық қауіпсіздік тәртібінің нормаларын сақтауға;

- еңбек қызметінде мақсатқа қол жеткізуге;

- мамандық таңдауына;

- үздіксіз білім негізінде кәсіби жинақылыққа саналы қатынас таныту

Көпмәдениетті және

 көркем-эстетикалық тәрбие                                «Сымбат»

 

Мақсаты:

Білім беру ұйымдарының білім беру кеңістігін тұлғаның өзін-өзі сәйкестендіруінің көпмәдениеттіиортасы ретінде құру, тұлғаның қоғамдағы жалпы мәдени мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру, оның өнердегі және болмыстағы эстетикалық нысандарды қабылдау, меңгеру және бағалау әзірлігін дамыту

Міндеттері:   

- толеранттылық және ғаламдық пікір;

- көпмәдениеттілік және көптілділік;

- мәдениетаралық әрекет;

- мемлекеттік тілді, орыс, ағылшы және өз тілдерді білу;

- қоғамда және қоғамдық орындардағы жалпыға ортақ мінез- құлық нормаларын;

- қарым- қатынас мәдениетін;

- эстетикалық мұраттарға, көркемөнер құндылықтарына;

- шығармашылық ой мен қиялға, шығармашылық қызметті қалыптастыруға қызығушылық, ұмтылыс таныту.

 

Дене тәрбиесі және салауатты өмір салтын               қалыптастыру                                 «Денсаулық»

 

 

 

Мақсаты:

Салауатты өмір салты, дене дамуы және психологиялық денсаулық сақтау, денсаулыққа зиян келтіретін факторларды анықтау біліктілігін ойдағыдай қалыптастыру үшін кеңістік орнату. 

 

 

Міндеттері:   

-денсаулық жағдайының скринингіне;

-әлеуметтік мақсаттар мен рухани қажеттіліктерге;

-теріс ықпалдарға қарсы тұрудың тиімді тәсілдерін меңгеруге;

-табиғи қабілеттерді орынды пайдалануға;

-денсаулық сақтауға және нығайтуға, қауіпсіз және жауапты мінез –құлыққа;

-өмірдегі жаңа жағдаларға сабырлылық;

-қауіпсіздік және өмір сүру әрекетін қамтамасыз етуге;

-денсаулық сақтау ортасын құруға тілегі және даярлық білдіруі.

 

 

 

 

Қазақстандық патриотизм және

азаматтық, құқықтық тәрбие

    «Атамекен» 

     «Әділет»

 

Мақсаты:

Жаңа демократиялық қоғамда өмір сүруге қабілетті азаматты және патриотты; тұлғаның саяси, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін; балалар мен жастардың құқықтық санасын, оларда балалар мен жастар ортасындағы қатыгездік пен зорлық зомбылыққа қарсы тұру даярлығын қалыптастыру.

Міндеттері:   

 • отанға, мемлекеттік құрылысқа, мемлекеттік саясатқа,мемлекеттік идеологияға;
 • ҚР конституциясы мен заңнамасына, мемлекеттік рәміздерге (елтаңба, гимн, ту), құқықтық тәртіпке;
 • өз елінің экономикалық және әлеуметтік- мәдени даму саласындағы жетістіктеріне;
 • басқа адамның құндылықтарына, құқықтары мен бостандығына;
 • өз өлкесінің (ауыл, қала, шағын аудан) табиғатына, мәдени- тарихы өміріне;
 • құқықтық білімге, заңдылық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүріс- тұрысына;
 • заң талаптарына, құқықтары мен міндеттеріне;
 • әлеуметтік құндылықтарға құрметпен қарау, мақтаныш сезім және жауапкершілік таныту

Іс-әрекет/іс-шара

 

Түрі

Өткізу мерзімі

Жауаптылар

Қатысушылар

 

Күтілетін нәтиже

Шығу

1

«Мен –патриотпын!»

Концерн бағытында

ғы білім сабақтары

03.09.2018

Бейсекина К.А

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

1-11 сынып жетекшілері

Оқушылар, ата-аналар, еңбек ардагерлері, қаланың құрметті азаматтары

ҚР конституциясы мен заңнамасына, мемлекеттік рәміздерге (елтаңба, гимн, ту),  мақтаныш сезім және жауапкершілік танытады

Әзірлеме, фото-видео ақпараттар, басылымдарға ақпарат беру

2

«Мектепке жол» акциясы

Қалалық акция

01.09.18 -

30.09.19

Кенжехан А.К

Акшалова А.Т.

Оразан А.Т.

Сынып жетекшілер

Сынып жетекшілер,

ата-аналар

мектеп-лицей оқушылары

Құқықтық тәртіпке басқа адамның құндылықтарына, құқықтары мен бостандығына әлеуметтік құндылықтарға құрметпен қарайды

Фото,ақпарат

3

Қалалық Ата Заң  күніне

арналған іс-шаралар жоспарын құру

Жоспармен таныстыру, тізімін жасау

29.08.2018

Бейсекина К.А

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

 

«ӨНЕР және ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАЛАР» бағыты мүшелері

ҚР конституциясы мен заңнамасына, мемлекеттік рәміздерге (елтаңба, гимн, ту),  мақтаныш сезім және жауапкершілік танытады

Жоспар құру

4

Мектеп-лицейішілік тақырыптық саптық жиындарда ҚР рәміздерін қолдану

Жылдық ақпарат дайындау

жыл бойы

Бейсекина К.А

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

Рахымжанов Қ.М.

Мейрам Ж.Ш.

Сынып жетекшілер,

ата-аналар

мектеп-лицей оқушылары

ҚР конституциясы мен заңнамасына, мемлекеттік рәміздерге (елтаңба, гимн, ту),  мақтаныш сезім және жауапкершілік танытады

Фото,ақпарат

5

Мектепішілік құқықтық білім беру айлығының қорытындысы

Ақпарат беру

қыркүйек

Бейсекина К.А

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

Рахымжанов Қ.М.

Сабыр Л.А.

Мектеп-лицей инспекторы:

 

Заң талаптарын, құқықтары мен міндеттерін біледі

Фото,ақпарат,

мониторинг

6

Мектептің ішкі тәртіп ережесімен танысу. Оқушының құқықтары мен міндеттері.

Ақпарат беру

03-08.09.2018

Бейсекина К.А.

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

Рақымжанов Қ.М.

Сабыр Л.А.

