МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

Көп балалы және аз қамтамасыз етілген отбасыларға арналған мектеп интернаты» КММ Мемлекеттік қызмет көрсетуге жауапты тұлғалар

Дәреже: Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
Дата: 2023-09-14 09:44:22
Көп балалы және аз қамтамасыз етілген отбасыларға арналған мектеп интернаты» КММ Мемлекеттік қызмет көрсетуге жауапты тұлғалар   № Мемлекеттік қызмет көрсетудің атауы Қызмет көрсету нысаны Мемлекеттік қызмет көрсетуге жауапты тұлға Телефон 1 Бастауы...

АТА-АНАЛАР НАЗАРЫНА!!!

Дәреже: Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
Дата: 2023-02-16 09:30:07
  АТА-АНАЛАР НАЗАРЫНА!!! Бастауыш білімнің жалпы оқу бағдарламасын іске асыратын білім беру ұйымдары дайындық деңгейіне қарамастан, білім беру ұйымы қызмет көрсететін аумақта тұратын барлық балалардың қолжетімділігін қамтамасыз ете отырып, 6 жастағы және күнтізбелік жылда 6 жасқа толатын балаларды  1 –ші сынпқа қабылдау 2023 жылдың 01 сәуір мен 01 тамыз аралығында жүзеге...

Мемлекеттік қызмет көрсету есебі 2022 жыл 14 қазан

Дәреже: Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
Дата: 2022-10-14 10:48:44
Мемлекеттік қызмет көрсету есебі 2022 жыл 14 қазан  ҚарағандыоблысыбілімбасқармасыныңБалқашқаласыбілімбөлімінің «Көпбалалыжәне аз қамтамсызетілген  отбасылардыңбалаларынаарналғанмектеп-интернаты»КММ        ҚазақстанРеспубликасыБілімжәнеғылымминистрінің 2018 жылғы №564 бұйрығынасәйкес «Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімберетіноқуб...

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізімі

Дәреже: Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
Дата: 2022-10-14 10:47:37
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізімі Р/с № Мемлекеттіккөрсетілетінқызметтіңкоды Мемлекеттіккөрсетілетінқызметтіңатауы Кішітүрлері Көрсетілетінқызметтіалушытуралымәліметті (жекежәне (немесе) заңдытұлға) Мемлекеттікқызметтеркөрсетутәртібінайқындайтынзаңғатәуелдінормативтікқұқықтықакті...

Перечень государственных услуг

Дәреже: Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
Дата: 2022-09-07 14:04:32
Перечень государственных услуг № п/п Код государственной услуги Наименование государственной услуги Сведения об услугополучателе (физическое и (или) юридическое лицо) Наименование центра льного государственного органа, разрабатывающего подзаконный нормативный правовой акт, определяющий порядок оказания го...

Мемлекеттік қызмет көрсету есебі 2022 жыл

Дәреже: Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
Дата: 2022-09-07 14:03:38
Мемлекеттік қызмет көрсету есебі2022 жыл Қарағанды облысы білім басқармасының Балқаш қаласы білім бөлімінің «Көп балалы және аз қамтамсыз етілген  отбасылардың балаларына арналған мектеп-интернаты»КММ Мемлекеттік қызмет көрсету есебі 2022 жыл        Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы №564 бұйрығына сәйкес «Баст...

Мемлекеттік қызмет көрсету есебі 2021,2022 жыл

Дәреже: Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
Дата: 2022-04-22 14:43:39
Қарағанды облысы білім басқармасының Балқаш қаласы білім бөлімінің «Көп балалы және аз қамтамсыз етілген  отбасылардың балаларына арналған мектеп-интернаты»КММ Мемлекеттік қызмет көрсету есебі 2021,2022 жыл        Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы №564 бұйрығына сәйкес «Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім...

Құрметті ата-аналар!

Дәреже: Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
Дата: 2022-02-28 14:45:38
Құрметті ата-аналар!
Құрметті ата-аналар!  

2022 ЖЫЛДЫҢ 1 СӘУІРІНЕН БАСТАП 1 ТАМЫЗЫ АРАЛЫҒЫНДА 1 СЫНЫПҚА ҚАБЫЛДАУ ЖҮРГІЗІЛЕДІ

Дәреже: Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
Дата: 2022-02-18 09:10:08
2022 ЖЫЛДЫҢ 1 СӘУІРІНЕН БАСТАП 1 ТАМЫЗЫ АРАЛЫҒЫНДА 1 СЫНЫПҚА ҚАБЫЛДАУ ЖҮРГІЗІЛЕДІ
2022 ЖЫЛДЫҢ 1 СӘУІРІНЕН БАСТАП 1 ТАМЫЗЫ АРАЛЫҒЫНДА 1 СЫНЫПҚА ҚАБЫЛДАУ ЖҮРГІЗІЛЕДІ

Инфографика оказания государственных услуг

Дәреже: Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
Дата: 2021-09-22 14:18:18

Департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Карагандинской области

Дәреже: Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
Дата: 2021-09-22 14:16:06
Департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Карагандинской области   В случае возникновения административных барьеров в ходе получения государственных услуг, в том числе: - Истребования документов не предусмотренных Стандартом государственной услуги; - Нарушения срока оказания государственной услуги, утвержденного Стандарто...

Қарағанды облысы білім басқармасының Балқаш қаласы білім «Көп балалы және аз қамтамасыз етілген отбасылардың балаларына арналған мектеп - интернат» КММ- сі бойынша 2020-2021 оқу жылындағы көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты туралы ақп

Дәреже: Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
Дата: 2021-02-16 11:37:51
Қарағанды облысы білім басқармасының Балқаш қаласы білім «Көп балалы және аз қамтамасыз етілген отбасылардың балаларына арналған мектеп - интернат»КММ- сі бойынша 2020-2021 оқу жылындағы  көрсетілген  мемлекеттік  көрсетілетін қызмет стандарты туралы ақпарат   «Көп балалы және аз қамтамасыз етілген отбасылардың балаларына арналған мектеп - интернат&raq...

бiрiншiсi алдың. 1 2 соңғысы