Сандық Қазақстан

Сандық Қазақстан

«Цифровой Казахстан» до 2020 года увеличит долю интернет пользователей до 78%

Дәреже: Сандық Қазақстан
Дата: 2020-02-12 15:14:34
Ссылка для просмотра видео  -  https://yandex.kz/video/preview/?filmId=4324552200230563708&from=tabbar&parent-reqid=1581498536622813-330324170646661395600111-vla1-1192&text=цифровой+казахстан+2020 

Цифрлық Қазақстанның ресми сайты

Дәреже: Сандық Қазақстан
Дата: 2019-10-29 15:05:09
Цифрлық Қазақстанның ресми сайты
Сайтқа сілтеме - https://digitalkz.kz/

"Цифрлық Қазақстан" бағдарлама туралы бейне

Дәреже: Сандық Қазақстан
Дата: 2018-12-05 13:53:31
Қарауға сілтеме - https://www.youtube.com/watch?v=cSHwEfO4ezI

«Сандық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы

Дәреже: Сандық Қазақстан
Дата: 2018-12-05 13:40:14
Президент Н.Ә. Назарбаев «Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы модернизациялау» атты мақаласында «Сандық Қазақстан» бағдарламасы ХХІ ғасырдағы өмірге халықты (барлық қазақстандықтарды) дайындаудың бөлігі болып табылады деп атап көрсетеді. Бұл біздің бәсекеге қабілеттілігіміздің бір бөлігі.» Ал 2017 жылдың желтоқсанында «Сандық Қазақстан» мемлекеттік бағда...