2015-2016 оқу жылында жалпы білім беретін №8 орта мектебінің 11 сынып түлектерінің еңбекпен қамтылуы туралы ақпарат

Дата: 2015-09-10 10:12:49

2015-2016 оқу жылында жалпы білім беретін №8 орта мектебінің 11 сынып түлектерінің еңбекпен қамтылуы туралы ақпарат

Мектеп

Түлек
тер саны

Жоғары оқу орындарына түскендері

Жоғары оқу Орындарына түскендерінің   ішінде

 Грантқа

Грантқа
оның ішінде

Колледжге

ҚР

Ресей

шет ел

ҚР

 Ресей

Шет елге

1

ЖББ№8

34

31

30

1

0

6

5

1

0

2

 

Оның
ішінде
колледжге

 Грант
қа

Оның ішінде грантқа

Жұ
мыс
қа орна
лас
қаны

әскер
ге

Жұмысқа орналаспағаны

 шет елге кеткені
 ҚР

Ре
сей

Шет
ел

ҚР

Ресей
ге

Шет елге

Бар
лығы

Ауыр
ғаны

Қай
тыс болға
ны

Басқа себеп
термен

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Автор: №8 ОМ