Білім беру ұйымдарының 1-11- сыныптарында пайдалануға рұқсат етілген оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендер тізбесі

                                                          Қазақстан Республикасы  
                                                                  Білім және ғылым министрінің
                                                                   2014 жылғы 10 желтоқсандағы
                                                                 № 515 бұйрығына 1-қосымша

                                                            

                                                            Қазақстан Республикасы   
                                                                    Білім және ғылым министрінің

                                                      міндетін атқарушының
                                                                2013 жылғы 27 қыркүйектегі
                                                                   № 400 бұйрығына 1-қосымша

 

 

 

 

Білім беру ұйымдарының  1-11- сыныптарында пайдалануға рұқсат етілген оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендер

тізбесі

 

Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мектептері үшін

 

Басылымның атауы

Автор (лар)

Шыққан жылы

Баспа

1-сынып

1.             

English. Оқулық

С. Рахимжанова,
А. Волкова

2013

Алматыкітап

2.             

English.

Әдістемелік құрал

Л. Асқарова,
С. Рахимжанова,
А. Волкова

2013

Алматыкітап

3.             

English.

Үлестірмелі материал

С. Рахимжанова,
А. Волкова

2013

Алматыкітап

4.             

English. Жұмыс дәптері

С. Рахимжанова,
А. Волкова

2013

Алматыкітап

5.             

English. Аудио-сабақтар

С. Рахимжанова,
А. Волкова

2013

Алматыкітап

6.             

English 1
Оқулық. 1,2 бөлім

Т. Кузнецова,
К. Бобровская

2013

Атамұра

7.             

English 1
Оқыту әдістемесі

Т. Кузнецова,
К. Бобровская

2013

Атамұра

8.             

English 1
Карточкалар

Т. Кузнецова,
К. Бобровская

2013

Атамұра

9.             

English 1
CD

Т. Кузнецова,
К. Бобровская

 

 

2013

Атамұра

1 сынып

оқыту қазақ және орыс тілде  жүргізілетін мектептер үшін 

1.             

Brilliant 1 forKZ.
Книга для учителя, адаптированная версия.

Алфавит. Аудиодиск

J.Perrett, Ch.Covill

2013

Macmillan

2.             

English World 1. ЦОР

M. Bowen, L. Hocking

2013

Macmillan

3.             

Primary Colours 1 for KZ Grade 1
Учебник, адаптированнаяверсия
Activity Book 1 for KZ Grade 1
Tearcher`s Book 1 for KZ Grade 1
Vocabulary Cards 1 for KZ Grade 1
Songs & Stories Audio CD 1 for KZ
Class Audio CDs Level 1 for KZ

D.Hicks, A.Littlejohn. Translations by N.Mukhamedjanova & B.Berdimbetova

2013

Cambridge University Press

4.             

Our Discovery

 Island Starter for KZ Grade 1
Учебник,
Рабочая тетрадь,
Книга для учителя
Аудиодиск

Tessa Lochowski

2014

Pearson Education Limited

2-сынып

1.             

Қазақ тілі. Оқулық

Ж. Балтабаева,
М.Солтанғазина,
Ф. Лекерова

2013

Алматыкітап

2.             

Қазақ тілі. № 1, 2 жұмыс дәптері

М.Солтанғазина,
Ф. Лекерова

2013

Алматыкітап

3.             

Қазақ тілі. Дидактикалық материалдар

Ж. Балтабаева

2013

Алматыкітап

4.             

Қазақтілі. Диктантарменмазмұндамаларжинағы

М.Солтанғазина,
Ф. Лекерова

2013

Алматыкітап

5.             

Қазақ тілі.

Кестелер жинағы

М.Солтанғазина,
Ф. Лекерова

2013

Алматыкітап

6.             

Қазақ тiлi. Оқулық

Г. Уәйісова,
Р. Әміров,
Ә. Жұмабаева

2013

Атамұра

7.             

Қазақ тілі. Оқыту әдістемесі

Ә. Жұмабаева,
Г. Уәйісова

 

2013

Атамұра

8.             

English.
Оқулық, СD

Рахимжанова С., Волкова А.

2014

Алматыкітап

9.             

English.
Әдiстемелiк құрал

Аскарова Л., Рахимжанова С., Волкова А.

2014

Алматыкітап

10.        

English.
Үлестірмелі материалдар.

Рахимжанова С., Волкова А..

2014

Алматыкітап

11.        

English.
Жұмыс дәптері

Рахимжанова С., Волкова А.

