Мектеп мақсаты

Мектеп мақсаты

Этно-мәдени білім беру тұжырымдамасын іске асыра отырып, мектеп-гимназиядағы оқу тәрбие үрдісін тұлғалық бағдарлы мазмұнда жүргізу.
Міндеттері:

1.Оқу-тәрбие үрдісінде оқушы тұлғасын әлеуметтендіру мүмкіндіктерін кеңейту
2. Рухани және адамгершілік құндылықтар негізінде тұлғалық ұжымдық және рефлексиялық әрекеттерді дамыту.
3. Жеке және өмірлік өзін-өзі танытуына ықпал ететін бейіндік оқытуды жүзеге асыру (қоғамдық – гуманитарлық, жаратылыстану-математика)
4. Бағдарлы білім беру бағытында авторлық, бейіндік бағдарламалар құру

Мектеп-гимназияның ғылыми-әдістемелік тақырыбы:

Ғылыми негізінде білім беру және инновациялық технологияларды меңгере отырып, білім беруді демократияландыру әрі ізгілендіру