мектебіміздің 5-6 сынып оқушылары Қазақстан Республикасының Тәуелсуздік күні қарсаңында "Жас ұлан" ұйымына қабылданды
11-02-2019 01:21
мектебіміздің 5-6 сынып оқушылары Қазақстан Республикасының Тәуелсуздік күні қарсаңында

15 желтоқсанкүнімектебіміздің5-6 сыныпоқушыларыҚазақстанРеспубликасыныңТәуелсуздіккүніқарсаңында"Жасұлан" ұйымынақабылданды.Олар«ЖасҰлан» ұйымыныңережесінбұлжытпайсақтауға, отансүйгішболуға, елменжерді, ата-ананықадірлеуге, оқудаозат, еңбектеадалболуға, табиғаттыаялауғаантберді. МектепбасшысыГ.М.Манатаеважасұландықтарғаоқудаозат, тәуелсізеліміздіңпатриотыболуларынатілектестікбілдіріп, мойындарынагалстуктақты.