Сандық Қазақстан

Сандық Қазақстан

Цифрлық Қазақстанның ресми сайты

Дәреже: Сандық Қазақстан
Дата: 2019-10-29 15:05:09
Цифрлық Қазақстанның ресми сайты
Сайтқа сілтеме - https://digitalkz.kz/

"Цифрлық Қазақстан" бағдарлама туралы бейне

Дәреже: Сандық Қазақстан
Дата: 2018-12-05 13:53:31
Қарауға сілтеме - https://www.youtube.com/watch?v=cSHwEfO4ezI

«Сандық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы

Дәреже: Сандық Қазақстан
Дата: 2018-12-05 13:40:14
Президент Н.Ә. Назарбаев «Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы модернизациялау» атты мақаласында «Сандық Қазақстан» бағдарламасы ХХІ ғасырдағы өмірге халықты (барлық қазақстандықтарды) дайындаудың бөлігі болып табылады деп атап көрсетеді. Бұл біздің бәсекеге қабілеттілігіміздің бір бөлігі.» Ал 2017 жылдың желтоқсанында «Сандық Қазақстан» мемлекеттік бағда...