Нормативтік құжаттар

Дәреже: Нормативная документация

Приложение к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от « 30 » апреля 2020 года №168

Приложение 2 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 апреля 2020 года № 135

2020-05-05 17:57:20

Скачать Смотреть

Приказ от 30.04.2020 № 168 город Нур-Султан

О внесении изменений и дополнения в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 апреля 2020 года № 135 «О дополнительных мерах по обеспечению качества образования при переходе учебного процесса на дистанционные образовательные технологии на период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19»

2020-05-05 17:55:56

Скачать Смотреть

Приказ №177 от 4 мая 2020

О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 3 апреля 2020 года № 129 «О завершении 2019-2020 учебного года и проведении итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования».

2020-05-05 17:19:48

Скачать Смотреть

Бұйрық №177 2020 жылғы 4 мамыр

«2019 - 2020 оқу жылын аяқтау және орта білім беру ұйымдарының білім алушыларын қорытынды аттестаттаудан өткізу туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 3 сәуірдегі № 129 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы.

2020-05-05 17:17:34

Скачать Смотреть

On amendments and additions to the order of the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan dated April 3, 2013 ,№ 115 “On approval of standard curricula in general subjects, elective courses and elective courses for general ed

On amendments and additions to the order of the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan dated April 3, 2013 ,№ 115 “On approval of standard curricula in general subjects, elective courses and elective courses for general educational organizations”

2019-09-30 16:22:11

Скачать Смотреть

Приказ №334 МОН РК

Приказ №334 МОН РК

2019-09-30 16:19:32

Скачать Смотреть

On approval of state compulsory education standards at all educational levels

On approval of state compulsory education standards at all educational levels Order of the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan dated October 31, 2018, № 604. It is registered in the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan on November 1, 2018, №17669.

2019-09-30 16:14:30

Скачать Смотреть

2019-2020 ОҚУ ЖЫЛЫНДА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕПТЕРІНДЕ ОҚУ ПРОЦЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЕРЕКШЕЛЕЛІКТЕРІ ТУРАЛЫ, Әдістемелік нұсқау хат

2019-2020 ОҚУ ЖЫЛЫНДА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕПТЕРІНДЕ ОҚУ ПРОЦЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЕРЕКШЕЛЕЛІКТЕРІ ТУРАЛЫ, Әдістемелік нұсқау хат

2019-09-28 10:47:09

Скачать Смотреть

О некоторых вопросах перехода на 12-летнее образование

В условиях перехода на 12-летнее образование, во исполнение задачи Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 июля 2018 года № 460, ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Утвердить список организаций образования для апробации учебников «Букварь», «Математика» согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2019-02-08 17:09:04

Скачать Смотреть

О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 15 апреля 2015 года № 204

«Об утверждении стандарта государственной услуги «Выдача лицензии на занятие образовательной деятельностью» ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Внести в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 15 апреля 2015 года № 204 «Об утверждении стандарта государственной услуги «Выдача лицензии на занятие образовательной деятельностью» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11120, опубликован 16 июня 2015 года в информационно-правовой системе нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет») следующие изменения:

2019-02-08 17:06:13

Скачать Смотреть

"Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгі

"Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

2018-04-06 08:52:17

Скачать Смотреть

Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын әдіснамалық қамтамасыз етуді үйлестіру туралы. ҚР БҒМ 18 қаңтар 2018 жылдың №20 бұйрығы

Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын әдіснамалық қамтамасыз етуді үйлестіру туралы. ҚР БҒМ 18 қаңтар 2018 жылдың №20 бұйрығы

2018-04-05 11:51:47

Скачать Смотреть

бiрiншiсi алдың. 1 2 3 соңғысы