Сынып жетекшілер

 

Мектеп-лицей оқушылары

Мектеп-лицейдің ішкі тәртіп ережелерін біледі

Ақпарат

7

«Мен – мектеп оқушысымын»

 1 сынып ата-аналарымен іс- шара

1 сынып ата-аналарына кеңес

қыркүйек

Бейсекина К.А.

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

Акшалова А.Т.

Оразан А.Т.

Кенжехан А.К.

1-сынып оқушылары, сынып жетекшілері

Диаграммаға сәйкес түрлі санаттағы ата-аналардың болжамды нәтижелері арқылы оқушыға қандай білім қажет екендігін білу, соған жеткізетін тиімді оқытудың әдіс-тәсілдердің қолдану, ата-ананың қызығушылығын арттырады.

Фото, ақпарат, жадынама

8

Оқушылардың сабаққа келімділігін, сырт бейнесін қадағалау

 

Мониторинг жасау

үнемі

Бейсекина К.А

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

Мектеп-лицей оқушылары

жауапкершілік қалыптасады

мониторинг

9

«Жасұлан», «Жасқыран»  ұйымдарын құру,

«Ұланбасын», «Мұрагерді»   сайлау

Сайлау

қыркүйек

Сабыр Л.А.

4-10 сынып оқушылары

Әлеуметтік құндылықтарға құрметпен қарайды, мақтаныш , патриоттық сезім  және жауапкершілік қалыптасады

«Жасұлан», «Жасқыран»  ұйымдары

ның  құрамын бекіту

10

Сыныптарда құқық бұзушылықтың алдын-алу мақсатында құқықтық семинар-практикум өткізу

Семинар-практикум

қазан

Бейсекина К.А

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

Оразан А.Т.

Кенжехан А.К.

Акшалова А.

Жергілікті басқару органдары,құқық қорғау органдары, әділет қызметкерлері, ата-аналар

Басқа адамның құндылықтарына, құқықтары мен бостандығына жауапкершілікпен қарайды

Әзірлеме, фото, ақпарат

11

 «Жасөспірімдер арасында құқық бұзушылықтың алдын-алу» тақырыбында әңгіме өткізу

Ақпарат беру

қазан

Бейсекина К.А

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

Оразан А.Т.

Кенжехан А.К.

Акшалова А.

Мектеп-лицей инспекторы

Сынып жетекшілер,

5-11 сынып оқушылары

Құқықтық санасы қалыптасады

Ақпарат, фото

 

Оқушылармен  мектепте, қоғамдық орындар мен көліктердегі тәртіп нормалары туралы әңгіме өткізу

 

Ақпарат беру

 

қыркүйек

Бейсекина К.А

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

Кенжехан А..К.

Сынып жетекшілер

ҚЮП қызметкерлері

Сынып жетекшілер,

1-11 сынып оқушылары

Қоғамдық орталарда өзін- өзі дұрыс ұстауы қалыптасады

Ақпарат, фото

12

Оқушыларды мектептің  ішкі тәртіп ережелерімен таныстыру

Қолхаттарын жинақтау

3-20.09.2018

1-11 сынып жетекшілері

Сынып жетекшілер,

1-11 сынып оқушылары

Мектеп-лицейдің ішкі тәртіп ережелерімен танысады

қолхаттар

13

Сыныптарда ата-аналар жиналысын өткізу

Хаттамаларын жинақтау

4-11.09.2018

Бейсекина К.А

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

1-11 сынып жетекшілері

Қамқоршылық кеңес мүшелері, ата-аналар комитеті

Диаграммаға сәйкес түрлі санаттағы ата-аналардың болжамды нәтижелері арқылы оқушыға қандай білім қажет екендігін білу, соған жеткізетін тиімді оқытудың әдіс-тәсілдердің қолдану, ата-ананың қызығушылығын арттырады.

хаттама

14

Оқушылардың күнделіктерін тексеру

 «Үздік күнделік» байқауын өткізу

Анықтама жазу

айына 1 рет

«Көшбасшылар» мектебі мүшелері

Сынып жетекшілер,

Жакупова Ш.ТБейсекина К.А

Жакупова Ш.Т.

1-11 сынып оқушылары

Мақтаныш сезім және жауапкершілік таныту

Сараптама мониторингі

15

Мектеп-лицейішілік жалпыға білім беру айлығының қорытындысын шығару

Ақпарат беру

30.09.2018

Акшалова А.Т.

Оразан А.Т.

Кенжехан А.К.

 

Мектеп-лицей оқушылары

Сынып жектешілер

Құқықтық санасы қалыптасады

Сараптама мониторингі

16

«Қыздар сұлу көрінер қылығымен...»

Қыздар жиналысы

 

Тоқсанына     1 рет

Бейсекина К.А

Жакупова Ш.Т.

Кульбаева Б.Т.

Қанат Г.Д.

5-11 сынып жетекшілері

Сынып жетекшілер,

5-11 сыныптың қыз балалары

Өз ата-анасына , отан, қоғам алдындағы парызына адамгершілік сезім білдіреді

Хаттама

17

«Абайлаңыз, балалар!» республикалық ақциясы

Таратпа қағаздар дайындау, ақпарат беру

15-30.09.2018

Бейсекина К.А

Жакупова Ш.Т. Зейноллаева Ж.А.

Сабыр Л.А.

Кенжехан А.К.

1-11 сынып жетекшілері

1-11 сынып оқушылары

Заң талаптарын, құқықтары мен міндеттерін біледі

Фото, ақпарат, жадынама

18

«Балқашым - бағым!» атты қала күніне арналаған апталық.

Ақпарат беру

11.09-

16.09.2018

 Бейсекина К.А.

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

Сабыр Л.А.

Кафедра жетекшілері

1-11 сынып оқушылары, ата-аналар

Өз қаласының табиғатына, мәдени- тарихы өміріне мақтаныш сезімі оянады

 

Ақпарат, әзірлеме

19

«Тәуелсіздік тағылымы» зертханалық орталығына саяхат

Экспонаттармен толықтыру

үнемі

Бейсекина К.А.

Бейсенбай С.

