Директор

Мусина Альмира Калкамановна

 Жалпы жұмыс өтілі: 25 жыл

 Директор лауазымдық қызметі: 2 жыл

Біздің сайттың беттерінде мектептік бағдарлама пәндерінен  қағидалы және практикалық материалдар  ұсынылған, әдістемелік бірлестіктер, кафедрадағы жұмыстар, мұғалімдерді мемлекеттік атестаттауға арналған құжаттар, жаңашыл үдерістерді енгізу жайлы  жәнемектепте жүргізілетін әдістемелік  жұмыстың электрондық презентациялары көрсетілген. Жеке беттер оқушылар мен ата-аналарға арналған.