2014

Алматыкітап

12.        

English 2.
Pupil’s book.
Оқулық

Кузнецова Т.,
Бобровская К.,
Трофимова О.

2014

Атамұра

13.        

English 2.
Workbook

 

Кузнецова Т.,
Бобровская К.,
Трофимова О.

2014

Атамұра

14.        

English 2.
Үлестірмелі материалдар

Кузнецова Т.,
Бобровская К.,
Трофимова О.

2014

Атамұра

15.        

English 2.
Teacher’s book.
Оқытуәдістемесі

Кузнецова Т.,
Бобровская К.,
Трофимова О.

2014

Атамұра

16.        

English 2. CD.
Негізгіоқулыққадыбыстыққосымша

Бобровская К.

2014

Атамұра

17.        

Әдебиеттік оқу. Оқулық.

Б. Тұрғынбаева,
З. Муфтибекова

2013

Алматыкітап

18.        

Әдебиеттік оқу.
Әдістемелік құрал

Б. Тұрғынбаева,
З. Муфтибекова,
К. Алтаева

2013

Алматыкітап

19.        

Әдебиеттік оқу.
№ 1,2 жұмыс дәптері

З. Муфтибекова

2013

Алматыкітап

20.        

Әдебиеттік оқу.
Хрестоматия

З. Муфтибекова

2013

Алматыкітап

21.        

Әдебиеттік оқу. Оқулық.

Б. Қабатай,
С. Рахметова

2013

Атамұра

22.        

Әдебиеттік оқу. Оқыту әдістемесі

Б. Қабатай,
С. Рахметова

2013

Атамұра

23.        

Әдебиеттік оқу. Хрестоматия

З. Бейсенбаев,
Б. Игенбаева,
Г. Әріпова

2013

Атамұра

24.        

Математика.
Оқулық

А. Ақпаева,
Л. Лебедева

2013

Алматыкітап

25.        

Математика.
№ 1, 2 жұмыс дәптері

А. Ақпаева,
Л. Лебедева

2013

Алматыкітап

26.        

Математика.
Бақылау және тексеру жұмыстарына арналған дәптер.
I, ІІ нұсқа

А. Ақпаева,
Л. Лебедева

2013

Алматыкітап

27.        

Математика.
Демонстрациялық материалдар

А. Ақпаева,
Л. Лебедева,
Ф. Лекерова

2013

Алматыкітап

28.        

Қызықты математика. Жұмыс дәптері

А. Ақпаева,
Л. Лебедева

2013

Алматыкітап

29.        

Математика.
Оқулық

Т. Оспанов,
Ш.Құрманалина,
Ж. Қайыңбаев,
К. Ерешева,
М. Маркина

2013

Атамұра

30.        

Математика.
Оқыту әдістемесі

Т. Оспанов,
М. Маркина,
Г. Керемқұлова,
И. Свидченко

2013

Атамұра

31.        

Математика. Дидактикалық материалдар

Т. Оспанов,
А. Козленко

2013

Атамұра

32.        

Математика.
Көрнекі кестелер

Ш.Құрманалина,
Т. Оспанов,
С. Құрманалина

2013

Атамұра

33.        

Математика. Бақылау жұмыстарына арналған дәптер

Т. Оспанов,
М. Маркина,
Е. Засоба,
К. Баелова

2013

Атамұра

34.        

Математика.
Оқулық

Т. Кучер,
А. Акрамова,
Г. Кукарина

2013

Атамұра

35.        

Математика.
Әдістемелік құрал

Т. Кучер,
А. Акрамова

2013

Атамұра

36.        

Дүниетану. Оқулық

К.Аймағамбетова,
Н. Ким,
Г. Мырзақанова

2013

Алматыкітап

37.        

Дүниетану.
Әдістемелік құрал

Н. Ким,
Г. Мырзақанова

2013

Алматыкітап

38.        

Дүниетану.
Жұмыс дәптері

К.Аймағамбетова,
Н. Ким,
Г. Мырзақанова

2013

Алматыкітап

39.        

Дүниетану.
Демонстрациялық материалдар

Н. Ким,
Г. Мырзақанова

2013

Алматыкітап

40.        

Дүниетану. Оқулық

К. Жүнісқызы,
Н. Жапанбаева

2013

Атамұра

41.        

Дүниетану.
Оқыту әдістемесі

К. Жүнісқызы,
Е. Ледовских

2013

Атамұра

42.        

Дүниетану.

Бақылау күнделігі

М. Маркина,
Е. Жукова

2013

Атамұра

43.        

