Директор

Суйгенбаева Зауреш Суйгенбаевна

Дәреже: Директор

 

 

Айы, жылы  (с месяца, года)

бастап (работает)

01.07.2010 – «Балқаш қаласы әкімдігі Балқаш қаласы білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Балдырған» мектепке дейінгі мекемесі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны  меңгерушісі

01.07.2010г.- Заведующая Коммунальное Государственное казенное предприятие «Детское дошкольное учреждение «Балдырган» акимата города Балхаш отдела образования, физической культурой и спорта города Балхаш»

Туған кезі  (куні,айы, жылы)

 

 

Дата рождения (число, месяц, год)

1966 жыл 16 желтоқсан

 

16 декабря 1966 года

Туған жері

 

 

Место рождения

Қарағанды облысы , Балқаш қаласы

 

Карагандинская  область, город Балхаш

Үлты /Национальность

 

Қазақ

Казашка

Білімі / образование

Жоғары

Высшее

Бітірген  жылы

Окончил в

1991ж.

 

1991 г.

 

.

1.Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты

 

1.Казахский государственный женский педагогический институт

 

         

Білімі бойыншамамандығы, біліктілігі

 

 

Специальность по образованию; квалификация

1.Мектеп жасына дейінгі педагогика және психология

Тәрбиеші , мектеп жасына дейінгі педагогика, психология оқытушысы

1.Педагогика , психология (дошкольное)

Воспитатель, преподаватель дошкольной педагогики и психологии

Ќандай шетел тілдерін немесе ТМД халықтарының тілдерін біледі

Какими иностранными языками и языками народов СНГ владеете

 

Орыс тілі

Руский язык

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы

Ученая степень, ученое звание

 

Жоқ

Нет

Мемлекеттік наградалары, кұрметті атақтары бар ма ( қандай,алған жылы )

 

 

Имеет ли государственные награды, почетные звания ( какие,год награждения)

 

Жоқ

Нет

Депутат па (қандай халык

депутаттары Кеңесінің үкімет мүшесі ме)

 

Жоқ

Нет

 

Келген / Кеткен

Айы және жылы

Месяц и год

Вступления / ухода

 

 

 

Бұрынғы  жұмысы

 

 

Работа в прошлом

 

 

 

01.07.2010 – қ.у.дейін

         по.н.в.

Балқаш қаласы, «Балдырған» балабақшасы , меңгеруші

г.Балхаш . ясли сад «Балдырган», заведующая