Мектеп даму стратегиясы

Дата: 2017-03-10 03:52:24

 1.Мектеп – интернаттың даму стратегиясы   ұзақ мерзімді нормативтік-басқарушылық құжат, мәселелер мен қолда бар жетістіктерін сипаттайтын, негізгі тенденциясын, мақсаттары мен міндеттері және оқыту бағыттары,  тәрбиелеу, оқушыларды дамыту және  кадрлық ерекшеліктері  және әдістемелік қамтамасыз ету процесі және оқу-тәрбие жүйесінің  инновациялық қайта құрулары,  тиімділік критерийлері, жоспарланған түпкілікті нәтижелерін білдіреді.

Осы Стратегия мектеп-интернаттың даму тұжырымдамасын анықтайды және оны іске асыру бойынша  негізгі қызметінің бағыттары.

2.Миссиясы:оқу-тәрбиелік кеңістікті, әрбір білім алушыға жетістік жағдайын құруға мүмкіндік береді,  қоғам жағдайында кәсіби өмірді және толыққанды қатысуын және оны әлеуметтендіруге қамтамасыз етеді.

3.Мақсаттары:

ØМектеп-интернаттүлектерінің  рухани бай, белсенді,әлеуметтік-құзырлығын қалыптастыру үшін шарт құру .

ØОқыту  және тәрбиелеуде жаңа тәсілдерді қолдану арқылы Жалпыұлттық патриоттық «Мәңгілік Ел» рухани-адамгершілік құндылықтарыноқушылардың бойында қалыптастыру.

4.№1 стратегиялық бағыт: Ұстаздың мансабы мен кәсіби өсу шарттарын құру жолында педагогтың шығармашылығын жетілдіру .

Мақсаты:Тәрбиеші-мұғалім  рөлін қайта ой елегінен өткізу.

5.Педагогикалық құрамның сипаттамасы.

1

 Педагогтардың жалпы саны

50

2

Жоғары білімдіпедагогтар

30

3

Педагогтар ,жоғары және бірінші санатты

21

4

Мазмұнын жаңарту бойынша курстан өткендер

8

5

 Біліктілікті арттыру курстарынан өткендер

7

2016 жылы іс-шара қатарын жоспарлау бағытын іске асыру үшін;

ØПедагогтардың біліктілігін арттыру курстарынан өтуі

ØМектеп педагогтарының семинар өткізуі

6.Мектеп семинарлары-3

1) Іс-шаралар, үйірме жұмыстары,  өзіндік дайындықты  жүргізу барысындабалаларбелсенділігінің әдістері.

2) Тәрбиелеу процесінде  және білім беруде  ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану.

3) Үйірмежәне факультативжұмысы арқылы оқу-тәрбие үрдісіндеоқушылардың шығармашылық қызметін дамыту.

7.Қалалық семинарлар -3

1)Өзіндік дайындықта өзіндік жұмыс дағдыларын қалыптастыру жүйесі және оқушы қызметінде өз бетімен жұмыс істеуін ұйымдастыру.

2) География сабағында топтық жұмыс түрлерін пайдалану

3) Физика сабақтарында қозғалыс  міндеттерін шешудің графикалық тәсілі.

8

ØБаспа басылымдарындасабақ әзірлемелерін және іс-шараларды мақалаларды тарату

қалалық деңгейдегі - 3

облыстық деңгейдегі - 12

республикалық - 12

9

ØМастер-классөткізу  - 8

Ашық сабақтар -30

Іс-шаралар - 22

10. Индикаторлар.

11. Мәселелер:

Øпән мұғалімдері зерттеу, оқушылардың жобақызметінде аз көңіл аударуы;

Øдеңгейлік курстардан өткен мұғалімдержоқ;

Øпедагогикалық құрамныңенжарлығы .

 

12.№2 стратегиялық бағыт:  Білім беру мазмұнын жаңарту.

