Физика

Дәреже: Физика материалдары

Физикадан барлық сыныпқа арналған тапсырмалар

Ішінде барлық сыныпқа арналған тапсырмалар 7 ден бастап 10 сыныпқа әртүрлі сұрақ жауап, логикалық, тест ретінде, рубрика ретінде істелген

2020-03-18 13:30:16

Скачать Смотреть