TIMSS

Дәреже: TIMSS

4-8 СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-ҒЫЛЫМИ САУАТТЫЛЫҚТАРЫН БАҒАЛАУ

Әдістемелік құрал

PISA, TIMSS зерттеулерінің тапсырмалары негізінде оқушылардың математикалық сауаттылығын дамыту

2022-03-04 14:13:28

Скачать Смотреть