Біздің түлектер

Graduates of 9 " А " class 2017-2018

Дәреже: Біздің түлектер
Дата: 2018-11-27 17:21:18
Graduates of 9
Balkhash versatile College Shakhman Erkebulan   KSU "College of Balkhash technical name of "Halyk Kaharmany R" rakymzhana Koshkarbayev» Calypsan Rifat   CHU " Polytechnic College of Kazakhmys Corporation» Lancelin Aidan Asylkhanova Angelica Ermekova Dilnaz Zhumabekov Olzhas Zhakupova Ghanayim Zhibek Zarubek Samatova Madina Umb...

Біздің түлектер

Дәреже: Біздің түлектер
Дата: 2018-01-31 10:37:42
Біздің түлектер
    Біздің түлектер

Біздің түлектер

Дәреже: Біздің түлектер
Дата: 2018-01-31 10:36:52
Біздің түлектер
Біздің түлектер

Біздің түлектер

Дәреже: Біздің түлектер
Дата: 2018-01-31 10:36:06
Біздің түлектер
Біздің түлектер

Біздің түлектер

Дәреже: Біздің түлектер
Дата: 2018-01-31 10:35:16
Біздің түлектер
Біздің түлектер

Біздің түлектер

Дәреже: Біздің түлектер
Дата: 2018-01-31 10:34:17
Біздің түлектер
Біздің түлектер