ІІ күннің жартысында оқушылардың дайындық жүйесін іске асыру мақсатында, жеке тұлғаның бәсекеге қабілеттілігін дамыту үшін,  жобалық-шығармашылық қызметінде оқушылар мен мұғалімдердің   нақты өмірлік ұстанымы бар жоспарболды, оқушылар мен мұғалімдердің жобалық-шығармашылық қызметін дамытуға жәрдемдесу, әлеуметтік және мәдени біліктілігін арттыру, оқушылардың, олардың өзін-өзі анықтауына қоғамда іске асыру арқылы бірқатар жобаларды:

13.1)«Білім мектебінен- өмір мектебіне»:

Жобаның мақсаты: Азаматтық тәрбие, оқу-тәрбие процесін жобалауға бағытталған тұлғаның  құзыреттілігін дамыту.

Осы жоба шеңберінде бірқатар іс-әрекеттер жоспарланды:

«Білім мектебінен- өмір мектебіне» жобасын іске асыру мақсатында үйірме сабақтары және факультативтің тақырыптары таңдалды.

ØМектеп-интернатта 16 үйірме және 33 факультатив мемлекеттік стандартқа сәйкес  жұмыс істейді. Бірақ,  мектеп-интернатта тағы да 24 үйірме басқа деректер бойынша үйірмелер және факультативтер  жүргізілуде:  екінші күннің жартысында әрбір сыныпқа тәрбиешілер өз тақырыптық үйірмесін және  ҚПО, ырғақ,аптасына екі рет жүргізеді.

Ø6 жалпы мектепішілік ата-аналар жиналысы жоспарланды. Тақырыптар әр түрлі, барлығы даму стратегиясына  сәйкес келеді. Мысалы:

 «Отбасы және мектеп:баланы тәрбиелеудегі серіктестер»,

14.2)«Тренинг элементтерін психологиялық сабақ арқылы оқушылардың бойында қалыптастыру»

(Бірінші жарты жылдықта 1-9 сынып оқушыларына топтық дамытушылық жұмысы жүргізілді, оқушылардың

қажетті қасиеттерін бағыттауда  когнитивтік қиындықтарын еңсеру және сәтті бейімдеу үшін, эмоционалдық- мінез-құлық және

коммуникативтік сала.

Негізгі тақырып түзету-тренингтік сабақтар:

1. Назар аударуды дамыту;

2.Эмоционалдық жай-күйді түзету;

3.стрестік жағдай бойынша жұмыс;

4. агрессиптермен жұмыс;

5.дағдыларын дамыту;

6.оқушылардың бейімділігі ).

15.3)«Психологиялықдиагностиканың көмегіменқоғамдағы оқушыларды әлеуметтендіру»

(Жұмыс жобасы тұлғаның бейімділігі және жеке

ерекшеліктерін, себептерін анықтау және

оқытуда механизмдерінің бұзылуын; оның өмірлік жағдайлары үшін  балаға  қатысты бірқатар әдеттегі мазасыздықты тексеру;  жүйке-психикалық орнықтылық деңгейін бағалау және

 эмоционалдық жай-күйін анықтауға бағытталған.)

Сонымен жобалардың стратегиялық бағыттарда

жоспарланған келесі түрлері мен формалары:

16.

ØАдамгершілік тәрбие және азаматтық-патриоттық тәрбие сұрақтары бойынша педагогтар үшін әдістемелік семинарлар ұйымдастыру.

Стратегияны іске асыра отырып, педагогикалық ұжым үшін " Оқушылардың тәрбиесінде  азаматтық-патриоттық және рухани-адамгершілік тәрбиесін  өмірлік позицияда белсенділік факторы ретінде қалыптастыру " атты семинар өткізілді.

Рухани-адамгершілік және азаматтық-патриоттық тәрбиені ең маңызды және күрделі салаларға тәрбиелеу, өйткені, ол дүниетанымдық бағдарға сәйкес  қалыптасып қана емес, идеалдар мен принциптері, бірақ, жеке қасиеттерінің  қажетті қалыптасуы, қазіргі қоғам жағдайында жас азаматтың тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету  болып табылады.

