«Оқушылар сарайы»  КМҚМ оқу-тәрбие іс-әрекетінің сапалық мониторингісі

 (  2017-2018 оқу жылына)

1  Нәтиже мониторингісі

Деңгей

Критерийлер

Көрсеткіш

Осы критерий бойынша есеп формуласы

Іс-әрекет нәтижесін есептеу өлшемі

 Балдар  саны

1.Тәрбиеленушілердің әлеуметтену деңгейі

1.2. Оқушылардың өзара әлеуметтену қарым-қатынасы

ОҚ әлеуметтік акцияларға қатысуы

Қатысқан акциялар саны

2б-5 %

1б- 5 %  аз

 

12 б

 

 

 

12 б

Балдар

2. Тәрбиелеу іс-әрекетінің тиімділік деңгейі

2.1.Балалардың сабақтан тыс жетістіктерінің нәтижесі

ОҚ конкурстарға қатысуы

 

 

 

 

 

Қатысқан қалалық ,облыстық, халықаралық конкурстар саны

0,2 б. – қала деңгейіндегі әрқайсысы;

0,5 б. – облыс деңгейіндегі әрқайсысы;

1 б.- халықаралық  деңгейдегі әрқайсысы

 9 б

 

25 б

 

10 б

 

 

44  б

Балдар

 

 

Конкурстарға қатысу сапасы

 

 

Конкурстардағы жеңістер саны(1-3 орын)

1 б. – қалалық конкурстардағы әр жеңіс үшін;

1,5 б. – облыстық конкурстардағы әр жеңіс үшін;

2 б.  – халықаралық деңгейдегі  конкурстардағы әр жеңіс үшін;

15 б

 

37,5 б

 

20 б

 

72,5 б

Балдар

 

 

Спорттық, техникалық жарыстарға қатысуы

 

 

 

Спорттық, техникалық жарыстарға қатысу саны.

0,2 б. – қала деңгейіндегі әрқайсысына

0,5 б. – облыс деңгейіндегі әрқайсысына;

 1 б. – халықаралық  деңгейдегі әрқайсысына

 20 б

 

 

8,5 б

 

-

 

 

 

28,5 б

Балдар

 

 

Спорттық, техникалық жарыстарға қатысу сапасы

 

Спорттық, техникалық жарыстардағы жеңістер саны 

 1 б. – – қалалық деңгейіндегі әр жеңіс үшін;;

1,5 б. – облыс деңгейіндегі әр жеңіс үшін;

2 б. – халықаралық деңгейдегі әр жеңіс үшін

 44 б

 

11,2 б

 

-

 

 

 

55,2 б

Балдар

 

 

Қалалық , облыстық, халықаралық интеллектуалды конкурстарға, олмпиадаларға қатысуы 

 

ОҚ тәрбиеленушілері қатысқан  интеллектуалды конкурстар, олимпиадалар саны.

0,2 б. – қала деңгейіндегі әрқайсысына

0,5 б. – облыс деңгейіндегі әрқайсысына;

 1 б. – халықаралық  деңгейдегі әрқайсысына

 30 б

 

2 б

 

-

 

32 б

Балдар

 

 

Тәрбиеленушілердің қалалық жобалық-зерттеу іс-әрекеті түріне қатысуы

Қалалық жобалық-зерттеу іс-әрекеті түріне қатысқандар саны 

0,2 б. – қала деңгейіндегі әрқайсысына

0,5 б. – облыс деңгейіндегі әрқайсысына;

 1 б. – халықаралық  деңгейдегі әрқайсысына

-

 

-

 

-

Балдар

 

 

ОҚ тәрбиеленушілерінің жетістіктерін қоғамдық мойындау

ОҚ тәрбиеленушілерінің алған грант саны

1 б. – әргрантүшін

 

-

Балдар

 

 

Үлгілі және халықтық ұжымның болуы

Үлгілі және халықтық ұжым саны

1 б. әр ұжым үшін

-

Баллы

3. Қосымша білім беру  жетімділігінің деңгейі

Балалардың бірлестіктерге қатысуы

Тәрбиеленушілер контингентін сақтау

Жыл бойы ОҚ кеткен балалар саны

минус 1 б. –  1 %дейін

минус 2 б.-  1 ден 5 %дейін

минус 3 б. – 5 %астам

 

-

2 б

 

 

 