1-11 сынып оқушылары

ҚР конституциясы мен заңнамасын, мемлекеттік рәміздерін (елтаңба, гимн, ту) құрметтейді

Фото, ақпарат

20

Мұғалімдер күні

Өзін-өзі басқару күні

06.10.2018

10 сынып оқушылары

«Көшбасшылар» мектебі

Мектеп-лицей ұстаздары

Жаңа демократиялық қоғамда өмір сүруге қабілетті азамат қалыптасады

Әзірлеме, ақпарат

21

«Жас Өрт сөндіруші -2018 олимпиадасы

Қалалық байқау

қазан

Рақымжанов Қ.М

 

8-10 сынып оқушылары

Заң талаптарына, құқықтары мен міндеттеріне жауакершілік танытады

Фото, ақпарат

 

 “Девиантты”

Оқушылармен жұмыс

Бақылау

үнемі

Кенжехан А.К.

Акшалова А.Т.

Оразан А.Т.

5-11 сынып оқушылары

Құқықтық тәртіпке шақырады

Ақпарат

22

Рәміздер залы

Егемен елдің қол жеткізген табыстары туралы мануал жасау

жыл бойы

Тажкеева С.М.

Сарьаева А.Т.

«Көшбасшылар» мектебі

Сынып жетекшілер

 

Әлеуметтік құндылықтарға құрметпен қарау, мақтаныш сезім және жауапкершілік танытады

Мануал

23

«Заңды білу- заман талабы»

Сынып сағаттары

қараша

1-11 сынып жетекшілері

Жергілікті басқару органдары,құқық қорғау органдары, әділет қызметкерлері,

1-11 сынып оқушылары,

Заң талаптарына, құқықтары мен міндеттеріне жауакершілік танытады

Әзірлеме, ақпарат

24

«Ұланымыз - Ұлы елдің»

Ту ұстаушылар тобы

Ақпарат беру, фото материал

қараша 

Рақымжанов Қ.М

Сабыр Л.А.

«Көшбасшылар» мектебі

Ту ұстаушылар тобы

Еліміздің рәміздеріне құрметпен қарап, мақтаныш сезім және жауапкершілік танытады

ақпарат

25

Мектепке бөлінген ҰОС ардагерлері мен тыл еңбеккерлерінің тізімін тексеру

Ардагерлермен хабарласу, тізімді түгендеу

қараша

Сынып жетекшілер

Сабыр Л.А

 

«Көшбасшылар» мектебі

 

Әлеуметтік құндылықтарға құрметпен қарайды

ақпарат

26

«Балалар құқығын және қызығушылығын қорғау»

Диспут, кездесу

қараша

Зейноллаева Ж.А.

Акшалова А.Т.

Оразан А.Т.

Кенжехан А.К.

Жергілікті басқару органдары,құқық қорғау органдары, әділет қызметкерлері,

Мектеп-лицей оқушылары

Құқықтық білімге, заңдылық және жүріс- тұрысына жауапкершілікпен қарайды

 

ақпарат

27

«Егемен елдің кемеңгер басшысы»

Конференция-семинар

29.11.2018

Башарова Г.Т

Сапарова Г.Б.

Сынып жетекшілер,

8-10 сынып оқушылары

Патриоттық  білім мен өзін өзі жетілдіруге деген құштарлық, беріктік қалыптасады

ақпарат

28

«Жас ұлан ұйымына қабылдау»

Қалалық

«Жас Ұлан» ұйымының слеті

желтоқсан

Сабыр Л.А.

«Көшбасшылар» мектебі

Сынып жетекшілер

5-10 сынып оқушылары

Патриоттық  білім мен өзін өзі жетілдіруге деген құштарлық, беріктік қалыптасады

Фото ,ақпарат

29

Ерлік залындағы материалдарды жаңарту  жұмыстары

Шығармашы

лық жұмыстар

желтоқсан

Башарова Г.Т

Тажкеева С.М.

 

7-сыныптар

Патриоттық  білім мен өзін өзі жетілдіруге деген құштарлық, беріктік қалыптасады

Фотоақпарат

30

1 Желтоқсан- Қазақстан Республикасының Бірінші Президент күні.

«Тәуелсіздік туралы толғау», «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы.

Коучинг

7-8 сыныптар

желтоқсан

Сатбек С.К.

Токмаганбетова А.Б.

Сейткалиева С.Н.

Кутжанова А.М.

1-11 сынып оқушылары

Отанға, мемлекеттік саясатқа, мемлекеттік идеологияға; өз елінің экономикалық және әлеуметтік- мәдени даму саласындағы жетістіктеріне жауапкершілікпен қарайды

Фотоақпарат

31

Тұлғаның өзіне сенімділігін психологиялық дайындау

Аутотренинг

желтоқсан

 

Акшалова А.

Оразан А.Т.

Жуматова И.Ж.

1-11 сынып оқушылары

Өзін өзі жетілдіруге деген құштарлық, беріктік қалыптасады

ақпарат

32

Тәрбиелеу міндетінен қашатын жасөспірімдердің ата-аналарын, асыраушыларын немесе ата-ана құқығын заңды орындаушы тұлғаларды анықтау

Рейд жұмыстары

айына

1 рет

Сынып жетекшілер

Әлеуметтік педагог

Кенжехан А.К.

Акшалова А.Т.

 

Сынып жетекшілер, ата-аналар,

мектеп-лицей оқушылары

Құқықтық білімге, заңдылық және жүріс- тұрысына жауапкершілікпен қарайды

 

ақпарат

33

Орын алған құқық бұзушылықтардың шығу жағдайы мен есеп салдарын терең зерттеу жасап, тиісті шара қолдану.

Зерттеу жұмыстары

үнемі

Сынып жетекшілер

Әлеуметтік педагог

Акшалова А.Т.

Оразан А.Т.

 

Сынып жетекшілер, ата-аналар,

мектеп-лицей оқушылары

Құқықтық білімге, заңдылық және жүріс- тұрысына жауапкершілікпен қарайды

 

ақпарат беру

34

«Тәуелсіздік ұланымыз!»

Оқушыларды «Жас қыран»

ұйымына қабылдау

13.12.2018

Сабыр Л.А.

«Көшбасшылар» мектебі, ұланбасы

5-7 сынып оқушылары

Патриоттық  білім мен өзін өзі жетілдіруге деген құштарлық, беріктік қалыптасады

Фотоақпарат

35

Құқық  әлемінде

Дөңгелек үстел

19.12.2018

Тулкина Д.М.

Мектеп-лицей инспекторы

9 сыныптарҚамқоршылық кеңес мүшелері

Патриоттық  білім мен өзін өзі жетілдіруге деген құштарлық, беріктік қалыптасады

Әзірлеме,

фотоақпарат

36

«Адалдық және сыпайылық- шынайы адам келбеті»

Әңгіме, диспут өткізу

қаңтар

Сулейменова С.С.

