ЕМТИХАН - 2018

БЕКІТЕМІН_____

Мектеп директоры

Ү.А.Сартаева

 

СЫНЫПТАН-СЫНЫПҚА КӨШУ ЕМТИХАНЫНЫҢ КОНСУЛЬТАЦИЯ КЕСТЕСІ

2017-2018ОҚУ ЖЫЛЫ

 

СЫНЫБЫ

КҮНІ

ПӘНІ

УАҚЫТЫ

МҰҒАЛІМІ

 

Сейсенбі

Орыс  тілі

10.00-11.00

Жұмабекова М.М

6 А

жұма

Орыс  тілі

8.45-9.25

Иманбекова Г.Т

Бейсенбі

математика

15.00-16.00

Сартаева Ү.А

6 В

сенбі

математика

10.00-11.00

Күземханова М.Ә

6 Г

жұма

математика

10.25-11.05

Жақыпбаева Г.Е

Дүйсенбі

Орыс тілі

12.15-13.00

Айнабекова Ж.Б

8А,В

сейсенбі

Орыс тілі

15.50-16.30

Мұстафа С.Р

8 Б

бейсебі

Қазақ әдебиеті

12.50-13.30

Калыкова А.Ж

8 Г

сенбі

Қазақ әдебиеті

15.00-16.00

Смаханова М.Ж

8 Д

бейсенбі

Қазақ әдебиеті

15.50-16.30

Скакова А.Б

10 А

дүйсенбі

Математика

16.35-17.15

Жакыпбаев Г.Е

6 А

бейсенбі

биология

9.40-10.20

Балкеева Н.С

6 Б

сәрсенбі

Тарих

8.45-9.25

Кенжебаева А.Т

бейсенбі

Қазақ тілі

12.00-14.00

Жұмажанова Қ.М

жұма

Тарих

9.40-10.20

Абдина Т.Н

8 А

сәрсенбі

биология

14.55-15.35

Онербекова Ж.С

сейсенбі

химия

12.45-13.45

Дуамбекова Б.Қ

бейсенбі

химия

12.45-13.45

Дуамбекова Б.Қ

сенбі

география

12.45-13.45

Еркебаева Г.Е

8 Д

сейсенбі

физика

14.55-15.35

Сьезбек Ж

10 А

бейсенбі

Қазақстан тарихы

14.00-15.00

Исина М.С

8 В

сенбі

Орыс тілі

14.55-25.35

Иманбекова Г.Т

 

БЕКІТЕМІН    ____

Мектеп директоры

Ү.А.Сартаева

 

СЫНЫПТАН-СЫНЫПҚА КӨШУ ЕМТИХАНЫНЫҢКЕСТЕСІ

2017-2018ОҚУ ЖЫЛЫ

Күні

Сын

ыбы

пәні

уақыты

өткізу

фор

масы

емтихан алушы

мұғалім

ассистент

каб

26

Мамыр

(сенбі)

Орыс  тілі

09.00

жазбаша

Жұмабекова М.М

Акимова Ж.А

8

6 А

Орыс  тілі

09.00

жазбаша

Иманбекова Г.Т

Айнабекова Ж.Б

9

математика

09.00

жазбаша

Сартаева Ү.А

Сьезбек Ж

10

6 В

математика

09.00

жазбаша

Күземханова М.Ә

Оспанова Б.

12

6 Г

математика

09.00

жазбаша

Жақыпбаева Г.Е

Максутова Г.К

14

Орыс тілі

13.00

жазбаша

Айнабекова Ж.Б

Калибекова Р.О

8

Орыс тілі

12.00

жазбаша

Иманбекова Г.Т

Акимова Ж.А

9

Орыс тілі

09.00

жазбаша

Мұстафа С.Р

Калибекова Р.О

18

Орыс тілі

14.00

жазбаша

Айнабекова Ж.Б

Жұмабекова М.М

10

8 Б

Қазақ әд

09.00

жазбаша

Калыкова А.Ж

Жақыпбаева Б.О

5

8 Г

Қазақ әд

09.00

жазбаша

Смаханова М.Ж

Абдирбаева Г.С

16

8 Д

Қазақ әд

09.00

жазбаша

Скакова А.Б

Сыздықова С.Т

17

10 А

Математика

12.00

жазбаша

Жакыпбаева Г.Е

Оспанова Б.О

14

30мамыр

(сәрсенбі)

