Информация о реализации плана мероприятий на 2015-2017 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы и противодействию теневой экономики.

Дәреже: Аткарушы ұйымдардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресі жайлы ақпарат
Дата: 2016-03-30 06:35:00
     П1. В отделе образования на аппаратном совещании были рассмотрен проект закона  РК «О государственной службе», усилить работу в организациях образования по проведению данных мероприятий.    П6. 1 раз в год государственные служащие отдела и  их супруги сдают декларации о доходах, а также  публикуется в городских СМИ, в сети Интернет сведе...

Балқаш қаласы білім бөлімі мен білім беру мекемелерінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бағдарламаларының орындалуы туралы ақпарат

Дәреже: Аткарушы ұйымдардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресі жайлы ақпарат
Дата: 2015-05-28 10:09:48
      Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» заңы мен «Балқаш қаласында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің 2011-2015 жылдарға арналған» қалалық бағдарламаларын іске асыру бойынша Білім бөлімінде: - «Балқаш қаласында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің 2011-2015 жылдарға арналған» бағдараламасын іске асырудың жоспа...

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жайлы ақпарат

Дәреже: Аткарушы ұйымдардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресі жайлы ақпарат
Дата: 2013-09-06 09:18:30
Балқаш қаласының білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі бойынша келесі сыбайлас жемқорлыққа күрес шаралары атқарылды. ·         Қаладағы «Северное Прибалхашье», «Балқаш өңірі» газеттерінің бетіне ай сайын «Сенім» телефоны жайлы ақпарат жарияланып отырады. Сонымен бірге, мекемеде жеке және заңды тұлғалардан келі...