«Баспалдақ» әдістемелік бірлестік

Дата: 2018-12-11 16:05:14
«Баспалдақ» әдістемелік бірлестік

«Баспалдақ» әдістемелік бірлестігі үшін жауапты:  Мерекенова Ж.Б.

2019-2020 оқу жылына бастауыш сынып мұғалімдерінің әдістемелік бірлестігінің жұмыс жоспары

ӘБжұмысының негізгі тақырыбы:

2019-2020 оқу жылындағы бастауыш білім берудің жаңартылған білім беру стандартының іске асырылуы аясында бастауыш мектептегі білім берудің тиімділігі мен сапасын арттыру.

Мақсаты:

 «2019-2020 оқу жылына Қазақстан Республикасының жалпы білім беру ұйымдарында ғылым негіздерін оқыту ерекшеліктері туралы» нұсқаулық-әдістемелік хат шеңберінде жалпыға бірдей білім беру қызметін қалыптастыруда педагогикалық шеберлікті жетілдіру. Астана: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы, 2019 ж.

Міндеттері:

 1. Бастауыш мектепте «2019-2020 оқу жылына Қазақстан Республикасының жалпы білім беру ұйымдарында ғылым негіздерін оқыту ерекшеліктері туралы» оқу-әдістемелік хатының мазмұнымен мұғалімдерді таныстыру. Астана: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы, 2019 жылы;

 1.  НӘХ-2019 бастауыш жалпы білім беру жүйесін енгізу үшін педагогикалық үдерісте қатысушыларды тиімді психологиялық- педагогикалық және әдістемелік қамтамасыз ету үшін жағдай жасау.
 2.  Жаңа білім беру технологияларын меңгерудегі мұғалімдердің педагогикалық дағдыларын жетілдіру.
 3.  Жоспарларды және бағдарламаларды түзету, жаңа НӘХ-2019-ге сәйкес келетін әдістерді, құралдарды, әдістерді, технологияларды таңдау.
 4.  Оқушылардың құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған заманауи білім берудің барлық заманауи технологияларын меңгеру.
 5. Оқу үдерісіне кіші оқушыларды қалыптастыру үрдісін бақылау.
 6. Таным белсенділігіжәне оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін ақпараттық технологияларды пайдалану

Жұмыста күтілетін нәтижелер:

 • - Оқушылардың білім сапасының өсуі;
 •  ӘБмұғалімдерінің Қазақстан Республикасында білім берудің жаңартылған мазмұнын өзгертуге сәйкес пәндерді оқыту жүйесінтиімді пайдалану
 • - Оқушылардың негізгі құзіреттіліктерін қалыптастыру үшін оқу үрдісінде жағдай жасау

 

 2019-2020 оқу жылындағы бастауыш сынып мұғалімдерінің ӘБ жұмыс бағыттары:

 

 1. Аналитикалық қызмет
 2.  2019-2020 оқу жылындағы әдістемелік жұмыстарды талдау және 2018-2019 оқу жылына жоспарлау.
 3. Ашық сабақтарға қатысуды талдау.
 4.  Педагогтардың қызметбағытынзерттеу (өзін-өзі оқыту тақырыбы).
 5. Көмек көрсету мақсатындамұғалімдердің жұмысын талдау.

 

 1. Ақпараттық қызмет:
 2.  Педагогикалық қызметті жетілдіру мақсатында әдістемелік әдебиеттердегі жаңалықтарды зерттеу
 3.  Бастауыш білім беру бағдарламалары мен күнтізбелік-тақырыптық жоспарлар нормаларының өзгеруімен танысу.
 4.  «Бастауыш сынып мұғалімдерінің әдістемелік бірлестігі» тақырыптық папкасын толтыру.

