ҚР мемлекеттік қызметтер туралы заңы

Дәреже: Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметтер туралы Заңы

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі № 88-V Заңы

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі № 88-V Заңы

2015-10-15 10:50:17

Скачать Смотреть