6 А

биология

08.00

ауызша

Балкеева Н.С

Онербекова Ж.С

5

6 Б

Тарих

08.00

ауызша

Кенжебаева А.Т

Калкенов С.И

8

Қазақ тілі

08.00

ауызша

Жұмажанова Қ.М

Смаханова М.Ж

10

Тарих

14.00

ауызша

Абдина Т.Н

Калкенов С.И

12

8 А

биология

14,00

ауызша

Онербекова Ж.С

Мухамедиева Г.С

5

 

химия

8.00

ауызша

Дуамбекова Б.Қ

Максутова Г.К

17

химия

14.00

ауызша

Дуамбекова Б.Қ

Максутова Г.К

17

 

география

08.00

ауызша

Еркебаева Г.Е

Мухамедиева Г.С

14

8 Д

физика

08.00

ауызша

Сьезбек Ж

Сағындықов Б.Н

 

10 А

Қазақстан тарихы

08.00

ауызша

Исина М.С

Абдина Т.Н

9

 

 

 

 

БЕКІТЕМІН    ____

Мектеп директоры

Ү.А.Сартаева

 

СЫНЫПТАН-СЫНЫПҚА КӨШУ ЕМТИХАНЫНЫҢКЕСТЕСІ

2017-2018 ОҚУ ЖЫЛЫ

 

Күні

Сын

ыбы

пәні

уақыты

өткізу

фор

масы

емтихан алушы

мұғалім

ассистент

каб

26

Мамыр

(сенбі)

Орыс  тілі

09.00

жазбаша

Жұмабекова М.М

Сағынтаева М.М

8

6 А

Орыс  тілі

09.00

жазбаша

Иманбекова Г.Т

Тойындықова А.М

9

математика

09.00

жазбаша

Сартаева Ү.А

Сьезбек Ж

10

6 В

математика

09.00

жазбаша

Күземханова М.Ә

Оспанова Б.

12

6 Г

математика

11.00

жазбаша

Жақыпбаева Г.Е

Күземханова М.Ә

Максутова Г.К

14

Орыс тілі

13.00

жазбаша

Айнабекова Ж.Б

Калибекова Р.О

8

Орыс тілі

12.00

жазбаша

Иманбекова Г.Т

Лухманова А.С

9

Орыс тілі

09.00

жазбаша

Мұстафа С.Р

Лухманова А.С

18

Орыс тілі

14.00

жазбаша

Айнабекова Ж.Б

Жұмабекова М.М

10

8 Б

Қазақ әд

09.00

жазбаша

Калыкова А.Ж

Рымханова Ә.Р

5

8 Г

Қазақ әд

14.00

жазбаша

Смаханова М.Ж

Абдирбаева Г.С

16

8 Д

Қазақ әд

09.00

жазбаша

Скакова А.Б

Сыздықова С.Т

17

10 А

Математика

12.00

жазбаша

Жакыпбаева Г.Е

Оспанова Б.О

Оспанова Б.О

14

30мамыр

(сәрсенбі)

6 А

биология

08.00

ауызша

Балкеева Н.С

Онербекова Ж.С

5

6 Б

Тарих

08.00

ауызша

Кенжебаева А.Т

Калкенов С.И

8

Қазақ тілі

08.00

ауызша

Жұмажанова Қ.М

Смаханова М.Ж

10

Тарих

14.00

ауызша

Абдина Т.Н

Калкенов С.И

12

8 А

биология

14,00

ауызша

Онербекова Ж.С

Мухамедиева Г.С

5

 

химия

8.00

ауызша

Дуамбекова Б.Қ

Максутова Г.К

17

химия

14.00

ауызша

Дуамбекова Б.Қ

Максутова Г.К

17

 

география

08.00

ауызша

Еркебаева Г.Е

Мухамедиева Г.С

14

8 Д

физика

08.00

ауызша

Сьезбек Ж

Сағындықов Б.Н

 

10 А

Қазақстан тарихы

08.00

ауызша

Исина М.С

Абдина Т.Н

9

 

 

 

БЕКІТЕМІН____

Мектеп директоры

Ү.А.Сартаева

 

Негізгі орта білім берудің жалпы білім беру бағдарламасын меңгерген

 9 сыныптың білім алушыларының қорытынды бітіру емтихандарының кестесі,

2017-2018 оқу жылы

 

Қүні

Сы

ныбы

пәні

уақыты

өткізу

фор

масы

емтихан алушы

мұғалім

 

ассистент

каб

28 мамыр

дүйсенбі

9А,Б

физика

08.00

ауызша

Сағындықов Б.Н.

