Кадрлар, бухгалтерия, хатшы бөлімі

Кадрлар, бухгалтерия, хатшы бөлімі

 

Таттыбекова Валерия Валерьевна – бас бухгалтер /4-91-63/;

Сиргебаева Шарбат Тогайбаевна - хатшы /7-31-09/;

Тендикова Диана Сагадатқызы - мемлекеттік тілдегі құжаттар редакторы /4-03-89/