2017 жылға арналған қаржы бойынша есеп

 

 

1. 2017 қаржылық жылға бөлінген қаражаттың жалпы көлемі 321965.6 мың теңге;

2. Оның ішінде:

- бюджетке салықтар мен өзге міндетті төлемдерді төлеуге бағытталған қаражаты 36620.0 мың теңге;

- Қызметшілердің еңбекақы төлеміне бағытталған қаражаты 152934.0 мың теңге;

- Коммуналдық қызметтер төлеміне бағытталған қаражаты 18927.0  мың теңге;

- Ұйымның материалдық-техникалық базасын жақсартуға бағытталған қаражаты 113484.6 мың теңге;