Съезбек Ж.

Надирбеков А.Б

16

физика

12.00

ауызша

Съезбек Ж.

Сағындықов Б.Н.

Сакенов Ж.Б

16

9А, Б

география

08.00

ауызша

Мухамедиева Г.С

Еркебаева Г

Алуакасова Д

14

9В, Г

география

12.00

ауызша

Мухамедиева Г.С

Еркебаева Г

Алуакасова Д

14

9А, Б

биология

08.00

ауызша

Онербекова Ж.С

Балкеева Н.С

Дуамбекова Б.Қ

5

9Б, Г

геометрия

12.00

ауызша

Сламбек С.C

Оспанова Б.О

Куземханова М.Ә

8

геометрия

08.00

ауызша

Оспанова Б

Куземханова М.Ә

Сламбек С.С

12

геометрия

14.00

ауызша

Куземханова М.Ә

Сламбек С.С

Оспанова Б.О

8

Қазақстан тарихы

08.00

Ауызша

Кенжебаева А.Т

Исина М.С

Калкенов С.И

9

9А,Б,Г

Химия

12.00

ауызша

Дуамбекова Б.К

Онербекова Ж.С

Максутова Г.К

17

9 Б,В

Ағылшын тілі

12.00

ауызша

Сағынтаева М.М

Қалиасқарова З

Лекенова Х.Х

Тойындыкова А.М

11

31 мамыр

бейсенбі

орыс тілі

08.00

ауызша

Иманбекова Г.Т

Акимова Ж.А

Жумабекова М.М

14

 

орыс тілі

08.00

ауызша

Калибекова Р.О

Айнабекова Ж.Б

Мустафа С.Р

12

орыс тілі

12.00

ауызша

Жумабекова М.М.

Акимова Ж.А

Иманбекова Г.Т

14

орыс тілі

12.00

ауызша

Калибекова Р.О

Айнабекова Ж.Б

Мустафа С.Р

12

05 маусым

сейсенбі

Қазақ тілі

09.00

жазбаша

Халабаева А.С

Тлеубекова  С.Ж

Жұмабекова М.М

14

Қазақ тілі

09.00

жазбаша

Смаханова М.Ж

Сыздықова С.Т

Абдирбаева Г.С

12

Қазақ тілі

09.00

жазбаша

Рымханова Ә.Р

Скакова А.Б

Жақыпбаева Б.О

9

Қазақ тілі

09.00

жазбаша

Жұмажанова Қ.М

Калыкова А.Ж

Исайнова М.Б

8

   08 маусым

жұма

Алгебра

09.00

жазбаша

Оспанова Б.О

Онербекова Ж.С

Сакенов Ж.Б

14

9Б.Г

Алгебра

09.00

жазбаша

Сламбек С.С

Мухамедиева Г.С

Максутова Г.К

Жақыпбаева Г.Е

Дуанбекова Б.Қ

Реак

рация

Алгебра

09.00

жазбаша

Куземханова М.Ә

Сьезбек Ж.

Cағындықов Б.Н

12

 

 

 

БЕКІТЕМІН_____

Мектеп директоры

Ү.А Сартаева

9 сыныптың білім алушыларының қорытынды бітіру емтихандарының

консультация кестесі. 2017-2018 оқу жылы

 

СЫНЫБЫ

КҮНІ

ПӘНІ

УАҚЫТЫ

МҰҒАЛІМІ

9А,Б

Бейсенбі

жұма

физика

14.55-14.50

15.50-16.30

Сағындықов Б.Н.

сәрсенбі

физика

15.50-16.30

Съезбек Ж.