17.

ØТЖ жөніндегі қалалық конкурстарғақатысу

18.

Ø1-4-сыныптарға ырғақкурсын енгізу.

 2015-2016 оқу жылы сәттіжәне, осыны жалғастыра отырып, 1-4 сынып оқушылары үшін ырғақ курсы енгізілген.  Бұл жылы 1сыныптан бастап -5 сыныптарарасында ритмика  жүргізіледі.

19.Индикаторлар 2-стратегиялық бағытбойынша:

20. Проблемалар:

Øөкінішке орай, көптеген ата-аналарөз балаларын тәрбиелеуге тырыспайды,   барлық проблемаларды  мектеп-интернатқа жүктеп қояды.

ØӨз балаларының мамандық таңдауда ата-аналардың әлсіздігі. Көптеген балалар мамандықтыойланбай  таңдайды.

Øоқушылармен жұмыс істеудің  төмен деңгейі,  оқуға деген ынтасының  төменболуы.

Øфакультативтер мен үйірмелерді  өткізу бойынша мұғалімдердің жұмыс жүйесінің болмауы, жұмыс нәтижесінің жоқ болуы.

Øпән мұғалімдерінің  оқушы қызметінде жобаға аз көңіл аударуы.

21.Оқу-тәрбие үрдісін жетілдіру.Бұл 3-ші стратегиялық бағыт.

Осы бағыттың басты мақсаты береке атмосферасын  құру болып табылады, мектеп ұжымындағы махаббат және  өзара түсіністік.

22.Оқушылардың контингенті.

23.Индикаторларды келесі параметрлермен  орындау үшінші бағыты болып табылады:

24.

ØҚұқықбұзушылықтың санын төмендету (бұл 1 және 2- күннің  жартысында оқушылардың толық дайындық есебіне қол жеткізу  үшін. Осы мақсатта барлық оқушылар үйірмелік жұмысқа қатыстырылды, себебі  мектеп-интернаттың педагогтары жүргізеді).

 

Құқық бұзушылық

2013-2014

2014-2015

2015-2016

7

5

3

Қылмыс

2

0

0

 

 

23.Оқытуда денсаулық сақтаудыіске асыружәне  әзірлеу.

Педагогикалық ұжымда  педагогикалық кеңестің  қатысуымен  «Білім беру ортасында  денсаулық сақтаудыдамыту және қалыптастыру, салауатты өмір салтын тәрбиеленушінің ұстауы» тақырыбы бойынша,   мүмкіндіктердің  анықталғаны, шарттарынжәне СӨС қалыптастыру бойынша педагогикалық қызметтің  негізгі бағыттарын жетілдіру.

ØДене тәрбиесі жүйесін жетілдіру (күн сайын  17.30бастап -19.30-ға дейін ҚПО секцияларыөткізіледі, сағат 14.00-ден бастап15.00-ге дейін спорттың ойын түрлері бойынша әр сыныпқа жарыстар өткізіледі).

ØМектеп мұғалімдері және оқушылар арасындаолимпиадалар өткізу.

-3-9 сыныптан  65 оқушы мектеп кезеңіне қатысты.

-6-оқушы қалалық турда олимпиадаға

(7Б сынып оқушысы Д.Кездыкпаев тарихпәнібойынша 3 орынға ие болды)

-26 оқушы қашықтықтан оқыту олимпиадасына қатысты.

-5 мұғалім қашықтықтан оқыту олимпиадасына қатысты.

ØМаңызды жобаларды- әлеуметтіктұрғыдан әзірлеу:

1)   Бірігу сезімі және Қазақстандық патриотизмді қалыптастыру үшін  "Мәңгілік Ел" ұлттық идеясын енгізу» жобасы.

