PIRLS

Дәреже: PIRLS

4-СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ОҚУ САУАТТЫЛЫҒЫН ЖӘНЕ МӘТІНДІ ТҮСІНУДІ ЗЕРТТЕУ