Дүниетану.

Жұмыс дәптері

К. Жүнісқызы,
Н. Жапанбаева,
К. Ысқақова,
С. Матвеенко

2013

Атамұра

44.        

Өзін-өзі тану.
Оқулық

А. Сейтақов,
Ж. Қажығалиева,
Р. Ізғұттынова,
Ұ. Әбдіғапбарова,
Ж. Әкімбаева

2013

Бөбек

45.        

Өзін-өзітану.
Әдістемелікқұрал

А. Сейтақов,
Ұ. Әбдіғапбарова,
Р. Ізғұттынова,
Ж. Әкімбаева,
Г. Әріпова,
Л. Сатымбаева

2013

Бөбек

46.        

Өзін-өзітану.
Оқушыдәптері

А. Сейтақов,
Ұ. Әбдіғапбарова,
Р. Ізғұттынова,
Ж. Қажығалиева,
Ж. Әкімбаева,
Г. Әріпова,
Л. Сәтімбаева

2013

Бөбек

47.        

Музыка.
Оқулық

А. Рахметова,
Г. Баймұханова,
Г.Досмағанбетова,
Л. Сахина

2013

Алматыкітап

48.        

Музыка.
Әдістемелік құрал

А. Рахметова,
Г. Баймұханова,
Г.Досмағанбетова,
Л. Сахина

2013

Алматыкітап

49.        

Музыка.
Оқулық

А.Райымбергенов,
С.Райымбергенова,
Ұ. Байбосынова

2013

Атамұра

50.        

Музыка.
Оқыту әдістемесі

А. Райымбергенов,
С.Райымбергенова,
Ұ. Байбосынова

2013

Атамұра

51.        

Музыка.
Фонохрестоматия

А. Райымбергенов,
С.Райымбергенова,
Ұ. Байбосынова

2013

Атамұра

52.        

Бейнелеу өнері.
Оқулық

Қ. Жеделов,
С. Шапкина,
Н. Королькова

2013

Алматыкітап

53.        

Бейнелеу өнері.
Әдістемелік құрал

Қ. Жеделов,
С. Шапкина,
Н. Королькова

2013

Алматыкітап

54.        

Бейнелеу өнері.
Жұмыс дәптері

С. Шапкина,
Н. Королькова

2013

Алматыкітап

55.        

Бейнелеу өнерi.
Оқулық

Н. Раупова,
Ә. Төлебиев

2013

Атамұра

56.        

Бейнелеу өнерi.
Оқыту әдістемесі

Н. Раупова,
Ә. Төлебиев

2013

Атамұра

57.        

Бейнелеу өнерi
№ 1, 2 жұмыс дәптері

Н. Раупова
Ә. Төлебиев

2013

Атамұра

58.        

Еңбекке баулу.
Оқулық

Т. Оралбекова,
Қ. Дүйсебаева

2013

Атамұра

59.        

Еңбекке баулу.
Оқыту әдістемесі

Т. Оралбекова

2013

Атамұра

60.        

Еңбекке баулу.
Жұмыс дәптері

Т. Оралбекова

2013

Атамұра

61.        

Еңбекке баулу.
Оқулық + СД

С. Жолдасбекова,
Н. Рахметова,
Д.Мадиева,
М.Кубенов

2013

Алматыкітап

62.        

Еңбекке баулу.
Әдістемелік құрал

С. Жолдасбекова,
Д. Мадиева,
П. Абашева,
Б. Қалназаров

2013

Алматыкітап

63.        

Еңбекке баулу.
Оқулық.

А. Оралбекова

2013

Жазушы

2сынып

оқыту қазақ және орыс тілде  жүргізілетін мектептер үшін 

1.             

Primary Colours 2 for KZ
Учебник, адаптированнаяверсия
ActivityBook
Tearcher`s Book for KZ
Songs & Stories Audio CD Level
Class Audio CDs

Hicks D., Littlejohn A.Translations by Mukhamedjanova N.& Berdimbetova B.
Hicks D.,
Littlejohn A.
Anne Robinson, Karen Saxby,
Karen Saxby

2014

Cambridge University Press

2.             

BRILLIANT 2
Pupil’s Book
Teacher’s Book + CD
Activity Book

Jeanne Perrett
Charlotte Covill

2014

Macmillan Publishers

3.             

Our Discovery Island 1for KZ
Pupil`s Book Grade 2
Activity Book for KZ
Teacher`s Book
Active Teach
Audio CD
Flashcards
DVD
Class Audio CD
Posters
Story Cards

L.A.Erocak

2014

Pearson Education Limited

3-сынып

4.             