 

 1. Әдістемелік қызметті ұйымдастыру:
 2.  Мұғалімдерге қиындықтарды, әдіснамалық қолдауды және практикалық көмек көрсетуді анықтау.
 3. Әдістемелік бірлестік отырысы.
 4.  Бастауыш мектептегі пәндерді оқыту бойынша әдістемелік көмек, сыныптан тыс іс-шаралар ұйымдастыру.
 5.  Мұғалімдердің сабаққа өзара қатысуы.
 6.  Бастауыш сынып мұғалімдерінің ӘБ сөйлеген сөздері, практикалық семинарлар, педагогикалық кеңестер.
 7. Қаланың оқу орындарында семинарлар мен кездесулерге қатысу.
 8. Курстардағы мұғалімдердің біліктілігін арттыру.
 9. Педагогикалық кадрларды аттестациядан өткізу.

 

 

 

Күні

 

Отырыстақырыбы, мазмұны

 

 

Жауапт.

тамыз

Тақырыбы:«  2019-2020 оқу жылындағы бастауыш сынып мұғалімдерінің әдістемелік жұмыстарын жоспарлау және ұйымдастыру»

 1.  2018-2019 оқу жылына бастауыш сынып мұғалімдерінің әдістемелік бірлестігінің жұмысын талдау
 2.  2019-2020 оқу жылында ӘБ жұмыс жоспарын талқылау және бекіту.
 3.  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2018 жылғы 10 мамырдағы № 1999 бұйрығымен бекітілген Бастауыш білім берудің жалпы білім беретін пәндері бойынша типтік оқу бағдарламалары негізінде КТЖ өзгерістерін талқылау және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2016 жылғы 8 сәуірдегі № 266 бұйрығымен бекітілген жалпы білім беру пәндері бойынша типтік оқу бағдарламалары.
 4.  Бастауыш сынып мұғалімдерінің пәндері мен үйірмелері үшін жұмыс бағдарламаларын, күнтізбелік және тақырыптық жоспарларды қарастыру және бекіту.
 5.  Оқу жүктемесін және оқу-әдістемелік материалдарды қарастыру.
 6. Жаңа әдістемелік әдебиеттерге қысқаша шолу.

 

 

 

Директ. ОТЖ жөніндегі орынб.

ӘБ жетекш

Бастауыш сынып мұғ

 

Қыркүйек

Тақырыбы:«1, 2, 3 сыныптардағы білім берудің жаңартылған мазмұны бойынша пәндерді оқыту ерекшеліктері».

 1.  Бастауыш жалпы білім берудің негізгі білім беру стандарттары. Нормативтік құжаттарды зерттеу
 2.  Бастауыш мектепте сабақтағы оқушылардыңәмбебап білім беру қызметінің ұғымы.

 

 

Директ. ОТЖ жөніндегі орынб.

ӘБ жетекш

Бастауыш сынып мұғ

 

Қыркүйек

 1. 2019-2020 оқужылындағыорыстілі, математика, әдебиоқу(жиынтық бағалауды өткізу кестесін құру) пәндерібойыншабілімдібақылаужәнеесепкеалу.
 2.  Мұғалімдердіңөзін-өзіоқыту тақырыбынтүзету.
 3. Жаңа оқу жылына  кабинеттердің дайындығын тексеру нәтижелері.
 4.  2019-2020 жылына бастауыш сынып оқушыларын оқулықтармен қамтамасыз ету
 5.  Оқушылардың жеке істеріндаярлау

 

 

 

 

 

 

 

 Директ. ОТЖ жөніндегі орынб.

ӘБ жетекш

Бастауыш сынып мұғ

 

 

қазан

Тақырыбы:«Жаңартылған оқу бағдарламасының мазмұнының айырмашылығы»

       «Жан жақты оқыту сабақтарын қалыптастыру» тақырыбында ашық сабақтар.

      Шағын топпен жұмыс. Оқу сабақтарын көру және талдау.

 1.  Жеке бағытталған технологияларды дамыту негізінде кіші оқушылардың негізгі құзыреттерін қалыптастыру.  Жүйелі түрде - жаңа білім беру стандарттарының негізі ретінде ісәрекеттік ыңғай
 2. Ақпараттық -коммуникациялық білім беру ресурстарын пайдалану.
 3.  Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 25 сәуірдегі № 327 қаулысымен бекітілген МЖМБС 2015 талаптарына сәйкестендіру үшін қажетті бастауыш мектептің қолданыстағы білім беру жүйесіндегі өзгерістерді айқындау

Қараша

Тақырыбы:«Білім беру сапасын жоғарылатудың бір түрі ретінде оқу қызметіндегі негізгі білім беру технологиялары».