Сапарова Г.Б.

Акшалова А.Т.

Оразан А.Т.

8-сыныптар

Қамқоршылық кеңес мүшелері

Құқықтық тәртіпке басқа адамның құндылықтарына, құқықтары мен бостандығына әлеуметтік құндылықтарға құрметпен қарайды

Әзірлеме,

фотоақпарат

37

Соғыс ардагерлері, ауған соғысының ардагерлері, әскери мектеп курсанттарымен кездесу

Кездесу өткізу,

ақпарат беру

қаңтар

Бейсекина К.А

Жакупова Ш.Т.

Рақымжанов Қ.М.

 

Снып жетекшілер, сынып көшбасшылары

Патриоттық  білім мен өзін өзі жетілдіруге деген құштарлық, беріктік қалыптасады

Әзірлеме,

фотоақпарат

38

«Жол тәртібін білейік, аман – есен жүрейік!»

Сынып сағаты, бейнеролик,

мануал

қаңтар

Сейткалиева С.Н.

Рахимбекова К.О.

Бедербекова М.А.

Шуленбаева Г.Ж.

4-сыныптар

Құқықтық тәртіпке басқа адамның құндылықтарына, құқықтары мен бостандығына әлеуметтік құндылықтарға құрметпен қарайды

Әзірлеме,ақпарат, фото, бейнеролик

39

«Елбасы – Жас ұлан – Жас қыран!» қалалық ақпараттық – насихаттау тобының байқауы                 

Байқау

қаңтар

 

Сабыр Л.А.

«Көшбасшылар» мектебі

 

«Жас Ұлан»

үгіт-насихат тобы

Патриоттық  білім мен өзін өзі жетілдіруге деген құштарлық, беріктік қалыптасады

Байқау қорытындысы, марапаттау

 

40

Өз құқығыңды білесің бе?

Сауалнама

қаңтар

Кенжехан А.Т.

Акшалова А.Т.

Оразан А.Т.

 

1-11 сынып оқушылары

Құқықтық білімге, заңдылық және жүріс- тұрысына жауапкершілікпен қарайды

Мониторинг

41

1-11 сынып оқушыларның демалыс кезіндегі қозғалысы

Қолхаттар

қараша, қаңтар, наурыз, мамыр

Бейсекина К.А

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

Сынып жетекшілер

1-11 сынып оқушылары мен ата-аналары

 Құқықтық білімге, заңдылық және жүріс- тұрысына жауапкершілікпен қарайды

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Қолхаттар

42

«Оқушы үні маңызды»

Ашық хаттар жинақтау

үнемі

Акшалова А.Т.

Оразан А.Т.

Сынып жетекшілер

Сабыр Л.А. «Көшбасшылар» мектебі

1-11 сынып оқушылары

Құқықтық тәртіпке басқа адамның құндылықтарына, құқықтары мен бостандығына әлеуметтік құндылықтарға құрметпен қарайды

Ашық хаттармен жұмыс жүргізу

43

«Құқық-әділет пен парасат жолы»

 

Құқықтың алдын-алу кеңесі

айына бір рет

Рақымжанов Қ.М.

Кенжехан А.Т.

Сынып жетекшілер

5-11 сынып оқушылары

Патриоттық  білім мен өзін өзі жетілдіруге деген құштарлық, беріктік қалыптасады

Хаттама

44

«Ауған алауы жадымызда»

Апталық

ақпан

 

Бейсекина К.А

Жакупова Ш.Т.

Башарова Г.Т

Рақымжанов  Қ.М.

Сабыр Л.А.

Сынып жетекшілер

4-11 сыныптар

Құқықтық тәртіпке басқа адамның құндылықтарына, құқықтары мен бостандығына әлеуметтік құндылықтарға құрметпен қарайды

Жоспар, ақпарат

45

«Қалаймын – істей аламын - қажет» оқушы, ата-ана, мұғалім.

Коучинг

Аақпан

Бақытқызы П.

Тайжанова Қ.Б.

6-сынып оқушылары,

 ата-аналары

    Диаграммаға сәйкес түрлі санаттағы ата-аналардың болжамды нәтижелері арқылы оқушыға қандай білім қажет екендігін білу, соған жеткізетін тиімді оқытудың әдіс-тәсілдердің қолдану, ата-ананың қызығушылығын арттырады.                                                                                                                                           

Коучинг жоспары, ақпарат

46

Құқықбұзушылық неден басталады?

Сынып сағаты

02.02.2019

Бейсекина К.А.

Кенжехан А.К.

Акшалова А.Т.

Оразан А.Т.

Сынып жетекшілер

1-11 сынып оқушылары

Құқықтық білімге, заңдылық және жүріс- тұрысына жауапкершілікпен қарайды

 

Әзірлеме, ақпарат

47

Қоғамдық орындағы тәртіп бұзушылық тың алдын-алу

Ақпарат беру

үнемі

Әлеуметтік педагог

Кенжехан А.К.

Акшалова А.Т.

Оразан А.Т.

1-11 сынып оқушылары, ата-аналар

Құқықтық білімге, заңдылық және жүріс- тұрысына жауапкершілікпен қарайды

Ақпарат

48

Жолда жүру ережесі залына қосымша материалдардан көрме жасау.

Шығармашы

лық жұмыстар

үнемі

Құтжанова А.М.

Садыкова Г.

Сулейменова Ж.Н.

1-4 сынып оқушылары, сынып жетекшілер

Құқықтық білімге, заңдылық және жүріс- тұрысына жауапкершілікпен қарайды

Мануалдар, буклеттер

49

Ұландар шеруі

Байқау

сәуір

Рақымжанов  Қ.М.

Сабыр Л.А.

Сынып жетекшілер

5-8 сынып оқушылары

 

Патриоттық  білім мен өзін өзі жетілдіруге деген құштарлық, беріктік қалыптасады

Мараптатау Фото, видео ақпарат

50

«Ер есімі, ел есінде»

Сынып сағаттары, кездесулер

мамыр

Бейсекина К.А

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

Сынып жетекшілер

1-11 сынып  оқушылары, ата-аналар, ҰОС  және ауған соғысы ардагерлері

Әлеуметтік құндылықтарға құрметпен қарайды, мақтаныш , патриоттық сезім  және жауапкершілік қалыптасады

Әзірлеме, ақпарат

51

«Ұлы жеңіске тағзым»

Ашық тәрбие сағаты

08.05.2019

Бақытқызы П.