Қазақ тілі.
Оқулық

1,2 бөлім

Ж.Балтабаева
М.Солтангазина
Ф.Лекерова

2014

Алматыкітап

5.             

Қазақ тілі.
Әдістемелік құрал.

Ж. Балтабаева,
М. Солтангазина,
Ф.Лекерова

2014

Алматыкітап

6.             

Қазақ тілі.
№1, №2 жұмыс дәптері

М. Солтангазина,
Ф.Лекерова

2014

Алматыкітап

7.             

Қазақ тілі. Дидактикалық материалдар

Ж.Балтабаева

2014

Алматыкітап

8.             

Қазақ тілі.
Қызықты грамматика. Жұмыс дәптері

З.Муфтибекова

2014

Алматыкітап

9.             

Қазақ тілі.
Диктантар мен мазмұндамалар жинағы

М. Солтанғазина,
Ф. Лекерова

2014

Алматыкітап

10.        

Қазақ тілі. Дидактикалық ойындар мен тапсырмалар

Н.Тойбазарова,
С. Ұлжабаева

2014

Алматыкітап

11.        

Қазақ тiлi.
Оқулық

Г.Уайсова,
Ә.Жұмабаева

2014

Атамұра

12.        

Қазақ тілі.
Оқыту әдістемесі

Ә. Жұмабаева,
Г.Уайсова

2014

Атамұра

13.        

Әдебиеттік оқу. Оқулық.
1,2 бөлім

Б.Тұрғынбаева,
З.Муфтибекова

2014

Алматыкітап

14.        

Әдебиеттік оқу. Әдістемелік құрал

Б.Тұрғынбаева, З..Муфтибекова,
К. Алтаева

2014

Алматыкітап

15.        

Әдебиеттік оқу.
№ 1,2 жұмыс дәптері

З.Муфтибекова

2014

Алматыкітап

16.        

Әдебиеттік оқу. Хрестоматия

З.Муфтибекова

2014

Алматыкітап

17.        

Әдебиеттік оқу. Шығарма және мазмұндама жазып үйренеміз.
Жұмыс дәптері

З.Муфтибекова

2014

Алматыкітап

18.        

Әдебиеттік оқу. Оқулық.

Т.Әбдікәрім,
С.Рахметова,
Б.Қабатай

2014

Атамұра

19.        

Әдебиеттік оқу.
Оқыту әдістемесі

Т.Әбдікәрім

2014

Атамұра

20.        

Әдебиеттік оқу. Хрестоматия.

Т. Әбдікәрім,
Б. Қабатай

2014

Атамұра

21.        

Русский язык.
Учебник

Бадамбаева Г.,
Тюлебаева М.

2014

Атамұра

22.        

Русский язык.
Методическое руководство

Бадамбаева Г.
Тюлебаева М.

2014

Атамұра

23.        

Русский язык. Дидактический материал

Бадамбаева Г.,
Тюлебаева М.

2014

Атамұра

24.        

Русский язык.
Внеклассное чтение

Бадамбаева Г.,
Тюлебаева М.

 

2014

Атамұра

25.        

Русский язык.
Учебник

Исмагулова Б., Саметова Ф.

2014

Алматыкітап

26.        

Русский язык.
Методическое пособие.

Исмагулова Б.,
Саметова Ф.

2014

Алматыкітап

27.        

Русский язык.
Рабочая тетрадь

№ 1, № 2

Саметова Ф.

2014

Алматыкітап

28.        

Русский язык. Хрестоматия

Исмагулова Б., Саметова Ф.

2014

Алматыкітап

29.        

English 3 Pupil`s book

Т. Кузнецова,

К. Бобровская,

О. Трофимова

2015

Атамұра

30.        

English 3 Workbook

Т. Кузнецова,

К. Бобровская,

О. Трофимова

2015

Атамұра

31.        

English 3 Teacher`s book

Т. Кузнецова,

К. Бобровская,

О. Трофимова

2015

Атамұра

32.        

English 3  Audio CD Негізгі оқулыққа дыбыстық қосымша

К. Бобровская,

З. Решетова

2015

Атамұра

33.        

English 3  Audio CD Оқыту әдістемесіне электрондық қосымша (грамматика ережелері)

О. Трофимова

2015

Атамұра

34.        

English3

Оқулық / Учебник

С. Рахимжанова

А. Волкова

2015