Жариялы сайыстар

Организация: «№1 М. Горький атындағы жалпы білім беретін орта мектебі» КММ
Өткiзудi датасы: 20.02.2018-13.03.2018
Название конкурса: Итог конкурса по питанию 2018
Скачать 'Протокол №1' Конкурс Открыт