5 Б сынып оқушылары

Патриоттық  білім мен өзін өзі жетілдіруге деген құштарлық, беріктік қалыптасады.Ардагерлерді құрметтейді

Әзірлеме, ақпарат

52

«Ән- жеңіс серігі» театрландырылған патриоттық әндер байқауы

Қалалық байқау

мамыр

 

Наурызбаев Н.

Нұргазы Г.

Сейткалиева С.Н.

Токмаганбетова А.Б.

7-9 сынып оқушылары

Патриоттық  білім мен өзін өзі жетілдіруге деген құштарлық, беріктік қалыптасады

Марапаттау

53

«Қалқан» әскери-патриоттық ойыны

Әскери ойын

мамыр

 

Рақымжанов Қ.М

 

8-10 сынып оқушылары

Әлеуметтік құндылықтарға құрметпен қарайды, мақтаныш , патриоттық сезім  және жауапкершілік қалыптасады

марапаттау

54

«Ұлан» әскери-патриоттық ойыны

Әскери ойын

мамыр

Тасимбеков Н.У

Рақымжанов Қ.М

 

8-10 сынып оқушылары

Патриоттық  білім мен өзін өзі жетілдіруге деген құштарлық, беріктік қалыптасады

Ақпарат

55

«Ерлікке тағзым»

Мәңгілік алау жанында құрмет күзеті              

мамыр

Тасимбеков Н.У

Рақымжанов Қ.М

 

8-10 сынып оқушылары

Әлеуметтік құндылықтарға құрметпен қарайды, мақтаныш , патриоттық сезім  және жауапкершілік қалыптасады

Ақпарат, фото

56

Қазақстан Республикасы Рәміздер күні

Арнайы жоспар

маусым

Бейсекина К.А

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

Сынып жетекшілер

1-11 сынып оқушылары

ҚР конституциясы мен заңнамасына, мемлекеттік рәміздерге (елтаңба, гимн, ту),  мақтаныш сезім және жауапкершілік танытады

Әзірлеме, ақпарат

57

«Баланың басты ұстазы – ата-ана»

Ата-аналар жиналысы

сәуір

Сынып жетекшілер

 

1-11 сынып

ата-аналары

Диаграммаға сәйкес түрлі санаттағы ата-аналардың болжамды нәтижелері арқылы оқушыға қандай білім қажет екендігін білу, соған жеткізетін тиімді оқытудың әдіс-тәсілдердің қолдану, ата-ананың қызығушылығын арттырады.

хаттама

58

«Жасөспірімдер арасында құқық бұзушылықтың алдын-алу»

Барлық сыныптарға дәріс беру

сәуір

Мектеп инспекторы,

Әлеуметтік педагог

Кенжехан А.К.

5-11 сынып

ата-аналары, оқушылары

Құқықтық білімге, заңдылық және жүріс- тұрысына жауапкершілікпен қарайды

 

Ақпарат, фото

59

Мектептегі және үйдегі тәртіп ережелері.

Сынып сағаты

мамыр

Сынып жетекшілер

 

1-11 сынып  оқушылары

 

Құқықтық білімге, заңдылық және жүріс- тұрысына жауапкершілікпен қарайды

Фотоақпарат, әзірлемелер

 

 

Рухани-адамгершілік тәрбиесі.

    «Парасат»

 

 

Мақсаты:

Тұлғаның қазақстандық қоғам өмірінің

жалпыадамзаттық құндылықтарымен, нормаларымен

және дәстүрлерімен келісілген рухани- адамгершілік және

 этикалық ұстанымдарын, моральдық қасиеттерін және

көзқарастарын қалыптастыру.

 

Міндеттері:   

 • мораль мен этиканың көпшілік мақұлдаған нормаларына;
 • өзінің қасиетіне, арына және парызына;
 • ішкі бостандығына және адамгершілік шешім қабылдауына;
 • өзінің жән өзге да халықтардың мәдениетіне, дәстүріне, әдет- ғұрпына;
 • діни құндылықтарға;
 • ой, сөз және іс бірлігіне;
 • өзінің мінез-құлқын жетілдіруге;
 • елдегі ұлтаралық және конфессияаралық келісімге, хлықтар достығына;
 • ар-ұжданымен орындалған қылықтарға;
 • түрлі мәдениет пен нанымның бірлігіне;
 • адамдарға риясыз қызмет етуіне;
 • өз ата-анасына , отан, қоғам алдындағы парызына адамгершілік сезім білдіру.

Іс-әрекет/іс-шара

 

Түрі

Өткізу мерзімі

Жауаптылар

Қатысушылар

 

Күтілетін нәтиже

Шығу

1

«Оқушы этикеті»

«Қыз Жібек» клубының отырысы

 

 

 

 

 

 

 

 

Қыздар жиналысы

 

 

 

 

 

 

 

 

12.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

Бейсекина К.А.

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

Кульбаева Б.Т.

Қанат Г.Д.

 

 

 

 

 

5-11 сынып қыз балалары, сынып жетекшілер,

«Парасат» аналар мектебі

 

 

 

 

 

Жалпыадамзаттық құндылықтарымен, нормаларымен

және дәстүрлерімен келісілген рухани- адамгершілік және

 этикалық ұстанымдарын, моральдық қасиеттерін және

көзқарастарын қалыптастырады

Хаттама, ақпарат

2

«Оқушы этикеті»

«Серілер» клубының отырысы

 

 

 

Ұлдар жиналысы

 

 

 

13.09.2018

 

 

 

Сәтбек С.К

Тасимбеков Н.У

Рақымжанов Қ.М

Жасымхан Н.М.

 

 

 

5-11 сынып ұл балалары, сынып жетекшілер,

«Ұлағат» әкелер мектебі

 

 

Жалпыадамзаттық құндылықтарымен, нормаларымен

және дәстүрлерімен келісілген рухани- адамгершілік және

 этикалық ұстанымдарын, моральдық қасиеттерін және

көзқарастарын қалыптастырады

Хаттама, ақпарат

3

Республикалық отбасы  күні мерекесіне  орай  «Отбасым- бақыт мекенім»

 

 

Сынып сағаты

 

17.09.2018

 

Сынып жетекшілер

 

Сынып жетекшілер,

1-11 сынып оқушылары

 

Отбасы құндылықтары туралы мағлұмат беріледі, түсініктерін  кеңейедңі Отбасы қасиетінің мән- мағынасын ашып, ұлттық салт- дәстүрді түсініп, құрметтеуге тірбиеленеді.