2 б

  Баллы

 

 

Тапсырыс берушілердің қосымша білім беру қызметіне қанағаттануы

 

1 б. –  30 %төмен

2 б. – 30-49 %;

3 б. – 50 – 80 %;

4 б. –  80 %астам

 

Балдар

 

 

 

4 б

 

4 б

  

Жағдай мониторингісі

Деңгей

Критерийлер

Көрсеткіш

Осы критерий бойынша есеп формуласы

Іс-әрекет нәтижесін есептеу өлшемі

 Балдар  саны

1. Кадрмен қамтамасыз ету деңгейі

1.1. Кадрмен қамтамасыз ету сапасы

Жоғары

Саны

1 б. – 1-2 %;

2 б. – 3-4 %

3 б. – 5 % астам

 

 

3 б

 

3 б

Балдар

2. Басқару тиімділігі деңгейі 

 

2.1.Іс-әрекетті нормативті құқықтық қамтамасыз ету  

Негізді арыздар саны

 

2 б. – арыздың болмауы

2 б

 

 

 

2 б

 Балдар

 

2.2. Ақпараттық қамтамасыз ету сапасы

 

 

Сайттарды жаңарту жиілігі

 

 

 

ОҚ сарайы сайтын айына 2 рет жаңарту

 

 

 

1 б. – 80 %төмен;

2 б. – 80 %  және артық;

3 б. – 100 %

Мерзімді жаңарту

 

 

 

3 б

 

3 б

 

Балдар

 

 

ОҚ сайтында азаматтардың ұсынысына жауап беру

ОҚ сайтында азаматтардың ұсынысына  берліген жауап саны

 

 -

 

Даму мониторингісі.

Деңгей

Критерийлер

Көрсеткіш

Осы критерий бойынша есеп формуласы

Іс-әрекет нәтижесін есептеу өлшемі

 Балдар  саны

1. Конкурстық іс-әрекеттер деңгейі

Педагогтардың қатысу белсенділігі

Педагогтардың конкурстарға,  фестивальдарға қатысуы

Конкурстарға, фестивальдарға қатысқан педагогтар саны

1 б. – 5 %дейін;

2 б. – 6-9 %;

3 б. – 10 % астам

 

3 б

 

 

3 б

Балдар

 

 

Педагогтардың конкурстарға,  фестивальдарға қатысу сапасы

Конкурстарға, фестивальдарға қатысқан жеңімпаз педагогтар саны

1 б. – 1 %;

 2 б. – 2 %;

3 б. – 3 % астам

 

 

3 б

 

3 б

Балдар

 

 

Педагогтардың кәсіби конкурстарға қатысуы

Кәсіби конкурстарға қатысқан педагогтар саны

1 б. – до 4,7 %;

2 б. – 5-7 %

3 б. – 8 %астам

 

3 б

 

 

3 б

Балдар

 

 

Педагогтардың кәсіби конкурстарға қатысу сапасы

Кәсіби конкурстарға қатысқан жеңімпаз педагогтар саны

1 б. – 1 %;

 2 б. – 2 %;

3 б. – 3 %астам

 

2 б

 

 

2 б

Балдар

Педагогикалық тәжірибе ұсыну

Педагогтың жұмыс тәжірибесін ұсыну (сертификатпен расталған)

 

 

1 б. қалалық деңгей;

2 б. – облыстық деңгей;

3 б. – халықаралық деңгей;

-

2

-

 

 

 

2 б

Балдар

 

 

Педагогтардың конкурстарға,  фестивальдарға қатысу сапасы

Конкурстарға, фестивальдарға қатысқан жеңімпаз педагогтар саны

1 б. қалалық деңгей;

2 б. – облыстық деңгей;

3 б. – халықаралық деңгей;

-

10 б

15 б

 

15 б

 

Балдар

 

 

Педагогтардың авторлық бағдарламалармен жұмысы

Авторлық бағдарламалармен жұмыс істейтін педагогтар саны

1 б. қалалық деңгей;

2 б. – облыстық деңгей;

3 б. – халықаралық деңгей;

-

6 б

-

 

6 б

Балдар

 

 

Педагогтардың басылымдарының болуы

Ағымдағы жылы басылымдары бар педагогтар саны

1 б. – 1,9 %;

2 б. – 2 %  артық

 -

2 б

 

 

2 б

Балдар