«ФАРИЗА, ФАРИЗАЖАН, ФАРИЗА ҚЫЗ» атты Республикалық Фариза Оңғарсынованың өлеңдерін оқу және ақын өлеңдеріне жазылған әндер байқауы

Дата: 2019-02-11 01:38:32
«ФАРИЗА, ФАРИЗАЖАН, ФАРИЗА ҚЫЗ» атты Республикалық Фариза Оңғарсынованың өлеңдерін оқу және ақын өлеңдеріне жазылған әндер байқауы

Қазақхалқыныңкөрнектіақыны, МемлекеттіксыйлықтыңиегеріФаризаОңғарсынованыңшығармашылығыннасихаттаумақсатындаАлматықаласында«ФАРИЗА, ФАРИЗАЖАН, ФАРИЗАҚЫЗ» аттыРеспубликалықФаризаОңғарсынованыңөлеңдеріноқужәнеақынөлеңдерінежазылғанәндербайқауыөтті. Аталғанбайқаудың"Көркемсөзоқу" номинациясыбойыншамектебіміздің10-сыныпоқушысыОрынтайКамилаБасжүлденіжеңіпалды.Жетекшісі: қазақтіліменәдебиетіпәнімұғаліміСатыбалдинаП.Ә. Камиланыжеңісіменқұттықтаймыз!

Автор: №7 МГ