PISA

Дәреже: PISA

15 ЖАСТАҒЫ БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ, МАТЕМАТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-ҒЫЛЫМИ САУАТТЫЛЫҒЫ САЛАСЫНДАҒЫ БІЛІМ ЖЕТІСТІКТЕРІН БАҒАЛАУ

Әдістемелік құрал

PISA, TIMSS зерттеулерінің тапсырмалары негізінде оқушылардың математикалық сауаттылығын дамыту

2022-03-04 14:13:07

Скачать Смотреть