Планирование

Дәреже: Жоспарлау

ӘДІСТЕМЕЛІК КЕҢЕС ЖҰМЫСЫНЫҢ ЖОСПАРЫ

Әдістемелік тақырып: Баланың әлеуеметте қалыптасуы үшін дамитын қолайлы орта құру

2017-11-21 05:25:27

Скачать Смотреть

Көркемдік-эстетикалық бағыттағы «Шоқ жұлдыздар» әдістемелік бірлестігінің 2016 – 2017 оқу жылына арналған жұмыс жоспары

Тақырыбы: Қызметкерлердің кәсіби-педагогикалық шеберліктерін көтеру арқылы педагогикалық ресурстарды дамыту

2017-01-05 11:46:38

Скачать Смотреть

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ИМПУЛЬС»

Методическая тема: Развитие педагогического ресурса средствами повышения профессионально-педагогического мастерства работников

2017-01-05 11:45:41

Скачать Смотреть