Сандық Қазақстан

Сандық Қазақстан

Государственная программа «Цифровой Казахстан» – это важная комплексная программа, которая нацелена на повышение уровня жизни каждого жителя страны за счет использования цифровых технологий.

Дәреже: Сандық Қазақстан
Дата: 2020-09-25 15:40:35
Государственная программа «Цифровой Казахстан» – это важная комплексная программа, которая нацелена на повышение уровня жизни каждого жителя страны за счет использования цифровых технологий.
Государственная программа «Цифровой Казахстан» – это важная комплексная программа, которая нацелена на повышение уровня жизни каждого жителя страны за счет использования цифровых технологий. Основными целями Программы стали ускорение темпов развития экономики Республики Казахстан и улучшение качества жизни населения, а также создан...

Государственная программа «Цифровой Казахстан» – это важная комплексная программа, которая нацелена на повышение уровня жизни каждого жителя страны за счет использования цифровых технологий.

Дәреже: Сандық Қазақстан
Дата: 2020-09-25 15:40:35
Государственная программа «Цифровой Казахстан» – это важная комплексная программа, которая нацелена на повышение уровня жизни каждого жителя страны за счет использования цифровых технологий.
Государственная программа «Цифровой Казахстан» – это важная комплексная программа, которая нацелена на повышение уровня жизни каждого жителя страны за счет использования цифровых технологий. Основными целями Программы стали ускорение темпов развития экономики Республики Казахстан и улучшение качества жизни населения, а также создан...

«Цифровой Казахстан» до 2020 года увеличит долю интернет пользователей до 78%

Дәреже: Сандық Қазақстан
Дата: 2020-02-12 15:14:34
Ссылка для просмотра видео  -  https://yandex.kz/video/preview/?filmId=4324552200230563708&from=tabbar&parent-reqid=1581498536622813-330324170646661395600111-vla1-1192&text=цифровой+казахстан+2020 

Цифрлық Қазақстанның ресми сайты

Дәреже: Сандық Қазақстан
Дата: 2019-10-29 15:05:09
Цифрлық Қазақстанның ресми сайты
Сайтқа сілтеме - https://digitalkz.kz/

"Цифрлық Қазақстан" бағдарлама туралы бейне

Дәреже: Сандық Қазақстан
Дата: 2018-12-05 13:53:31
Қарауға сілтеме - https://www.youtube.com/watch?v=cSHwEfO4ezI

«Сандық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы

Дәреже: Сандық Қазақстан
Дата: 2018-12-05 13:40:14
Президент Н.Ә. Назарбаев «Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы модернизациялау» атты мақаласында «Сандық Қазақстан» бағдарламасы ХХІ ғасырдағы өмірге халықты (барлық қазақстандықтарды) дайындаудың бөлігі болып табылады деп атап көрсетеді. Бұл біздің бәсекеге қабілеттілігіміздің бір бөлігі.» Ал 2017 жылдың желтоқсанында «Сандық Қазақстан» мемлекеттік бағда...