Нормативтік құжаттар

План работы по информатизации школы на 2020-2021учебный год

Дәреже: Ақпараттандыру бойынша нормативтік құжаттар
Дата: 2020-10-20 09:32:43
План работы по информатизации школы на 2020-2021учебный год Цель: Повысить качества образования через активное внедрение информационных технологий; Создать единое информационное пространство школы; Задачи: - Использовать информационных технологий для непрерывного профессионального образования педагогов; - Активизировать школьников в ходе учебного процесса через использование...

План работы по информатизации школы на 2019-2020учебный год

Дәреже: Ақпараттандыру бойынша нормативтік құжаттар
Дата: 2019-10-29 15:11:09
План работы по информатизации  школы на 2019-2020учебный год
  План работы по информатизации школы на 2019-2020учебный год Цель: Повысить качества образования через активное внедрение информационных технологий; Создать единое информационное пространство школы; Задачи: - Использовать информационных технологий для непрерывного профессионального образования педагогов; - Активизировать школьников в ходе учебного процесса через испол...

Стратегия

Дәреже: Ақпараттандыру бойынша нормативтік құжаттар
Дата: 2016-10-22 05:55:31
Стратегия
Қазақстан республикасының білім жүйесінің ақпараттандыру стратегиясы 2020 жылға дейін           Бұл жүйе Қазақстанды  білім алуға шақырады. Бүкіл әлемде құру және білім беру жүйесін ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымды қамтамасыз ету құнының тұрақты өсімі, аппараттық және бағдарламалық цифрлық білім беру ресурстарының дамуы мен техник...

«Ақпараттандыру туралы» заң

Дәреже: Ақпараттандыру бойынша нормативтік құжаттар
Дата: 2016-10-03 06:33:32
«Ақпараттандыру туралы» заң
  "Ақпараттандыру"Заңы № 418­V - ҚРЗ24.11.2015  Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру туралы Заңы 1-тарау Жалпы ережелер 1бап.Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады: 1) автоматтандыру – ақпаратты жасауды, іздестіруді, жинауды, жинақтауды, сақтауды, өңдеуді, алуды, пайдалануды, өзгертуді, көрсетуді, таратуды және беруді оңтайландыру үшін ақпаратт...