9А, Б

сейсенбі

география

17.00-17.45

Мухамедиева Г.С

9В, Г

сейсенбі

география

17.45-18.45

Мухамедиева Г.С

9А, Б

бейсенбі

биология

16.00-17.00

Онербекова Ж.С

9Б, Г

сейсенбі

геометрия

15.50-16.30

Сламбек С.C

жұма

геометрия

15.50-16.30

Оспанова Б

сенбі

геометрия

13.30-14.30

Куземханова М.Ә

дүйсенбі

Қазақстан тарихы

14.55-15.35

Кенжебаева А.Т

9А,Б,Г

жұма

Химия

14.55-15.35

Дуамбекова Б.К

9 Б,В

бейсенбі

Ағылшын тілі

14.55-15.35

Сағынтаева М.М

Қалиасқарова З

Сәрсенбі

орыс тілі

14.55-15.35

Иманбекова Г.Т

сейсенбі

орыс тілі

15.50-16.30

Калибекова Р.О

сенбі

орыс тілі

14.55-15.35

Жумабекова М.М.

сейсенбі

орыс тілі

16.35-17.15

Калибекова Р.О

Дүйсенбі

Қазақ тілі

14.55-15.35

Халабаева А.С

сенбі

Қазақ тілі

14.55-15.35

Смаханова М.Ж

сәрсенбі

Қазақ тілі

15.50-16.30

Рымханова Ә.Р

жұма

Қазақ тілі

15.50-16.30

Жұмажанова Қ.М

сәрсенбі

Алгебра

15.50-16.30

Оспанова Б.О

9Б.Г

сейсенбі

Алгебра

16.35-17.15

Сламбек С.С

бейсенбі

Алгебра

16.35-17.15

Куземханова М.Ә

 

 

 

БЕКІТЕМІН____

Мектеп директоры

Ү.А Сартаева

 

Жалпы орта білім берудің жалпы білім беру оқу бағдарламаларын меңгерген  11 сынып білім алушыларының қорытынды аттестаттау емтихандарының кестесі, 2017-2018 оқу жылы

 

Күні

Сы

ныбы

пәні

уақыты

өткізу

фор

масы

емтихан алушы

мұғалім

ассистент

каб

 

29 мамыр сейсенбі

11А

Қазақ  тілі және әдебиеті

09.00

жазбаша(эссе)

Калыкова А.Ж

Жұмажанова Қ.М.

Скакова А.Б

6

 

02 маусым

 Сенбі

 

11А

физика

09.00

тест

Сагындыков Б.Н.

Сьезбек Ж.

Надирбеков А.Б.

6

 

 

11А

Ағылшын тілі

09.00

тест

Тойындықова А.М

Лекенова Х.Х

Лухманова А.С

11

 

 

 

11А

орыс тілі

09.00

тест

Акимова Ж.А

 

Жұмабекова М.М

КалибековаР.О

6

 

06 маусымсәрсенбі

11А

Алгебра

09.00

жазбаша

Оспанова Б.О

Жақыпбаева Г.Е

Күземханова М.Ә

6

 

09 маусым сенбі

11А

Қазақстан тарихы

09.00

ауызша

Калкенов С.И

Исина М.С.

Абдина Т.Н.

6

 

 

 

БЕКІТЕМІН_____

Мектеп директоры

Ү.А Сартаева

 

11 сыныптың білім алушыларының қорытынды бітіру емтихандарының консультация кестесі. 2017-2018 оқу жылы

 

СЫНЫБЫ

КҮНІ

ПӘНІ

УАҚЫТЫ

МҰҒАЛІМІ

11А

Дүйсенбі

Сейсенбі

Қазақ  тілі және әдебиеті

15.00-17.00

 

Калыкова А.Ж

11А

сенбі

физика

17.00-18.00

Сагындыков Б.Н.

11А

жұма

Ағылшын тілі

17.00-18.00

Тойындықова

11А

сенбі

орыс тілі

14.00-15.00

Акимова Ж.А

11А

Сейсенбі

сенбі

Алгебра

17.00-18.00

15.00-16.00

Оспанова Б

11А

сәрсенбі

Қазақстан тарихы

15.00-17.00

Калкенов С.И