2016 жылға арналған қаржы бойынша есеп

2017 жылға арналған қаржы бойынша есеп

1.     Жыл бойғы бөлінген қаржы 233891мың теңге

2.     Оның ішінде:

- салық және басқа да міндеттерді төлеу үшін 19373 мың теңге

- қызметкерлерге еңбек ақысын төлеу үшін 185394 мың теңге

- тұрмыстық қызметтерді төлеу үшін – 13981 мың теңге

- ұйымның материалдық-техникалық базасын жақсарту үшін – 4697 мың теңге

- ұйымның басқа қажеттіліктеріне – 4797 мың теңге (байланыс қызметі, бухгалтерлік қызмет, өрт хабарлағышының қызметі және т.б.)