Мемлекеттік қызмет көрсету туралы басшының есебі

Дәреже: Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша басшы есебі

.