Критериялық бағалау жүйесі

Дәреже: Электрондық сынып журналы
Дата: 2017-01-31 07:07:51
Критериалдық  бағалау жүйесі бойынша бірінші сыныптың үлгерім журналын жүргізу бойынша  пайдаланушының нұсқаулығы Браузердің мекенжай жолында school.bilimal.kz  теріңіз     Нысанда пайда болған  есептік жазбаны енгізіңіз  (логин және құпия сөз). Оқытушылар кабинетінің бөліміне өту қажет.   Бұдан әрі Жоспар қосымшасы  және  КТЖ т...

Бұйрық

Дәреже: Электрондық сынып журналы
Дата: 2016-10-03 07:06:17
Бұйрық
БҰЙРЫҚ Оқушының  үлгерімі туралы электронды ақпарат беру,  электрондық журналдағы үлгерімін қарау.   Қарағанды облысының білім басқармасының "Оқушының  үлгерімі туралы электронды ақпарат беру, электрондық журналдағы үлгерімін қарау  туралы.", Қазақстан Республикасының білім министрінің экспериментті жүргізген  №298  бұйрығы 26.08.2016жыл...

Жүргізу туралы ереже электрондық сынып журналын

Дәреже: Электрондық сынып журналы
Дата: 2016-10-03 07:02:11
Жүргізу туралы ереже электрондық сынып журналын
Электрондық сынып журналдарға / электронды күнделікті жүргізу кіріспесі. 1.     Жалпы ережелер 1.1 Осы ереже, атап айтқанда, Қазақстан Республикасыныңқолданыстағы заңнамасының негізінде әзірленген:       2015жылғы 16 қараша  №401-V ЗРК «Ақпаратқа қолжетімділік туралы» Қазақстан Республикасының Заңы; Конституцияның (20-бап) жә...