Ақпарат, әзірлеме

4

Әдептілік залы

«Зиялы сенбідегі» кездесу

 

 

Мектептегі үлгілі отбасылар туралы мәліметтермен толықтыру

 

Әр сенбі сайын

 

Бейсекина К.А.

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

Естенова А.

Рахимберлина А.Н.

Кафедра жетекшілері

 

«Шаңырақ» топтары,

сынып жетекшілер

«Көшбасшылар» мектебі,

мектепалды даярлық топ тәрбиешілері

Адамдарға риясыз қызмет етуге;өз ата-анасына , отан, қоғам алдындағы парызына адамгершілік сезім білдіреді

Мануал, ақпарат

5

1 қазан – Қарттар күні «Қарттарым аман -сау жүрші!»

Кездесулер

01-02.10.2018

Казангапова Р.Ш.

Абдрасыл А.Б.

«Шаңырақ» топтары,

сынып жетекшілер

«Көшбасшылар» мектебі

 

Адамдарға риясыз қызмет етуге;өз ата-анасына , отан, қоғам алдындағы парызына адамгершілік сезім білдіреді

Ақпарат беру, фотоматериал

6

«Қарттарым – асыл қазынам»

 

 

Тәрбие сағаты

 

01.10.2018

 

Рахимбекова К.О.

Сейткалиева С.Н.

Бедербекова М.А.

Шуленбаева Г.Ж.

Адамкулова А.А.

4-сыныптар

Өз ата-анасына , отан, қоғам алдындағы парызына адамгершілік сезім білдіреді

Әзірлеме,ақпарат,

7

Әдеп әліппесі

 

Сынып сағаты

 

 

24.10.2018

Сынып жетекшілер

Кадырбекова М.Б.

Серикова Г.А.

Сартаева А.Т.

Қасқатай Н.

5-сыныптар

 

 

 

Ой, сөз және іс бірлігіне;

өзінің мінез-құлқын жетілдіреді

Ақпарат,әзірлеме

 

 

 

8

«Әкеге қарап ұл өсер, анаға қарып қыз өсер» ата-ана, оқушы, мектеп

Ата-аналар жиналысы

13.11.2018-18.11.2018

 

Бейсекина К.А Сатбек С.К

Сынып жетекшілер

1-11 сыныптар, қамқоршылық кеңес мүшелері, ата-аналар комитеті

Өз ата-анасына , отан, қоғам алдындағы парызына адамгершілік сезім білдіреді

Ақпарат, хаттама

9

«Алтын ұя мектебіме –

 10жыл»

Апталық

05-12.12.2018

Бейсекина К.А

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

 

1-11 сынып жетекшілері,

 мектеп-лицей оқушылары

 

Рухани- адамгершілік және

этикалық ұстанымдары, моральдық қасиеттері және

көзқарастары қалыптасады

Ақпарат, фото –видео материалдар

10

«Үнемі оқитын адам- табысты адам»

акция

желтоқсан

Башарова Г.Т.

 

Сынып жетекшілер, 1-11 сынып оқушылары

Рухани- адамгершілік және

этикалық ұстанымдары, моральдық қасиеттері және

көзқарастары қалыптасады

Әзірлеме,фотоақпарат

11

«Әке жолы – ізгіліктің іздері»

Дөңгелек стол (әкелермен кездесу)

18.10.2018

Сатбек С.С

Тасимбеков Н.У.

Жасымхан Н.М

5-10 сыныптар,

сынып жетекшілер, ата-аналар

Өз ата-анасына , отан, қоғам алдындағы парызына адамгершілік сезім білдіреді

 Ақпарат, әзірлеме

12

Мектеп неге үйретеді? Мектепке неге келеміз?  “Мектеп- екінші үйім”

Ашық тәрбие сағаты

16.04.2019

Сатыбалдина Г.Х.

Жакупова Ш.Т.

Кушелекова М.К

Мырзанбек Б.Қ.

Оразан А.Т.

3 -сынып оқушылары,

ата-аналар

Мораль мен этиканың көпшілік мақұлдаған нормаларына;өзінің қасиетіне, арына және парызына;

ішкі бостандығына және адамгершілік шешім қабылдайды

Ақпарат, әзірлеме

13

«Кітап- өмір ұстазы»

(жылдың үздік оқырманын анықтау)

Оқырман бенефисі

сәуір

Башарова Г.Т

 

«Шаңырақ» топтары,

сынып жетекшілер

«Көшбасшылар» мектебі

Рухани- адамгершілік және

этикалық ұстанымдары, моральдық қасиеттері және

көзқарастары қалыптасады

Ақпарат, мониторниг

14

«Даналық дариясы» 

Бала тәрбиесімен тікелей айналысып отырған ата-әжелермен және жас отбасылардың кездесуі

Дөңгелек стол

наурыз

Сынып жетекшілер, сынып жетекшілер кафедрасы

Кульбаева Б.Т.

Кутжанова А.М.

Серикова Г.А.

Бекенова С.С.

Қамқоршылық кеңес мүшелері, «Ұлағат» әкелер мектебі, «Парасат» аналар мектебі

 Өз ата-анасына , отан, қоғам алдындағы парызына адамгершілік сезім білдіреді

Әзірлеме, фото-фидео ақпарат

 

 

 

Ұлттық тәрбие                    

   « Дәстүр»

 

Мақсаты: 

Тұлғаны  ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтарға бағдарлау, ана тілін және мемлекеттік тілді, қазақ халқының, Қазақстан Республикасындағы этностар мен этникалық топтардың мәдениетін құрметтеуге тәрбиелеу.

Міндеттері:   

-этникалық өзіндік санаға, этникалық сәйкестікке;

- мемлекеттік тілді ана тілін меңгеруіне;

- өз халқының мәдени мұрасына;

- қазақ халқының және өз халқының дәстүрлері мен әдет- ғұрпына;

-Қазақстанның этномәдениетіне;

- этноаралық бейбітшілік пен келісімге мақтаныш

 

Іс-әрекет/іс-шара

 

Түрі

Өткізу мерзімі

Жауаптылар

Қатысушылар

 

Күтілетін нәтиже

Шығу

1

18 қазан –Рухани келісім күні «Рухани келісім-халық бірлігіне бастар жол»

Сынып сағаты

15.10.2018

«Жас өркен» баспасөз орталығы,

Сынып жетекшілер

1-11 сынып оқушылары, ұлт өкілдері, ата-аналар комитеті

Қазақстанның этномәдениетіне;этноаралық бейбітшілік пен келісімге мақтаныш сезім білдіреді

Радиотораптан

хабар,ақпарат

2

Ұлттық орталыққа саяхат

Саяхат-сабақ

кесте бойынша

Жуманова Г.М.

