2016 жылға арналған қаржы бойынша есеп

 

 

1. Қаржылық жылға бөлінген қаражаттың жалпы көлемі 234374, 9 мың теңге;

2. Оның ішінде:

- бюджетке салықтар мен өзге міндетті төлемдерді төлеуге бағытталған қаражаты 27459, 3 мың теңге;

- Қызметшілердің еңбекақы төлеміне бағытталған қаражаты 116043,1 мың теңге;

- Коммуналдық қызметтер төлеміне бағытталған қаражаты 11775,0 мың теңге;

- Ұйымның материалдық-техникалық базасын жақсартуға бағытталған қаражаты 0,0 теңге;