 (Жоба қоғамға қажеттіні көрсетеді  және

өз Отанының  азаматын тәрбиелеуге мемлекеттің әлеуметтік тапсырысы, жобаны іске асыруда белсенді өмірлік ұстанымы бар,

  белсенді азаматтық ұстанымы және білім алушылардың патриоттық сананы, Қазақстан Республикасының  азаматының жеке тұлға ретінде негізі және түпкі нәтижесі болуы тиіс, );

2) «Оқушыларды адамгершілік және құқықтық тәрбиеге тәрбиелеу» жобасы

(Жобаны іске асыру нәтижесінде балаларда

Қазақстандық патриотизмді қалыптастыру, азаматтық сана-сезімді,

 төзімділік, жалпы және құқықтық мәдениетті, салауатты

өмір, шығармашылық қабілеттерін жүзеге асыру, 

балалардың бос уақытын қамтамасыз ету бойынша тәрбие жүйесінің тиімділігі артады .)

3)  "Аналар мектебі" жобасы

(Жұмыс жобасы мынадай нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді:

1. Мектептегі әлеуметтік-психологиялық ахуалды жақсартуға.

2.Мектеп пен ата-аналар арасындағы қарым-қатынастың сипатын өзгертуге. Оқушылар және ата-аналар бағасын  сұрау және бағалауды күшейтуге бағытталған.

3. Ата-аналардың мектептегі критериялдық бағалауын өзгерту,

  гуманистік және демократиялық принципте  бағдарлау.

4.Мектептің қоғамдық қолдауы және престиж рөлі.)

4)«Әкелер кеңесі» жобасы

( ӘК рөлін профилактикалық жұмыс бойынша ұйымдастыру:

1. Сынып жетекшілерге және тәрбиешілерге оқушылармен және олардың ата-аналарына (жеке) түсіндіру сұхбатын өткізуге көмектесу

2. Құқық бұзушылықтардың және қылмыстың алдын алуға бағытталған;

3. Оқушылардың тұрғылықты жері бойынша  алдын алу рейдін өткізуге белсене қатысу;

4. Ата-аналардың мінез-құлықтарын талқылау, баланы оқытуда және тәрбиелеу бойынша өз міндеттерін орындамағаны үшін.)

ØМектептегі өзін-өзі басқару кеңесінің жұмысын жетілдіру.

 Мектепте жоғары сынып оқушыларына  өзін-өзі басқару – кеңес органдарының  жұмысы жалғасуда. Оның құрамына  сынып ұжымының өкілдері, 5 -9 сыныптар, сынып жиналыстарында таңдалғандар кіреді."Жасұландықтар" біздің

мектепте белсенді жұмыс істейді. Жыл бойы әр-түрлі акциялар, жиында сөз сөйлейді, СӨС насихаттауда қатысады, әр түрлі агитбригада және басқалар жүргізеді.  Өзін-өзі басқару Кеңесі   жыл сайын және  бұл көрініп тұрғандай  өткізілген іс-шаралардың жұмысын жетілдіріледі.

ØАшық сабақтар мен іс-шаралардың өткізумен  жыл сайынғы есепті күндерді өткізу

28. Мәселелер:

Øбіздің мектепте адамгершілік тәрбиесіне көп көңіл бөлінеді, алайда, соңғы нәтижебойынша  әрқашанда қанағаттанарлық емес. Кейбір  сынып жетекшілер  оқушылардың тәрбиесін  диагностикалық деңгейдежүргізу маңызды деп санайды және мұны формальдыжасайды.

Øіс-шараларға қалалық деңгейдегіжәне  бірдей оқушылар қатысады, олар   агитбригадада сөз сөйлейді, ән салады, билейді.

ØБіз  қалалық спорттық іс-шараларға қатысамыз, өйткені бізде оқитын балалар 1- 9-шы сынып оқушылары, 1- 9-шы сынып оқушылары қалалық спорттық іс-шараларға қатысады.

Сонымен қатар балалардың әлсіз денсаулығыда бар. Көбісі физикалық дамуда  арттақалған.

Сондықтан спорттықбағытта жүлделі орындар жоқ.