Байсеркина Б.М.

Имухаметова Т.С.

Тергеубаева К.А.

1-сынып оқушылары

Өз халқының мәдени мұрасына; қазақ халқының және өз халқының дәстүрлері мен әдет- ғұрпына құрмет білдіреді

Фотоақпарат

3

«Жаса, Наурыз – жыл басы!»

 Сынып сағаты

18.03.2019

Бейсекина К.А

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

Сабыр Л.А.

Сынып жетекшілер

1-11 сынып оқушылары

Өз халқының мәдени мұрасына; қазақ халқының және өз халқының дәстүрлері мен әдет- ғұрпына құрмет білдіреді

Ақпарат, әзірлеме

4

«Наурыз- көктем мейрамы». Қазақстан халықтарының әдет-ғұрып, салт-дәстүрлері».

Мерекелік іс-шаралар

11-19.03.2019

Сынып жетекшілер

1-11 сынып оқушылары, ұлт өкілдері, ата-аналар комитеті

Өз халқының мәдени мұрасына; қазақ халқының және өз халқының дәстүрлері мен әдет- ғұрпына құрмет білдіреді

Әзірлеме, ақпарат

5

«Достық күмбезі» фестивалі

Қалалық фестиваль

қыркүйек айы

«Көшбасшылар» мектебі

Канат Г.Д.

Сабыр Л.А.

 

5-8 сынып оқушылары, сынып жетекшілер

Қазақ халқының, Қазақстан Республикасындағы этностар мен этникалық топтардың мәдениетін құрметтейді

Қалалық фестивальге қатысу ,ақпарат

6

«Сегіз қырлы, бір сырлы»

Байқау

02.05.2019

Сәтбек С.К

Тасимбеков Н.У.

«Серілер» орталығы

9-10сыныптар

Өз халқының мәдени мұрасына; қазақ халқының және өз халқының дәстүрлері мен әдет- ғұрпына құрмет білдіреді

Әзірлеме, ақпарат

7

Елдің  бірлігі – ең асыл қасиет

Кітап көрмесі,

 

мамыр

Башарова Г.Т

 «Жасөркен» баспасөз орталығы

 

«Көшбасшылар» мектебі

1-11 сынып оқушылары

Қазақстанның этномәдениетіне;этноаралық бейбітшілік пен келісімге мақтаныш сезім білдіреді

ақпарат

8

«Ұлың өсіп ер жетті, қызың өсіп бой жетті»

Ата-аналарға педагогикалық, психологиялық көмек

сәуір

Омаров С.К.

Жуматова И.Ж.

Акшалова А.Т.

Оразан А.Т.

 

8- сыныпоқушылары, ата-аналар комитеті

Қазақ халқының және өз халқының дәстүрлері мен әдет- ғұрпына құрмет білдіреді

Әзірлеме, ақпарат, жадынама

9

«Имандылық жарасады

 ұл-қызға»

Дөңгелек стол

қараша

Жуматова И.Ж.

Тулкина Д.М.

9- сыныпоқушылары, ата-аналар комитеті

Этникалық өзіндік санаға, этникалық сәйкестікке құрмет білдіреді

Әзірлеме, ақпарат

 

 

 

            Зияткерлік

тәрбие,

      ақпараттық

мәдениет

тәрбиесі

 

 

           Мақсаты:

Әр тұлғаның зияткерлік мүмкіндігін,

көшбасшылық қасиеттерін және дарындылығын

дамуды қамтамасыз ететін уәждемелік кеңістік құру

д

 

      Міндеттері:

 -өмір бойы білім алуына;

- өздігімен білім алуы және алған ақпаратты пайдалану біліктілігіне;

- сыни тұрғыдан ойлау, талдау және алған ақпаратты тиімді пайдалану қабілетіне;

     - зерттеушілік және жобалық қызмет біліктерін, инновацияға қабілеттілікті меңгеруіне;

     - пікірталас жүргізу дағдыларына;

     - жасампаз қызметке;

     - топтағы жұмысқа, корпаративте рухты нығайтуға;

-    - ақпараттың түрлі дереккөздеріне;

     - қажетті ақпарат алу арналары мен іздестіру жолдарына;

     - өз қызметінің түрлі салаларын алынған ақпаратқа;

- Интернет- қауымдастығына қосылу дәрежесіне;

- Интернеттегі девиантты мінез- құлыққа қарсылық білдіру;

- ақпарат дереккөздерін таңдау және талдау жасау, өздігімен іздестіру жолдары мен тәсілдеріне;

- интернет- сауаттылық қалыптастыруға;

- ақпараттық қызметте және байланыс жасауда этикалық нормаларға;

- жоғары ақпараттық мәдениет қалыптастыруға ұмтылу және қызығушылық білдіру;

 

Іс-әрекет/іс-шара

 

Түрі

Өткізу мерзімі

Жауаптылар

Қатысушылар

 

Күтілетін нәтиже

Шығу

1

1 қыркүйек -«Білім күні»

 

Салтанатты жиын

02.09.2018

Бейсекина К.А

Жакупова Ш.Т.

Зейноллаева Ж.А.

 

1-11 сыныптар

Өмір бойы білім алу,

өздігімен білім алуы және алған ақпаратты пайдалану біліктілігі артады

Ақпарат, әзірлеме

2

Суицидті мінез-құлық түрлері және оның даму динамикасы

Баяндама

қыркүйек

Акшалова А.Т.

Оразан А.Т.

Сынып жетекшілер

5-11 сыныптар

Интернеттегі девиантты мінезқұлыққа қарсылық білдіру

Баяндама, ақпарат,

3

Сынып жетекші – дамытушы тұлға

Сынып жетекшілер отырысы

қазан

Серикова Г.А.

Кутжанова А.М.