Оқу үрдісінде заманауи білім беру технологияларын қолдану.  «Перспективалық бастауыш мектеп» ОС-ның негізгі білім беру технологиялары.

1. Бірінші сынып оқушыларының мектепте оқуға психологиялық дайындығы. Бірінші сынып оқушыларының бейімделу нәтижелері.

2. I тоқсандық нәтижелерді талдау.

 1.  « Русский медвежонок», «ПОНИ», «Ак бота»тіл білімі бойыншахалықаралық конкурсқа қатысу.
 2. Жаңа жылды тойлауға дайындық.

 

 

Директ. ОТЖ жөніндегі орынб.

ӘБ жетекш

 

Бастауыш сынып мұғ

 

 

Қаңтар

Тақырыбы:«Бастауыш жалпы білім берудің жоспарланған нәтижелері.Жоспарланған нәтижелердің жетістіктерін бағалау ».

 1. Жоспарланған нәтижелердің жетістіктерін бағалау. UUD кіші оқушылардың қалыптастыру үдерісін бақылау.
 2. Қазіргі сабақтың критериі. Сабақты талдау және өзіндік талдау.
 3. Сыныптан тыс қызметті ұйымдастыру механизмі.
 4. Ашық сабақты талдау.
 5.  1 жартыжылдықта ӘБ жұмысын талдау

 

Директ. ОТЖ жөніндегі орынб.

ӘБ жетекш

 

Бастауыш сынып мұғ

 

 

 

 

Ақпан

Тақырыбы:«Жаңа буын стандарттары.  Жаңартылған білім беру мазмұнында оқушылардыңжетістіктерінбағалау».

 1.  Оқушылардыбағалаудың белгіленбегенжәне рейтингтік жүйенің мүмкіндіктері.
 2. Оқушылардыңөзін-өзі бақылауыжәне бақылау
 3. Кіші оқушылардың өзін-өзі бағалауы:
  •  Өзін-өзі бағалау дегеніміз не және ол  мектеп жасына қалай қосылады.
  • Әр түрлі үлгерімдегі кіші оқушылардың өзін-өзі бағалауы.
  •  Бастауыш сынып оқушыларын үлгерімкөрсеткіштерді арттыру құралы ретінде өзін-өзі бағалау.
  •  Білім беру жетістіктерін бағалау технологиясын өзіндік бағалау ережесін енгізу.
 4.  Бірінші сынып оқушыларының диагностикасының нәтижелері және олардың танымдық және интеллектуалды қабілеттерін дамыту бойынша ұсыныстар.

Директ. ОТЖ жөніндегі орынб.

ӘБ жетекш

 

Бастауыш сынып мұғ

 

 

 Сәуір                                                       март

Тақырыбы:«Бастауыш мектептің педагогикалық ұжымының оқу үдерісін жетілдіру нәтижелері».

 1.  Оқытушының жеке әдістемелік жұмысы (өзін-өзі оқыту туралы есеп).
 2.  Үшінші тоқсандағы оқу-тәрбиежұмысының нәтижелері.
 3.  2018-19 оқу жылының үшінші тоқсанындағы үлгеріммониторингі
 4. Оқу бағдарламаларын жүзеге асыру

Директ. ОТЖ жөніндегі орынб.

ӘБ жетекш

 

Бастауыш

сынып мұғ

мамыр

 1.  2018-2019 оқу жылында бастауыш сынып мұғалімдерінің әдістемелік бірлестігінің жұмысын талдау.
 2.  2019-2020 оқу жылына арналған жұмыс жоспарын және ӘБ міндеттерін талқылау.

 

Директ. ОТЖ жөніндегі орынб.

ӘБ жетекш

 

Бастауыш

сынып мұғ