Нормативтік құжаттар

Дәреже: Нормативная документация

БҰЙРЫҚ №453 2020 жылғы 21 қазаны

«Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

2020-10-28 13:53:22

Скачать Смотреть

08.04.2020-ғы № 135 шығыс хаты

COVID-19 коронавирустық инфекция пандемиясы кезеңінде оқу процесін қашықтықтан білім беру технологияларына көшіру кезінде білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі қосымша шаралар туралы

2020-10-23 12:26:39

Скачать Смотреть

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2008 жылы 21 сәуірде № 5191 тіркелді.

Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы.

2020-10-23 12:23:25

Скачать Смотреть

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 125. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 апреля 2008 года № 5191.

Об утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования

2020-10-23 12:21:59

Скачать Смотреть

Шектеу шаралары жағдайында оқыту кезіндегі қалыптастырушы бағалау бойынша ЖАДЫНАМА

ФБ жадынама

2020-09-23 11:22:33

Скачать Смотреть

ПАМЯТКА по формативному оцениванию в период обучения в условиях ограничительных мер

Памятка по ФО

2020-09-23 11:21:17

Скачать Смотреть

Приказ МОН РК № 604 от 31.10.2018 г.

Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней образования

2020-09-23 11:19:24

Скачать Смотреть

Приказ МОН РК № 373 от 28.08.2020 г.

О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 125 «Об утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования»

2020-09-23 11:18:13

Скачать Смотреть

Приказ МОН РК № 372 от 28.08.2020 г.

О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней образования»

2020-09-23 11:17:20

Скачать Смотреть

«Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы»

«Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

2020-09-23 11:14:50

Скачать Смотреть

Приказ МОН РК № 182 от 5.05.2020 г.

О внесении изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 "Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней образования"

2020-09-23 11:03:42

Скачать Смотреть

Приказ МОН РК № 345 от 13.08.2020 г.

Методические рекомендации по организации воспитательно-образовательного процесса в дошкольных организациях, в группах/классах предшкольной подготовки в период ограничительных мер, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции

2020-09-23 11:02:15

Скачать Смотреть

бiрiншiсi алдың. 1 2 3 4 соңғысы