1-11 сынып жетекшілері

Сыни тұрғыдан ойлау, талдау және алған ақпаратты тиімді пайдалану қабілеті мен зерттеушілік және жобалық қызмет біліктерін, инновацияға қабілеттілікті меңгереді

ақпарат

4

«Көшбасшылар» залы

 

Көшбасшы оқушылардың суреттерін қою, қадағалау

үнемі

 

Ерменбетова Г.Ө

Жакыпбекова М.Б

Жуманова Г.М.

Сулейменова С.С.

 

Сынып жетекшілер

«Көшбасшылар» мектебі

1-11 сыныптар

 

Өмір бойы білім алу,

өздігімен білім алуы және алған ақпаратты пайдалану біліктілігі артады

ақпарат

5

«Қайнар көзге жол»

 

 

 

 

Интернет байқау

 

 

 

 

қыркүйек-қараша

 

 

 

 

Омаров С.К

Абдрасыл Д.Б

Совет А.

Айтимбетова Э.

Амирханова М.

Серікбаева Ж.

 

 

 

Сынып жетекшілер

«Көшбасшылар» мектебі

1-11 сыныптар

 

 

 

Өздігімен білім алуы және алған ақпаратты пайдалану біліктілігіне ақпарат дереккөздерін таңдау және талдау жасау, өздігімен іздестіру жолдары мен тәсілдеріне;

интернет- сауаттылық қалыптастыруға

 

мониторинг

6

«Түнгі қаладағы балалар»

(сағат 21-ден кейін)

 

Ойын клубы, кафе,көшелерге рейд жасау

үнемі

 

Тасимбеков Н.У

Жасымхан Н.М.

Рақымжанов Қ.М.

Кенжехан А.К.

Сынып жетекшілер

 

5-11 сыныптар, ата-аналар комитеті

 

Ақпараттық қызметте және байланыс жасауда этикалық нормаларды біледі

Ақпарат беру

7

«Компьютер дос  немесе жау?»

Дебат

16.11.2018

Сатыбалдина Г.Х.

Жакупова Ш.Т.

Кушелекова М.К.

Мырзанбек Б.К

Оразан А.Т.

3-сыныптар

Сынып жетекшілер

Пікірталас жүргізу дағдылары жетіледі. Ақпараттық қызметте және байланыс жасауда этикалық нормаларды біледі.

Ақпарат, әзірлеме

8

«Менің сүйікті қалам»

 

фотоколлаждар байқауы

қараша

Омаров С.К.

Совет А.

Айтимбетова Э.

2-8 сыныптар, сынып жетекшілер

Топтағы жұмысқа, корпаративте рухты нығайтуға қалыптастады

Марапаттау

9

«Дарындылар шұғыласы»

 

 

 

 

Мектепішілік үйірмелер жәрмеңкесі

 

 

 

желтоқсан

 

 

 

 

Сулейменова С.С

Жуманова Г.М.

Үйірме жетекшілері

 

 

 

 

1-11 сынып оқушылары

,сынып жетекшілер

 

 

 

 

Өмір бойы білім алуына;

өздігімен білім алуы және алған ақпаратты пайдалану біліктілігі

сыни тұрғыдан ойлау, талдау және алған ақпаратты тиімді пайдалану қабілеті,зерттеушілік және жобалық қызмет біліктерін, инновацияға қабілеттілікті меңгереді

Ақпарат, фотоақпарат

10

Зияткерлік олимпиадаларға қатысуын қадағалау

 

 

Қалалық, облыстық, республикалық , халықаралық олимпиадаларға қатысу

 

үнемі

Мектеп әкімшілігі, сынып жетекшілер

 

 

 

1-11 сынып оқушылары,

сынып жетекшілер

 Өмір бойы білім алуына;

өздігімен білім алуы және алған ақпаратты пайдалану біліктілігі

сыни тұрғыдан ойлау, талдау және алған ақпаратты тиімді пайдалану қабілеті,зерттеушілік және жобалыққызмет біліктерін, инновацияғақабілеттілікті меңгереді

мониторинг

11

«Мың бір мақал, жүз бір жұмбақ»

Брейнг –ринг

03.02.2019

 

Оразалиева А.Ж.

Сапарова Г.Б.

5-7 сыныптар

Өмір бойы білім алу,

өздігімен білім алуы және алған ақпаратты пайдалану біліктілігі артады

Әзірлеме, ақпарат

12

Қауіпті ойындар (компьютерлік, өрт қаіупсіздігі, белсенді дене ойындары).

Сынып сағаты

12.02.2019

Сынып жетекшілер

Сынып жетекшілер, 1-11 сынып оқушылары

Ақпараттық қызметте және байланыс жасауда этикалық нормаларды біледі

Фотоақпарат

13

Жетістіктер галереясы

Мектептің жаңа жетістіктерімен үнемі толықты-рып отыру

үнемі

Ерменбетова Г.Ө

Жакыпбекова М.Б

Жуманова Г.М.

Сулейменова С.С.

Омаров С.К.

Сынып жетекшілер, 1-11 сынып оқушылары

Өмір бойы білім алуына;

өздігімен білім алуы және алған ақпаратты пайдалану біліктілігі

сыни тұрғыдан ойлау, талдау және алған ақпаратты тиімді пайдалану қабілеті,зерттеушілік және жобалық қызмет біліктерін, инновацияға қабілеттілікті меңгереді

Ақпарат

14

«Ақпаратты игеру заман талабы»

Өзін-өзі интелектуалды дамытып отырған оқушыларды анықтау

қараша, сәуір

Ерменбетова Г.Ө

Жакыпбекова М.Б

Жуматова И.Ж.

Сулейменова С.С.

Омаров С.К.

Сынып жетекшілер, 1-11 сынып оқушылары

Өмір бойы білім алуына;

өздігімен білім алуы және алған ақпаратты пайдалану біліктілігі

сыни тұрғыдан ойлау, талдау және алған ақпаратты тиімді пайдалану қабілеті,зерттеушілік және жобалық қызмет біліктерін, инновацияға қабілеттілікті меңгереді

Мониторинг, ақпарат

15

«Бабалар залына» көрме

ұйымдастыру

Рухани жаңғыру бағдарламасын іске асыру

«100 жаңа есім»

Көрме ұйымдастыру

үнемі

Толеуова М.М

Тергеубаева К.А.

 

1-4 сыныптар, сынып жетекшілер

Зерттеушілік және жобалық қызмет біліктерін, инновацияға қабілеттілікті меңгереді

Мануалдар

16

«Балбала» фестивалі